Primerjajte kredite

 

Krediti po vaši meri – izkoristite možnost povečanja razpoložljivih sredstev z najrazličnejšimi krediti Abanke.

 

 

Primerjaj bančne kredite

 • Izredni limit

  Za nujne nakupe ali za izredno pokrivanje izdatkov, ki trenutno presežejo vaš mesečni priliv.

  Za pokritje nepričakovanih stroškov, nakup daril, šolske potrebščine in drugo.

  Za uporabnike osebnih računov Aračun, Aračun senior, Premium, Akeš, na katerega ste prejeli najmanj tri redne mesečne prilive – plačo, pokojnino ali druge redne prilive.

  Višina izrednega limita je odvisna od višine rednih mesečnih prilivov.

  Odplačilna doba do 12 mesecev.

  Obresti plačujete le takrat, ko izredni limit koristite.

  Hitra pridobitev in nižji stroški odobritve za upokojence, ki so stranke Abanke.

  Zavarovanje kredita pri zavarovalnici, zastava depozitov ali porok.

 • Premostitveni kredit

  Za vse, ki imate vezano vlogo, denar pa potrebujete pred potekom roka vezave.

  Za nepričakovane stroške, izdatke, zdravstvene storitve, dopust, potovanja, brezposelnost in drugo.

  Za stranke Abanke, ki ste imetniki vezanih vlog.

  Višina kredita je odvisna od višine vezanih sredstev.

  Odplačilna doba do 12 mesecev.

  Ugodna obrestna mera: obresti vračate mesečno ali ob zapadlosti kredita, glavnico plačate ob zapadlosti kredita.

  Izplačilo gotovine na osebni račun.

  Kreditne dokumentacije ni treba potrjevati pri delodajalcu.

  Zavarovanje kredita z zastavo vezane vloge: depozita, rentnega ali namenskega varčevanja.

 • Hitri kredit

  Z najemom hitrega kredita si lahko takoj izpolnite željo ali pa vas reši iz finančne zagate.

  Za potovanje, dopust, pokritje nepričakovanih stroškov, zdravstvene storitve, športno opremo, opremo za novorojenčka in drugo.

  Za stranke Abanke z rednimi prilivi plače ali pokojnine.

  Znesek kredita do 15.000 EUR.

  Odplačilna doba do 5 let.

  Fiksna obrestna mera in enake mesečne obveznosti do konca odplačevanja kredita.

  Izplačilo gotovine na osebni račun.

  Kreditne dokumentacije ni treba potrjevati pri delodajalcu.

  Zavarovanje kredita pri zavarovalnici.

 • Potrošniški kredit

  Želje, ki se vam zdijo nedosegljive, so s potrošniškim kreditom uresničljive prej.

  Za prenovo doma, počitnice, izobraževanje, zdravstvene storitve in drugo.

  Za vse, ki ste kreditno sposobni in potrebujete kredit.

  Višina kredita je odvisna od višine redne mesečne plače oz. prejemkov kreditojemalca, dobe vračila, obrestne mere, vrste zavarovanja in morebitne predračunske vrednosti nakupa.

  Odplačilna doba do 20 let.

  Različni načini obrestovanja: fiksna in spremenljiva obrestna mera (6-mesečni euribor in fiksni pribitek).

  Izplačilo gotovine na osebni račun ali plačilo po predračunu.

  Pri odplačilu kredita, zavarovanega s hipoteko, lahko sodeluje soplačnik brez dodatnih stroškov. 

  Možnost sklenitve življenjskega zavarovanja kreditojemalca pri potrošniškem kreditu z odplačilno dobo nad 5 let in možnost sklenitve zavarovanja za primer izgube zaposlitve.

  Nižji stroški odobritve za upokojence, ki so stranke Abanke.

  Zavarovanje kredita s plačilom zavarovalne premije, s hipoteko na bremen prosti nepremičnini na območju Republike Slovenije, s solidarnim poroštvom ali z zastavo denarnih sredstev.

 • Ekološki potrošniški kredit

  Prijazni ekološki potrošniški kredit za naložbe, prijazne do okolja.

  Za nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov energijskega razreda A ali višje ali motornih vozil, prijaznih do okolja, ali zamenjavo avtomobila, starejšega od 10 let, z novim.

  Tudi za posameznike, ki niste stranke Abanke.

  Višina kredita je odvisna od predračunske vrednosti nakupa, kreditne sposobnosti in načina zavarovanja.

  Odplačilna doba do 20 let.

  Ugodnejša obrestna mera kredita od redne ponudbe potrošniških kreditov.

  Plačilo po predračunu.

  Zavarovanje kredita s plačilom zavarovalne premije, s hipoteko na bremen prosti nepremičnini na območju Republike Slovenije, s solidarnim poroštvom ali z zastavo denarnih sredstev.

 • Premostitveni kredit

  Za vse, ki imate vezano vlogo, denar pa potrebujete pred potekom roka vezave.

  Za nepričakovane stroške, izdatke, zdravstvene storitve, dopust, potovanja, brezposelnost in drugo.

  Za stranke Abanke, ki ste imetniki vezanih vlog.

  Višina kredita je odvisna od višine vezanih sredstev.

  Odplačilna doba do 12 mesecev.

  Ugodna obrestna mera: obresti vračate mesečno ali ob zapadlosti kredita, glavnico plačate ob zapadlosti kredita.

  Izplačilo gotovine na osebni račun.

  Kreditne dokumentacije ni treba potrjevati pri delodajalcu.

  Zavarovanje kredita z zastavo vezane vloge: depozita, rentnega ali namenskega varčevanja.

 • Stanovanjski kredit

  Nakup ali prenova nepremičnine sta dostopnejša s stanovanjskim kreditom pri Abanki.

  Za nakup zemljišča, hiše ali stanovanja, prenovo nepremičnine, plačilo prispevkov pri gradnji, izplačilo dedičev, solastnikov, zakonskih partnerjev, poplačilo sedanjih manj ugodnih stanovanjskih kreditov in drugo.

  Za vse, ki ste kreditno sposobni in potrebujete kredit.

  Višina kredita je odvisna od višine redne mesečne plače oz. prejemkov kreditojemalca, dobe vračila, obrestne mere, vrste zavarovanj in vrednosti investicije.

  Odplačilna doba do 30 let

  Različni načini obrestovanja: fiksna in spremenljiva obrestna mera (6-mesečni euribor in fiksni pribitek).

  Pri gradnji in adaptaciji vam pod določenimi pogoji do 80 % odobrenega kredita izplačamo v gotovini.

  Pri odplačilu kredita, zavarovanega s hipoteko, lahko sodeluje soplačnik brez dodatnih stroškov. 

  Možnost sklenitve življenjskega zavarovanja kreditojemalca pri stanovanjskem kreditu z odplačilno dobo nad 5 let in možnost sklenitve zavarovanja za primer izgube zaposlitve.

  Nižji stroški odobritve za upokojence, ki so stranke Abanke.

  Zavarovanje kredita s plačilom zavarovalne premije, s hipoteko na bremen prosti nepremičnini na območju Republike Slovenije, s solidarnim poroštvom ali z zastavo denarnih sredstev.

 • Ekološki potrošniški kredit

  Prijazni ekološki potrošniški kredit za naložbe, prijazne do okolja.

  Za nakup energijsko učinkovitih gospodinjskih aparatov energijskega razreda A ali višje ali motornih vozil, prijaznih do okolja, ali zamenjavo avtomobila, starejšega od 10 let, z novim.

  Tudi za posameznike, ki niste stranke Abanke.

  Višina kredita je odvisna od predračunske vrednosti nakupa, kreditne sposobnosti in načina zavarovanja.

  Odplačilna doba do 20 let.

  Ugodnejša obrestna mera kredita od redne ponudbe potrošniških kreditov.

  Plačilo po predračunu.

  Zavarovanje kredita s plačilom zavarovalne premije, s hipoteko na bremen prosti nepremičnini na območju Republike Slovenije, s solidarnim poroštvom ali z zastavo denarnih sredstev.