Veseli nas, da razmišljate o naši storitvi! Vabimo vas, da nas s potrebnimi dokumenti in obrazci obiščete v najbližji poslovalnici Abanke.

Poleg osebnega dokumenta in davčne številke potrebujete še spodaj navedene obrazce, potrdila in vloge, do katerih lahko dostopate na spodnjih povezavah.

 

Vloga za odobritev kredita:

 

Dokumenti za zaposlene:

  • obrazec potrdilo delodajalca (.pdf) in kopije zadnjih 3 plačilnih list; zaposleni v srednjih, velikih družbah in javnem sektorju pa lahko predložite obrazec potrdilo delodajalca (.pdf) ali kopije zadnjih 3 plačilnih list in dokument, ki izkazuje status zaposlitve
  • upravno izplačilna prepoved (.pdf), potrjena pri delodajalcu v dveh izvodih
  • vloga za posredovanje podatkov (.pdf) - potrdilo matične banke o prilivih in odtegljajih za zadnjih 6 mesecev ali izpiski prometa po osebnem računu za zadnjih 6 mesecev (velja za zaposlene, ki niso stranke Abanke najmanj zadnjih 6 mesecev)

 

Dokumenti za upokojence:

  • zadnje potrdilo ZPIZa o izplačilu pokojnine
  • vloga za posredovanje podatkov (.pdf) - potrdilo matične banke o prilivih in odtegljajih ali izpisek prometa po osebnem računu za zadnji mesec (upokojenci, ki niso stranke Abanke).

 

Obrazci: