Novinarsko središče

Kontakt:

Branka Dečman
tel: (01) 471 8135

 

Novinarska vprašanja nam pošljite na pr@abanka.si.

Javne objave

 • Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. in v skladu z veljavno zakonodajo ter dobro poslovno prakso družba Abanka d.d. objavlja podatke o poslovanju banke s priloženimi nerevidiranimi nekonsolidiranimi in konsolidiranimi računovodskimi izkazi za prvih devet mesecev poslovnega leta 2017 (PDF, 114 KB).

  Vsebina objave bo od 10. novembra 2017 dalje dostopna tudi na spletni strani Ljubljanske borze.

  V Abanki v letu 2017 nadaljujemo s prestrukturiranjem banke in optimiziranjem poslovanja ter s pospeševanjem digitalne transformacije, da Abanko utrdimo na trgu kot inovativno banko. Naša pozornost je prioritetno usmerjena k našim strankam, kar je v skladu z našo vizijo.

  Abanka je v prvih devetih mesecih leta 2017 ustvarila čisti dobiček v višini 43,0 milijona evrov. V okolju zelo nizkih obrestnih mer je realizirala čiste obresti v višini 54,6 milijona evrov. Čiste opravnine so znašale 31,2 milijona evrov. Banka še naprej intenzivno racionalizira svoje poslovanje, kar se je odrazilo v stroških poslovanja, ki so bili v obdobju od januarja do septembra 2017 za 5,2 odstotka oziroma za 2,8 milijona evrov nižji kot v primerljivem obdobju lani in so znašali 51,6 milijona evrov.

  Bilančna vsota banke je 30. septembra 2017 znašala 3,6 milijarde evrov, tržni delež, merjen po velikosti bilančne vsote, pa 9,6 odstotka. Banka je visoko likvidna in kapitalsko močna, kar odražajo tudi količniki likvidnosti in kapitalski količniki. Količnik skupnega kapitala je konec septembra 2017 za Abanko znašal 24,7 odstotka.

  Do konca leta 2017 bomo v banki nadaljevali s procesom prestrukturiranja, optimiziranjem poslovanja in se intenzivno vključevali v nove izzive digitalizacije ter skrbeli za varno in stabilno poslovanje banke.

   

                                                                                          Uprava Abanke d.d.

  Ljubljana, 10. november 2017

 • Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje, Abanka d.d. objavlja obvestilo o sklepih 33. redne seje Nadzornega sveta Abanke d.d., ki je potekala  9. novembra 2017:

  Nadzorni svet se je seznanil s Poročilom o finančnem poslovanju Abanke d.d. v prvih devetih mesecih leta 2017 in s konsolidiranimi računovodskimi izkazi. Nadzorni svet se je seznanil tudi s Poročilom o izvajanju zavez, danih Evropski komisiji.

  Sporočilo bo dostopno tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d.d. od 9. novembra 2017 dalje za obdobje najmanj 5 let.

  Uprava Abanke d.d.