O hitrem kreditu

 • Namen

  Za potovanje, dopust, pokritje nepričakovanih stroškov, zdravstvene storitve, športno opremo, opremo za novorojenčka in drugo.

 • Zavarovanje

  Pri zavarovalnici.

 • Za koga?

  Za stranke Abanke z rednimi prilivi plače ali pokojnine.

Zakaj najeti hitri kredit?

 • Denar nakažemo na vaš račun.
 • Kreditne dokumentacije ni treba potrjevati pri delodajalcu.
 • Fiksna obrestna mera in enake mesečne obveznosti do konca odplačevanja kredita.
 • Znesek kredita tudi do 15.000 EUR.
 • Odplačilna doba od 3 mesecev do 5 let.
 • Odplačevanje mesečnih anuitet s trajnim nalogom z osebnega računa. 

Cene in obrestne mere

KRATKOROČNI KREDITI S FIKSNO NOMINALNO OBRESTNO MERO
do vključno 1 leta 5,25 %
DOLGOROČNI KREDITI S FIKSNO NOMINALNO OBRESTNO MERO
nad 1 do vključno 2 let 5,35 %
nad 2 do vključno 5 let 5,45 %
OBDELAVA VLOGE IN ODOBRITEV KREDITA NADOMESTILO
kredit do 12 mesecev 1,6%, min. 35,00 EUR, maks. 120,00 EUR
kredit nad 12 mesecev 1,6%, min. 55,00 EUR, maks. 180,00 EUR
PREDČASNO ODPLAČILO KREDITA  
Nadomestilo za predčasno dokončno odplačilo kredita oz. nadomestilo za predčasno delno odplačilo, ki ima za posledico spremembo ročnosti in/ali anuitete kredita
izdelava obračuna za kreditne pogodbe sklenjene do 7. 8. 2010 polovica stroškov odobritve kredita
izdelava obračuna za kreditne pogodbe sklenjene po 7. 8. 2010:  
 • kadar je vsota predčasnih odplačil v dvanajstih mesecih več kot 10.000 EUR, preostanek odplačilne dobe je manj kot eno leto
0,5% od zneska predčasno odplačane glavnice, toda ne več kot bi plačal obresti do zapadlosti kredita
 • kadar je vsota predčasnih odplačil v dvanajstih mesecih več kot 10.000 EUR, preostanek odplačilne dobe je več kot eno leto
1% od zneska predčasno odplačane glavnice, toda ne več kot bi plačal obresti do zapadlosti kredita

Obrestne mere in cene veljajo od 1. 12. 2017. 

Oglejte si informativni izračun.

Izračun za hitri kredit upošteva pogoje za komitenta Abanke, ki na račun v Abanki prejema prilive iz naslova plače ali pokojnine in kredit zavaruje pri zavarovalnici.

  Zavarovanje pri zavarovalnici Zavarovanje pri zavarovalnici Zavarovanje z zastavo nepremičnine
Skupni znesek kredita¹ 2.000 EUR 5.000 EUR 10.000 EUR
Doba odplačila 12 mesecev 24 mesecev 60 mesecev
Kreditna obrestna mera² 5,25 % 5,35 % 5,45 %
Mesečna anuiteta 171,45 EUR 220,15 EUR 190,79 EUR
Stroški odobritve 35,00 EUR 80,00 EUR 160,00 EUR
Stroški zavarovanja 30,66 EUR 106,20 EUR 341,13 EUR
EOM³: 12,13 % 9,47 % 7,86 %
Skupni stroški kredita4: 123,15 EUR 470,00 EUR 1.948,70 EUR
Skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec5: 2.123,15 EUR 5.470,00 EUR 11.948,70 EUR

 

1 Skupni znesek kredita po Zakonu o potrošniških kreditih (ZPotK-2) je najvišji znesek, ki je kreditojemalcu na razpolago za črpanje po kreditni pogodbi.

2 Obrestna mera.
Fiksna obrestna mera je vnaprej določena obrestna mera, ki se v času odplačevanja kredita ne spreminja. Izražena je v nominalni vrednosti.

3 EOM - efektivna obrestna mera je v odstotku izražena stopnja, ki izraža razmerje med skupnimi stroški kredita in skupnim zneskom kredita. Izračuna se z upoštevanjem pogojev kredita, to je skupnega zneska kredita, datuma črpanja, dobe odplačila, števila mesečnih anuitet, obrestne mere, skupnih stroškov kredita. Efektivna obrestna mera je informativne narave in se lahko spremeni, če se spremeni katera koli od postavk pri izračunu. EOM in skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec sta izračunana na podlagi Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK) na dan 31.05.2019.

4 Skupni stroški kredita - so vsi stroški, vključno z obrestmi, provizijami, zavarovalne premije davki in drugimi vrstami dajatev, ki jih mora kreditojemalec plačati v zvezi s kreditno pogodbo. V znesku Skupni stroški kredita niso vključeni morebitni stroški cenitve nepremičnin, kadar je cenitev potrebna za pridobitev kredita in stroški povezani s pomožnimi storitvami (zlasti članarine, takse in stroški drugih pogodb, sklenjenih z banko), ker so le-ti odvisni od pogojev ponudbe, ki jih pri pripravi informativnega izračuna ni mogoče enoznačno določiti (npr. strošek vodenja transakcijskega računa je odvisen od vrste TRR, ki ga stranka uporablja, strošek morebitne cenitve banki ni poznan na dan izdelave tega informativnega izračuna, stranka lahko izbira med več različnimi pomožnimi storitvami…).

V skupne stroške kredita se ne vštevajo stroški, ki jih kreditojemalec plača zaradi neizpolnjevanja obveznosti, določenih v kreditni pogodbi; v primeru zastave nepremičnine se ne vštevajo notarski stroški in zavarovalne premije za zavarovanje blaga, katerega nakup se financira s kreditom, stroški in takse za vpis in izbris hipoteke na nepremičnini v zemljiški knjigi.

5 Skupni znesek, ki ga mora plačati kreditojemalec, je vsota Skupnega zneska kredita in Skupnih stroškov kredita.  

Opozorilo:

Pridržujemo si pravico, da stranki, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev kredita, zavrnemo njegovo odobritev.

 

Višina kredita

Najvišji znesek hitrega kredita je lahko do 15.000 EUR. Višina kredita je odvisna od višine mesečne plače oz. pokojnine/letnega dohodka kreditojemalca, dejstva ali kreditojemalec preživlja družinskega člana ali drugo osebo, ki jo mora preživljati po zakonu in dobe vračila.

Banka bo ob obravnavi vloge za kredit z vpogledom v sistem SISBON preverila vašo kreditno sposobnost in korektnost poslovanja. Več informacij o sistemu SISBON najdete na strani www.sisbon.si.

 

Več o kreditu Manj o kreditu

Cene in obrestne mere

KRATKOROČNI KREDITI S FIKSNO NOMINALNO OBRESTNO MERO
od 3 mesecev do vključno 1 leta 5,25 %
DOLGOROČNI KREDITI S FIKSNO NOMINALNO OBRESTNO MERO
nad 1 do vključno 2 let 5,35 %
nad 2 do vključno 5 let 5,45 %
OBDELAVA VLOGE IN ODOBRITEV KREDITA NADOMESTILO
kredit do 12 mesecev 1,6%, min. 35,00 EUR, maks. 120,00 EUR
kredit nad 12 mesecev 1,6%, min. 55,00 EUR, maks. 180,00 EUR
PREDČASNO ODPLAČILO KREDITA  
Nadomestilo za predčasno dokončno odplačilo kredita oz. nadomestilo za predčasno delno odplačilo, ki ima za posledico spremembo ročnosti in/ali anuitete kredita
izdelava obračuna za kreditne pogodbe sklenjene do 7. 8. 2010 polovica stroškov odobritve kredita
izdelava obračuna za kreditne pogodbe sklenjene po 7. 8. 2010:  
 • kadar je vsota predčasnih odplačil v dvanajstih mesecih več kot 10.000 EUR, preostanek odplačilne dobe je manj kot eno leto
0,5% od zneska predčasno odplačane glavnice, toda ne več kot bi plačal obresti do zapadlosti kredita
 • kadar je vsota predčasnih odplačil v dvanajstih mesecih več kot 10.000 EUR, preostanek odplačilne dobe je več kot eno leto
1% od zneska predčasno odplačane glavnice, toda ne več kot bi plačal obresti do zapadlosti kredita

Obrestne mere in cene veljajo od 1. 12. 2017. 

Izdelajte si informativni izračun na povezavi zgoraj!

Kako najeti hitri kredit?

Dodatne storitve in možnosti za kreditojemalce.

 • Dobrodošli v Abanki.

  Z osebnim računom Aračun je elektronsko ali klasično bančno poslovanje preprosto. Preverite ugodnosti za nove uporabnike. 

 • Če ostanete brez službe?

  Z dodatnim zavarovanjem si lahko v primeru izgube zaposlitve zagotovite plačilo do največ 12 anuitet.

 • Pregled nad kreditom tudi v spletni banki

  S spletno banko Abanet preprosto in pregledno finančno poslujete od doma 24 ur na dan, vse dni v letu.