Čezmejna plačila in plačila s tretjimi državami

Čezmejno plačevanje

Prosto plačilo v čezmejnem plačilnem prometu in plačilnem prometu s tretjimi državami se uporablja za prenose sredstev v vseh valutah med računi Abanke in računi pri bankah v tujini.

O prostem plačilu v čezmejnem plačilnem prometu in plačilnem prometu s tretjimi državami

 • Uporaba

  Za plačila v evrih in drugih valutah v države EU in tretje države.

 • Za koga?

  Za vse, ki potrebujete učinkovito mednarodno finančno poslovanje.

Kaj omogoča storitev čezmejnih plačil?

 • Plačevanje v vseh valutah iz menjalniške tečajne liste Abanke,
 • izvršitev čezmejnih plačil v evrih z datumom poravnave isti ali naslednji dan, odvisno od ure predložitve naloga,
 • Izvršitev plačila v tretje države in plačila v drugih valutah v države EU z datumom valute dva dni po predložitvi naloga, 
 • možnost izdaje nostro bančnega čeka za plačilo v tujino,
 • odobritev računa prejemnika v valuti prejetega plačila,
 • Abanka je za izvrševanje čezmejnih plačil in plačil v tretje države povezana z več kot 1100 bankami v različnih državah.

Navodila za plačilo ali prejem plačila  

 • V čezmejnem plačilnem prometu za pravilno usmeritev plačila zadošča številka računa IBAN, pri plačilih v tretje države še koda BIC in naziv banke (BIC Abanke: ABANSI2X)
 • Naloge za čezmejna plačila in plačila v tretje države lahko oddate v poslovalnicah banke in v spletni banki Abanet, čezmejna plačila do zneska 14.999 EUR pa tudi v mobilni banki Abamobi.
 • Za prejem plačila iz tujine je pomembno, da plačniku posredujete točne in popolne podatke: vaše ime in priimek ter naslov, IBAN-številko svojega osebnega računa in BIC-kodo Abanke ABANSI2X.

 

NAKAZILA  
do 50.000 EUR v EUR, SEK in RON 1,85 EUR
nad 50.000 EUR v EUR, SEK in RON 7,00 EUR po nalogu
v drugi valuti države članice EU znotraj držav članic EU- standardni- nujni  0,15 %, min. 8,00 EUR, maks. 170,00 EUR po nalogu0,25%, min 10 EUR, maks. 180,00 EUR po nalogu  
plačilni nalog v tretje države 0,20 %, min. 10,00 EUR. maks. 170,00 EUR po nalogu
skrajšanje roka za izvršitev čezmejnih plačil do 50.000 EUR (valuta 1 dan) 6,50 EUR po nalogu
skrajšanje roka za izvršitev čezmejnih plačil nad 50.000 EUR / plačil v tretje države (valuta 1 dan) 6,50 EUR po nalogu
nepopolni čezmejni plačilni nalogi  
- komitent v višini obračuna s strani tuje banke, dodatno k nadomestilu za izvršitev naloga
- nekomitent 21,00 EUR, dodatno k nadomestilu za izvršitev naloga
nepopolni nalog za plačila v tretje države  
- komitent v višini obračuna s strani tuje banke, dodatno k nadomestilu za izvršitev naloga
- nekomitent 21,00 EUR, dodatno k nadomestilu za izvršitev naloga
OPOMINI  
obvestilo za nedovoljeno prekoračitev sredstev (navaden) brez nadomestila
prvi opomin (navaden) v višini zamudnih obresti oz. max. 2,50 EUR   
drugi opomin (priporočen) v višini zamudnih obresti oz. max. 4,00 EUR   
vsak nadaljnji opomin (priporočen s povratnico) v višini zamudnih obresti oz. max. 5,00 EUR  
OBVEŠČANJE O NEIZVRŠENIH PLAČILNIH NALOGIH  
interni trajni nalogi (na varčevalne produkte in odplačevanje kreditov v CHF) in direktna obremenitev SEPA 2,00 EUR za obvestilo
Več o Čezmejnih plačilih in plačilih s tretjimi državami Manj o Čezmejnih plačilih in plačilih s tretjimi državami