Novinarsko središče

Kontakt:


Mira Babič
tel: (01) 471 8138

Branka Dečman
tel: (01) 471 8135

 

Novinarska vprašanja nam pošljite na pr@abanka.si.

Javne objave

 • Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in v skladu z veljavno zakonodajo ter dobro poslovno prakso družba Abanka d.d. objavlja Nerevidirano poročilo Skupine Abanka za prvo polletje 2017.

  V skladu z veljavno zakonodajo bo vsebina objave dostopna tudi na spletni strani Ljubljanske borze od 31. avgusta 2017 dalje, in sicer za obdobje najmanj 10 let.

  V Abanki smo v letu 2017 nadaljevali s prestrukturiranjem banke ter uresničevanjem postavljenih strateških ciljev s poudarkom na pospeševanju digitalne transformacije, optimizaciji kreditnega procesa in kadrovski prenovi.

  Abanka je v prvem polletju 2017 ustvarila čisti dobiček v višini 32,5 milijona evrov. V okolju zelo nizkih obrestnih mer je realizirala čiste obresti v višini 36,7 milijona evrov. Čiste opravnine so znašale 21,0 milijona evrov in so bile kljub veliki konkurenci na trgu neobrestnih produktov za 4,1 odstotka višje kot v enakem obdobju lani. Banka še naprej intenzivno racionalizira svoje poslovanje, kar se je odrazilo v stroških poslovanja, ki so bili v prvem polletju 2017 za 6,1 odstotka oziroma za 2,2 milijona evrov nižji kot v primerljivem obdobju lani in so znašali 34,4 milijona evrov.

  Bilančna vsota banke je 30. junija 2017 znašala 3,6 milijarde evrov, tržni delež, merjen po velikosti bilančne vsote, pa je znašal 9,7 odstotka. Banka je visoko likvidna in kapitalsko močna, kar odražajo tudi količniki likvidnosti in kapitalski količniki. Količnik skupnega kapitala je konec junija 2017 za Abanko znašal 25,4 odstotka.

  Stabilnost in trdnost banke potrjujeta tudi mednarodni bonitetni agenciji Fitch Ratings in Moody's Investors Service. Fitch Ratings je 5. maja 2017 Abanki zvišal dolgoročno oceno kreditnega tveganja z BB na BB+ ter ji pripisal stabilno oceno obetov, Moody's Investors Service pa je 21. junija 2017 zvišal dolgoročno oceno kreditnega tveganja banke z Ba3 na Ba1 in banki podelil stabilno oceno obetov.

  Tudi v drugem polletju 2017 bomo v banki nadaljevali s procesom prestrukturiranja, optimiziranjem poslovanja in se intenzivno vključevali v nove izzive digitalizacije ter skrbeli za varno, stabilno in donosno poslovanje banke.

  Uprava banke

  Ljubljana, 31. avgust 2017

 • Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in veljavne zakonodaje Abanka d.d. objavlja obvestilo o sklepih 31. redne seje Nadzornega sveta Abanke, ki je potekala 31. 8. 2017.

  Nadzorni svet se je med drugim seznanil s Poročilom o finančnem poslovanju Abanke d.d. v prvem polletju 2017 in z Nerevidiranim poročilom Skupine Abanka za prvo polletje 2017.

  Sporočilo bo dostopno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. od 31. 8. 2017 dalje za obdobje najmanj 5 let.

  Uprava banke