Novinarsko središče

Kontakt:

Branka Dečman
tel: (01) 471 8135

 

Novinarska vprašanja nam pošljite na pr@abanka.si.

Javne objave

  • Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in veljavne zakonodaje, Abanka d.d. objavlja obvestilo o sklepih 34. redne seje Nadzornega sveta Abanke d.d., ki je potekala 15. decembra 2017:

    Nadzorni svet je dal soglasje k Letnemu planu za Abanko in Skupino Abanka za leto 2018 s priloženimi finančnimi plani do leta 2020. Nadzorni svet je tudi potrdil letni načrt dela Službe notranje revizije za leto 2018 in okvirni strateški načrt Službe notranje revizije za obdobje 2019-2020.

    Sporočilo bo dostopno tudi na spletnih straneh Abanke d.d. od 15. decembra 2017 dalje za obdobje najmanj 5 let.