Odlog plačila kredita

Če imate zaradi posledic epidemije COVID-19 težave z odplačilom kredita, lahko na podlagi Zakona o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev zaprosite za odlog plačila kredita za največ 12 mesecev.

Kako urediti odlog plačila kredita?

Za odlog plačila obveznosti po kreditni pogodbi lahko zaprosite z oddajo vloge in dokumentov, ki dokazujejo upravičenost. Vloga se lahko nanaša samo na obveznosti, zapadle v plačilo po razglasitvi epidemije, torej po 12. 3. 2020. Svetujemo vam, da za odlog zaprosite, ko zaznate težave pri odplačevanju, skrajni rok za oddajo vloge pa je 6 mesecev po datumu preklica epidemije.

 • 1. Izpolnite vlogo

  Izpolnite vlogo, jo natisnite in podpišite. Za pomoč pri izpolnjevanju pokličite naš Abafon 080 13 60 (od pon. do pet. 8h-17h, sob. 8h-12h).

 • 2. Pripravite priloge

  Priložite dokumentacijo, ki dokazuje upravičenost do odloga plačila kredita. Zasebniki, s.p. in kmetje dodajte še spodnji obrazec.

 • 3. Oddajte vlogo s prilogami

  Vlogo lahko pošljete po e-pošti na info@abanka.si, po navadni pošti na naslov poslovalnice ali oddate osebno v poslovalnici.

Pogosta vprašanja in odgovori

Do kdaj moram oddati vlogo za odlog plačila kreditnih obveznosti?

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev dovoljuje, da kreditojemalec vlogo za odlog plačila kreditnih obveznosti odda najkasneje v 6 mesecih po preklicu epidemije covid-19.

Kako bo potekala obravnava vloge?

Vsako prejeto vlogo bomo skrbno preučili in po potrebi bo skrbnik kredita kontaktiral kreditojemalca za morebitne dodatne informacije pri pripravi aneksa h kreditni pogodbi. Ko bo aneks pripravljen, bo kreditojemalec o tem obveščen po telefonu ali elektronski pošti. Podpis aneksa bo potekal v poslovalnici.

Za katere vrste kreditov je predvidena možnost zaprosila za odlog plačila obveznosti?

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev predvideva pod predpisanimi pogoji odlog plačila obveznosti za vse vrste kreditov, torej potrošniških in stanovanjskih.

Katere priloge je potrebno predložiti vlogi? 

Vlogi priložite dokumente, ki izkazujejo, da se je vaš finančni položaj zaradi epidemije covid-19 spremenil – odpoved pogodbe o zaposlitvi, sklep o znižanju mesečne plače…

Kako naj postopa kreditojemalec, ki ni državljan Republike Slovenije ali nima prijavljenega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, želel pa bi zaprositi za odlog plačila obveznosti na podlagi zakona? 

Zakon o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev (ZIUOPOK) uveljavljanje zakonskih določil predvideva le za državljane Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Če se je vaš finančni položaj spremenil zaradi epidemije covid-19 in niste državljan Republike Slovenije ali nimate stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, vam svetujemo, da nas o tem obvestite prek elektronske pošte na naslov info@abanka.si in skupaj bomo poiskali ustrezno rešitev.

Ali lahko kreditojemalec zaprosi tudi za krajše obdobje odloga plačila obveznosti, torej manj kot 12 mesecev?

Kreditojemalec lahko zaprosi tudi za krajše obdobje odloga plačila obveznosti, če meni, da je to zanj ugodneje.

Ali se bo zaradi sklenjenega dodatka h kreditni pogodbi o odlogu plačila kreditnih obveznosti spremenila obrestna mera iz obstoječe kreditne pogodbe?

Ne, obrestna mera se zaradi odloga plačila obveznosti ne spreminja.

Koliko znaša strošek postopka odloga plačila obveznosti?

Strošek za izdelavo aneksa k pogodbi za odlog plačila kreditnih obveznosti, ki je pripravljen v skladu z »Zakonom o interventnem ukrepu odloga plačila obveznosti kreditojemalcev«, znaša: 1,8 % od stanja glavnice kredita, ki bo predmet odloga, minimalno 35,00 EUR in maksimalno 50,00 EUR.

Postopek oddaje vloge za odlog plačila kredita

 • Izpolnite vlogo

  Izpolnite vlogo in jo podpišite. Za pomoč pri izpolnjevanju lahko pokličete naš kontaktni center Abafon 080 13 60.

  Vloga za odlog plačila kredita
 • Dodajte priloge

  Priložite dokumentacijo, ki dokazuje upravičenost do odloga plačila kredita. Če ste samostojni podjetnik, zasebnik ali kmet, priložite tudi obrazec Priloga k vlogi za zasebnike.

 • Oddajte podpisano vlogo s prilogami

  Vlogo lahko pošljete po e-pošti na info@abanka.si, po navadni pošti na naslov poslovalnice ali oddate osebno v poslovalnici.

  Pošljite po e-pošti