Družbena odgovornost

Abanka je generalni pokrovitelj ZRC SAZU

Sponzorstva in donacije so del aktivnosti s katero podjetje izkazuje odgovornost do svojega okolja. V Abanki smo se odločili, da naša sponzorstva in donacije usmerimo bolj ciljano, zato smo sprejeli strategijo sponzorstev, ki se usmerja v podporo znanju. Pod sloganom Podpiramo znanje smo tako postali generalni pokrovitelj Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti - ZRC SAZU.

ZRC SAZU povezuje številne ugledne znanstvenike, ki v inštitutih pod okriljem centra izvajajo raziskave v okviru nacionalnih raziskovalnih programov, nacionalnih temeljnih raziskovalnih projektov, mednarodnih projektov in centrov odličnosti. Z našo podporo bo center lažje realiziral nekatere raziskovalne programe, ki so bili ogroženi po nedavni spremembi financiranja s strani države.

Prvi večji in javnosti bolj znan projekt, ki smo ga podprli, je portal Fran.si. Gre za portal, ki združuje slovarje in slovenistične jezikovne vire, ki nastajajo na Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, ter slovarje, ki so v okviru dela na tem inštitutu dobili digitalno obliko.

Namen portala je omogočiti dostop do brezplačnih slovarskih informacij čim širšemu krogu uporabnikov. Fran.si je v nekaj letih od nastanka postal nepogrešljiv vir slovarskih informacij za zelo široko javnost, kar dokazuje tudi izjemen obisk portala, saj smo uporabniki od oktobra 2014 do danes na njem opravili že skoraj 32 milijonov iskanj! Nenazadnje pa je dokaz za njegov pomen in popularnost tudi nagrada avtorju in uredniku portala, dr. Kozmi Ahačiču, ki je bil izbran za Delovo osebnost leta 2017.

S podporo znanju in znanosti smo storili še en korak v smeri družbene odgovornosti Abanke.