Novinarsko središče

Kontakt:

Branka Dečman

Vodja korporativnega komuniciranja
tel: (01) 471 8135

 

Novinarska vprašanja nam pošljite na pr@abanka.si.

Javne objave

 • Slovenski državni holding d.d. nas je obvestil o podpisu pogodbe o prodaji 100- odstotnega deleža Republike Slovenije v Abanki d.d. kupcu Nova Kreditna banka Maribor d.d., ki je v lasti mednarodnega finančnega sklada Apollo Global Management, L.L.C.

  Podpis pogodbe predstavlja priložnost za rast in nadaljnji razvoj banke in pomeni hkrati tudi uspešen zaključek programa prestrukturiranja, ki ga je banka pričela izvajati ob odobritvi državne pomoči. Kupec bo moral pred prenosom lastništva pridobiti še vsa ustrezna soglasja.

  Abanka je visoko likvidna, kapitalsko močna in posluje stabilno. Poslovanje s strankami bo tako kot doslej potekalo nemoteno.

  V upravi banke verjamemo, da trdno lastništvo banki zagotavlja nove priložnosti za rast, dolgoročno stabilnost in razvoj.

  Sporočilo bo dostopno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. od 21. junija 2019 dalje za obdobje najmanj 5 let.

 • Abanka d.d. objavlja podatke o poslovanju banke s priloženimi nerevidiranimi nekonsolidiranimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi za prve tri mesece poslovnega leta 2019 (PDF, 90,9 KB).

  Vsebina objave bo od 19. junija 2019 dalje dostopna tudi na spletni strani Ljubljanske borze.

  Abanka je v prvih treh mesecih leta 2019 ustvarila čisti dobiček v višini 18,6 milijona evrov. V okolju zelo nizkih obrestnih mer je realizirala čiste obresti v višini 15,1 milijona evrov, ki so bile za 1,5 odstotka večje v primerjavi s prvim trimesečjem leta 2018. Čiste opravnine so se v prvih treh mesecih leta 2019 povečale za 10,2 odstotka glede na enako lansko obdobje in so znašale 10,3 milijona evrov. Banka še naprej intenzivno racionalizira svoje poslovanje; stroški poslovanja so bili v obdobju od januarja do marca 2019 za 1,0 odstotka oziroma za 0,2 milijona evrov nižji kot v primerljivem obdobju lani in so znašali 15,6 milijona evrov.

  Bilančna vsota banke je 31. marca 2019 znašala 3.808,3 milijona evrov, tržni delež, merjen po velikosti bilančne vsote, je znašal 9,6 odstotka. Banka je visoko likvidna in kapitalsko močna, kar potrjujejo tudi ocene mednarodnih bonitetnih agencij.

  Skupina Abanka je v prvih treh mesecih leta 2019 nadaljevala z aktivnim pristopom zniževanja nedonosnih kreditov. Ti so se po EBA definiciji v Skupini Abanka znižali za 12,7 milijona evrov, delež nedonosnih kreditov pa za 0,7 odstotne točke na 3,9 odstotka konec marca 2019.  

  V banki tudi v letu 2019 nadaljujemo z optimizacijo poslovanja in pospešeno izvajamo aktivnosti, povezane z digitalno transformacijo, ter skrbimo za varno, stabilno in donosno poslovanje banke.

                                                                                          Uprava Abanke d.d.

  Ljubljana, 19. junij 2019                                                                           

 • Abanka d.d. objavlja obvestilo o sklepih 48. redne seje Nadzornega sveta Abanke d.d., ki je potekala 18. junija 2019:

  Nadzorni svet banke se je seznanil s poročilom o finančnem poslovanju Abanke d.d. v prvih treh mesecih leta 2019, nadzorni svet se je seznanil tudi s poročilom o izvajanju zavez, danih Evropski komisiji, na dan 31.3.2019.  

  Sporočilo bo dostopno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. od 18. junija 2019 dalje za obdobje najmanj 5 let.

  Uprava Abanke d.d.

Novice

 • Novo: kartice Visa v mobilni denarnici Abadenarnica

  News

  V Abanki nenehno sledimo trendom in povečujemo uporabnost ter priročnost naših storitev. Z veseljem vas obveščamo, da lahko od danes, 3. junija 2019, naprej v mobilno denarnico Abadenarnica naložite tudi svoje plačilne kartice Visa!

  Uporabljali jih boste lahko na vseh plačilnih mestih, ki omogočajo brezstično plačevanje. Da boste lahko nemoteno uporabljali vse digitalizirane kartice, boste morali po posodobitvi aplikacije v Abadenarnico ponovno naložiti vse plačilne kartice, tudi Maestro in Mastercard.

  Tukaj si lahko ogledate video o uporabi Abadenarnice.

  Zdaj lahko z mobilno denarnico Abadenarnica plačujete z vsemi plačilnimi karticami Abanke!