• O Abanki

  Prijaznost je naša prednost.

  Z dolgoročnimi partnerskimi odnosi, odličnostjo v poslovanju, skrbjo za varnost in razvoj ponujamo najboljše finančne rešitve.

  Več o Abanki
 • Poslovna mreža

  Poslovna mreža

  Z razvejeno mrežo poslovalnic po vsej Sloveniji, vedno dostopnim
  elektronskim bančništvom, svetovanjem in osebnim pristopom
  ponujamo celovite finančne storitve, od klasičnega bančništva,
  bančno-zavarovalnih storitev do investicijskega bančništva.

  Poiščite najbližjo poslovalnico
 • Družbena odgovornost
 • Vizitka

  Vizitka

  Ponujamo vam najboljše finančne storitve z dolgoročnimi partnerskimi odnosi, odličnost v poslovanju, skrb za varnost in nenehni razvoj.

Abanka je postala članica Skupine Nove KBM

Nova KBM je univerzalna banka z več kot 150-letno tradicijo bančništva v Sloveniji, ki strankam ponuja celovit nabor finančnih storitev in rešitev. Pod okriljem lastništva mednarodnega finančnega sklada Apollo Global Management, L.L.C. (Apollo) in Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) uresničuje vizijo postati najboljša banka v Sloveniji.

V središču aktivnosti Nove  KBM so njene stranke in odličnosti poslovanja. Zato banka nenehno nadgrajuje kakovost produktov, procesov in storitev s ciljem krepiti zadovoljstvo in zaupanje strank, poslovnih partnerjev in drugih deležnikov. Storitve so strankam na voljo prek razvejane mreže poslovalnic in bankomatov, spletne in mobilne banke ter drugih sodobnih poti, na podlagi strateškega partnerstva s Pošto Slovenije pa tudi prek mreže pošt po vsej Sloveniji.

Ključni dejavnik uspešnosti poslovanja so zaposleni, zato banka ustvarja urejeno delovno okolje zanje ter jim omogoča možnost osebnega in kariernega razvoja ter sodelovanja pri nadaljnjem razvoju banke.

Nova KBM je že več desetletij pomemben partner ključnih deležnikov v okolju, kjer deluje. Skupaj z njimi si prizadeva ustvariti vzajemno uspešno partnerstvo, s čimer se uresničujejo mnogi osebni in poslovni cilji. Pri tem banka upošteva načela družbene odgovornosti in trajnostnega razvoja, ki poudarjata odgovornost do ekonomskega, socialnega in naravnega okolja.

Več o Nova KBM

Odlikujeta nas tradicija in skrb za nenehni razvoj.

Z razvejano mrežo poslovalnic po vsej Sloveniji, vedno dostopnim elektronskim bančništvom, svetovanjem in osebnim pristopom ponujamo celovite finančne storitve, od klasičnega bančništva, bančno-zavarovalnih storitev do investicijskega bančništva. Ponudbo bančnih storitev dopolnjujemo s storitvami svojih podjetij na področju lizinga, faktoringa in upravljanja nepremičnin. Smo sodobni in univerzalni, prijaznost pa je naša prednost. In taki bomo tudi ostali.

Več o Abanki

Vizitka

Kontaktni podatki


Sedež: Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana
Telefon: (01) 47 18 100
Telefaks: (01) 43 25 165
Spletni naslov: http://www.abanka.si
Naslov e-pošte: info@abanka.si
    
Transakcijski račun: SI56 0100 0000 0500 021
BIC-koda: ABANSI2X
Identifikacijska številka za DDV: SI68297530
Matična številka: 5026024
Osnovni kapital: 151.000.000,00 EUR

Abanka d.d. je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod reg. št. vl.: 1/02828/00 in ima dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih storitev in naslednjih finančnih storitev: faktoring, izdajanje garancij in drugih jamstev, kreditiranje, vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti in financiranjem komercialnih poslov, trgovanje s tujimi plačilnimi sredstvi, vključno z menjalniškimi posli,  trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti, zbiranje, analizo in posredovanje informacij o kreditni sposobnosti pravnih oseb, posredovanje pri prodaji zavarovalnih polic po zakonu, ki ureja zavarovalništvo, izdajanje in upravljanje drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, potovalni čeki, bančne menice), oddajanje sefov, storitve v zvezi z vrednostnimi papirji po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev, upravljanje pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja pokojninske sklade, opravljanje storitev plačilnega prometa, opravljanje skrbniških storitev.

Abanka d.d. je članica Združenja bank Slovenije.

Vizija Abanke

Abanka uresničuje svojo vizijo v odnosih s strankami, lastniki in zaposlenimi. Naše vizija je, da smo prva banka v Sloveniji po izbiri strank, zaposlenih in investitorjev.

Prelistajte tudi naš Kodeks poslovne etike.

Zaupanje strank je naše največje premoženje.

Abanka je s svojimi naprednimi bančnimi storitvami jasno usmerjena v prihodnost. Varnost in zanesljivost poslovanja, široka ponudba bančnih storitev za posameznike in podjetja ter uvajanje digitalnih storitev, s katerimi se približujemo strankam, so temelji, na katerih gradimo zaupanje. V strategijo smo zapisali tudi svoje vrednote:

 • prijaznost je naša prednost in naš najiskrenejši obraz,
 • odličnost v poslovanju in procesih temelji na razvoju znanja, sistemov in medsebojnih odnosov,
 • partnerstvo z zunanjimi in notranjimi sodelavci gradi nove verige vrednosti,
 • inovativnost nas postavlja v tržno vodstvo in nas drži korak pred konkurenco,
 • izvedba je zagotovilo, da pravočasno in vrhunsko dosegamo postavljene cilje.

Zgodovina Abanke

Pohvalimo se lahko s tradicijo, saj smo kot podružnica Jugoslovanske banke za zunanjo trgovino začeli delovati že leta 1955. Leta 1977 se je podružnica preimenovala v Jugobanko – Temeljno banko Ljubljana. Po obsegu poslovanja s tujino smo takrat v sistemu Jugobanke zavzemali tretje mesto. Decembra 1989 smo se na podlagi sklepa zbora banke preoblikovali v Abanko, delniško družbo, in izstopili iz sistema Jugobanke. V Sloveniji je takrat delovalo 26 poslovnih enot.

Kot Abanka d.d. Ljubljana smo začeli samostojno poslovati januarja 1990. 31. decembra 2002 smo se uspešno združili z Banko Vipo d.d. in se preimenovali v Abanko Vipa d.d.

5. oktobra 2015 je slovenski bančni prostor dobil drugo največjo banko v državi. Zgrajena je na temeljih dveh uglednih bank – na več kot 150-letni tradiciji Banke Celje ter tehnološki naprednosti, prijaznosti in odzivnosti Abanke. Združena banka se po pripojitvi imenuje Abanka d.d., s sedežem v Ljubljani, na Slovenski cesti 58.

Banka je usmerjena v poslovanje s prebivalstvom ter malimi in srednjimi podjetji, ob tem pa zagotavlja celovito bančno storitev tudi za večja podjetja.