Informacije javnega značaja o članih nadzornega sveta in uprave Abanke za leto 2019

Abanka d.d. skladno z določbami sprejete novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C) objavlja na svojih spletnih straneh informacije javnega značaja o dogovorjeni višini mesečnih prejemkov in dogovorjeni višini odpravnine kot velja v letu 2019 ter o skupni višini neto izplačanih prejemkov v preteklem letu za člane nadzornega sveta Abanke d.d. in člane uprave Abanke d.d.

Osebno ime

Dogovorjena višina mesečnih bruto prejemkov v EUR

Dogovorjena višina odpravnine v EUR*

Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2019 v EUR

mag. Jože Lenič

(za obdobje od 1.1.2019 – dalje)

 

 

12.060,65

3-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - upokojitev

6-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - odpoklic

 

76.489,55

Matej Golob Matzele

(za obdobje od 1.1.2019 dalje)

 

11.940,04

3-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - upokojitev

6-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - odpoklic

 

75.761,77

Mag. Matevž Slapničar

(za obdobje od 1.1.2019 – 30.6.2019)

 

11.940,04

3-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - upokojitev

6-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - odpoklic

 

76.700,79

 

Nada Mertik

(za obdobje od 24.7.2019 dalje)

11.940,04

3-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - upokojitev

6-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - odpoklic

21.777,70

* v primeru odpoklica in prenehanja delovnega razmerja

 

Člani nadzornega sveta Abanke

Osebno ime

Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2019 v EUR

mag. Marko Garbajs

27.576,59

mag. Alenka Vrhovnik Težak

23.912,09

Melita Malgaj

23.884,44

Rok Pivk

26.294,77

Dejan Kaisersberger

24.155,36

Varja Dolenc, MSc

21.822,83

Miha Košak

36.127,97

Informacije javnega značaja o članih nadzornega sveta in uprave Abanke za leto 2018

Abanka d.d. skladno z določbami sprejete novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C) objavlja na svojih spletnih straneh informacije javnega značaja o dogovorjeni višini mesečnih prejemkov in dogovorjeni višini odpravnine kot velja v letu 2018 ter o skupni višini neto izplačanih prejemkov v preteklem letu za člane nadzornega sveta Abanke d.d. in člane uprave Abanke d.d.

Člani uprave Abanke

Osebno ime Dogovorjena višina mesečnih bruto prejemkov v EUR Dogovorjena višina odpravnine v EUR* Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2018 v EUR
mag. Jože Lenič (za obdobje od 1.1.2018 – dalje)   10.645,56 3-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - upokojitev 6-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - odpoklic  58.507,11
Matej Golob Matzele (za obdobje od 1.1.2018 dalje)  10.456,34 3-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - upokojitev 6-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - odpoklic  64.807,56
Mag. Matevž Slapničar (za obdobje od 1.1.2018 dalje)  10.456,34 3-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - upokojitev 6-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - odpoklic  61.484,13

* v primeru odpoklica in prenehanja delovnega razmerja

 

Člani nadzornega sveta Abanke

Osebno ime Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2018 v EUR
mag. Marko Garbajs (za obdobje od 1.1.2018 dalje) 28.696,94
mag. Alenka Vrhovnik Težak (za obdobje od 1.1.2018 dalje) 28.108,48
Melita Malgaj (za obdobje od 1.1.2018 dalje) 24.159,89
Rok Pivk (za obdobje od 1.1.2018 dalje) 24.910,18
Dejan Kaisersberger (za obdobje od 1.1.2018 dalje) 28.386,05
Varja Dolenc, MSc. (za obdobje od 31.7.2018 dalje)   6.488,67
Miha Košak (za obdobje od 22.9.2018 dalje)   6.430,66
dr. Peter Merc (za obdobje od 1.1.2018 do 9.7.2018) 12.741,83
mag. Bernarda Babič (za obdobje od 1.1.2018 do 5.7.2018) 11.270,97    
Blaž Šterk (za obdobje od 1.12.2017 do 31.12.2017) prenehanje funkcije 31.12.2017  1.723,70 

 

 

 

 

Informacije javnega značaja o članih nadzornega sveta in uprave Abanke za leto 2017

Abanka d.d. skladno z določbami sprejete novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) objavlja na svojih spletnih straneh informacije javnega značaja o dogovorjeni višini mesečnih prejemkov in dogovorjeni višini odpravnine kot velja v letu 2017 ter o skupni višini neto izplačanih prejemkov v preteklem letu za člane nadzornega sveta Abanke d.d. in člane uprave Abanke d.d.

Člani uprave Abanke

Osebno ime Dogovorjena višina mesečnih bruto prejemkov v EUR Dogovorjena višina odpravnine v EUR* Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2017 v EUR
mag. Jože LENIČ (za obdobje od 1.1.2017 – dalje)   10.645,56 3-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - upokojitev6-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - odpoklic  66.537,58
mag. Aleksander Vozel (za obdobje od 1.1.2017 – 31.3.2017)  10.456,34 3-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - upokojitev6-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - odpoklic  61.078,90
Matej Golob Matzele (za obdobje od 1.1.2017 dalje)  10.456,34 3-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - upokojitev6-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - odpoklic  78.881,79
mag. Matevž Slapničar (za obdobje od 12.6.2017 dalje)  10.456,34 3-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - upokojitev6-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - odpoklic  28.879,13

* v primeru odpoklica in prenehanja delovnega razmerja

 

Člani nadzornega sveta Abanke

Osebno ime Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2017 v EUR
mag. Marko Garbajs (za obdobje od 1.1.2017 dalje)  33.112,21
Blaž Šterk (za obdobje od 1.1.2017 dalje) 22.558,91
mag. Alenka Vrhovnik Težak (za obdobje od 1.1.2017 dalje) 26.923,43
Melita Malgaj (za obdobje od 1.1.2017 dalje) 22.860,29
mag. Vid Leskovec, LL.M. (za obdobje od 1.1.2017 do 18.8.2017) 15.629,49
Rok Pivk (za obdobje od 1.1.2017 dalje) 22.251,06
Dejan Kaisersberger (za obdobje od 28.2.2017 dalje)   19.552,24   
dr. Peter Merc(za obdobje od 11.10.2017 dalje)  1.951,95

 

 

 

Informacije javnega značaja o članih nadzornega sveta in uprave Abanke za leto 2016

Abanka d.d. skladno z določbami sprejete novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C) objavlja na svojih spletnih straneh informacije javnega značaja o dogovorjeni višini mesečnih prejemkov in dogovorjeni višini odpravnine kot velja v letu 2016 ter o skupni višini neto izplačanih prejemkov v preteklem letu za člane nadzornega sveta Abanke d.d. in člane uprave Abanke d.d..

Člani uprave Abanke

Osebno ime Dogovorjena višina mesečnih bruto prejemkov v EUR Dogovorjena višina odpravnine v EUR* Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2016 v EUR
mag. Jože LENIČ(za obdobje od 1.1.2016 do 16.1.2016**)(za obdobje od 17.1.2016 dalje***)  *10.944,54**10.645,56 3-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - upokojitev6-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - odpoklic 63.470,42
mag. Aleksander Vozel(za obdobje od 1.1.2016 dalje)  10.456,34 3-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - upokojitev6-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - odpoklic 74.103,56
Matej Golob Matzele(za obdobje od 1.1.2016 dalje)  10.456,34 3-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - upokojitev6-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - odpoklic 65.480,94

* v primeru odpoklica in prenehanja delovnega razmerja

 

Člani nadzornega sveta Abanke

Osebno ime Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2016 v EUR
Janko Gedrih*(za obdobje od 1.1.2016 - 9.2.2016)*prenehanje funkcije 9.2.2016  5.236,61
mag. Marko Garbajs 30.597,27
Andrej Slapar(za obdobje od 1.1.2016 – 30.5.2016)prenehanje funkcije 30.5.2016 11.056,39
Blaž Šterk 22.724,91
mag. Alenka Vrhovnik Težak 22.051,84
Melita Malgaj 21.915,07
mag. Matjaž Trebše(za obdobje od 1.1.2016 – 8.8.2016)*prenehanje funkcije 8.8.2016 14.729,80
mag. Vid Leskovec, LL.M.od 31.5.2016 dalje 9.835,77
Rok Pivk*od 13.5.2016 dalje 11.258,04

 

Informacije javnega značaja o članih nadzornega sveta in uprave Abanke za leto 2015

Abanka d.d. skladno z določbami sprejete novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C) objavlja na svojih spletnih straneh informacije javnega značaja o dogovorjeni višini mesečnih prejemkov in dogovorjeni višini odpravnine kot velja v letu 2015 ter o skupni višini neto izplačanih prejemkov v preteklem letu za člane nadzornega sveta Abanke d.d. in člane uprave Abanke d.d..

Člani uprave Abanke

Osebno ime Dogovorjena višina mesečnih bruto prejemkov v EUR Dogovorjena višina odpravnine v EUR* Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2015 v EUR
mag. Jože LENIČ                                                                       10.944,54     3-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - upokojitev6-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - odpoklic  52.225,48
Igor Stebernak (za obdobje do 30.04.2015)                                                                       10.894,54     3-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - upokojitev6-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - odpoklic  33.026,15
mag. Aleksander Vozel (za obdobje od 18.5.2015 dalje)                                                                       10.456,34     3-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - upokojitev6-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - odpoklic  36.275,82
Matej Golob Matzele (za obdobje od 28.12.2015 dalje)**                      10.456,34   3-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - upokojitev6-kratnik povprečnega mesečnega osnovnega plačila - odpoklic   -  

* v primeru odpoklica in prenehanja delovnega razmerja

** Matej Golob Matzele je mandat člana uprave nastopil z 28. decembrom 2015, v letu 2015 ni imel prejemkov kot član uprave

Člani nadzornega sveta Abanke

Osebno ime Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2015 v EUR
Janko Gedrih 29.093,56
Marko Garbajs 21.865,13
Andrej Slapar 21.191,24
Blaž Šterk 20.456,73
mag. Alenka Vrhovnik Težak (mandat od 08.10.2015) 2.385,41
Melita Malgaj (mandat od 02.10.2015) 2.750,74
mag. Matjaž Trebše (mandat od 08.10.2015) 2.545,42
Barbaro Kurner Čad (odstop 12.6.2015) 8.703,40

Informacije javnega značaja o članih nadzornega sveta in uprave Banke Celje za leto 2015

 

Informacije javnega značaja o članih nadzornega sveta in uprave Abanke za leto 2014

Abanka Vipa d.d. skladno z določbami sprejete novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C) objavlja na svojih spletnih straneh informacije javnega značaja o dogovorjeni višini mesečnih prejemkov in dogovorjeni višini odpravnine kot velja v letu 2014 ter o skupni višini neto izplačanih prejemkov v preteklem letu za člane nadzornega sveta Abanke Vipe d.d. in člana uprave Abanke Vipe d.d..

Člani uprave Abanke

Osebno ime Dogovorjena višina mesečnih bruto prejemkov v EUR Dogovorjena višina odpravnine v EUR* Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2014 v EUR
mag. Jože LENIČ 10.944,54 65.667,24 52.603,60
Igor Stebernak 10.894,54 65.367,24 52.708,05

* v primeru odpoklica in prenehanja delovnega razmerja

Člani nadzornega sveta Abanke

Osebno ime Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2014 v EUR
Aleš Aberšek 12.834,03
mag. Vladimir Mišo Čeplak 12.516,95
Kristina Ana Dolenc 11.098,40
Marko Garbajs 3.880,17
Janko Gedrih 22.038,83
Barbara Kürner Čad  3.089,84
Andrej Slapar 17.218,49
mag. Franci Strajnar 13.515,31
Blaž Šterk 3.286,80
Snežana Šušteršič 11.633,79
Aljoša Uršič 10.821,48

Članom nadzornega sveta, skladno s sklepom skupščine delničarjev, pripadajo sejnina za udeležbo na seji in osnovno plačilo ter doplačilo za opravljanje funkcije ter povračilo stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu.

Za udeležbo na seji prejmejo člani nadzornega sveta sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta znaša 275,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine.

Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin vse dokler skupni znesek sejnin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

Člani nadzornega sveta, poleg sejnin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta ,podpredsednik/namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejemajo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do dodatnega doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni, podpredsednik/namestnik predsednika komisije pa do doplačila v višini 10 % doplačila za opravljanje funkcije člana komisije nadzornega sveta.

Posamezni član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila na letni ravni.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

 

Informacije javnega značaja o članih nadzornega sveta in uprave Banke Celje za leto 2014

 

Informacije javnega značaja o članih nadzornega sveta in uprave Abanke za leto 2013

Abanka Vipa d.d. skladno z določbami sprejete novele Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-C) objavlja na svojih spletnih straneh informacije javnega značaja o dogovorjeni višini mesečnih prejemkov in dogovorjeni višini odpravnine kot velja v letu 2013 ter o skupni višini neto izplačanih prejemkov v preteklem letu za člane nadzornega sveta Abanke Vipe d.d. in člana uprave Abanke Vipe d.d..

Člani uprave Abanke

Osebno ime Dogovorjena višina mesečnih bruto prejemkov v EUR Dogovorjena višina odpravnine v EUR* Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2013 v EUR
mag. Jože LENIČ 10.944,54 65.667,24 61.683,20
Igor Stebernak 10.894,54 65.367,24 60.176,95

* v primeru odpoklica in prenehanja delovnega razmerja

Člani nadzornega sveta Abanke

Osebno ime Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2013 v EUR
Aleš Aberšek 5.231,24
mag. Vladimir Mišo Čeplak 10.462,49
Kristina Ana Dolenc 10.462,49
Janko Gedrih 16.055,52
Andrej Slapar 10.462,49
mag. Franci Strajnar 11.136,46
Snežana Šušteršič 5.231,24
Aljoša Uršič 5.231,24

Do 21. maja 2014 je članom nadzornega sveta, skladno s sklepom skupščine delničarjev, pripadala sejnina za udeležbo na seji v višini 378,11 EUR bruto, predsedniku nadzornega sveta pa v višini 549,98 € bruto. Upravičeni so bili tudi do povračila stroškov prihoda na sejo nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta, poleg sejnin, so prejemali plačilo za opravljanje funkcije v višini 9.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana, predsednik nadzornega sveta pa prejme plačilo za opravljanje funkcije v višini 18.000,00 EUR bruto letno.

Od 21. maja 2014 dalje veljajo spremenjena pravila o prejemkih članov nadzornega sveta, skladno s sklepom skupščine Abanke Vipe d.d.

Arhiv podatkov o članih nadzornega sveta in uprave Abanke Zapri arhiv