Osebni račun Premium

Ko poznamo tudi vaše ime.

Osebni račun Premium vam zagotavlja številne nadstandardne storitve in ugodnosti. Namenjen je premožnejšim in zahtevnejšim posameznikom. V sklopu storitve privatnega bančništva vam omogočamo osebni, 24-urni stik, visoko stopnjo diskretnosti, finančno svetovanje, upravljanje premoženja in še veliko drugega.

O osebnem računu Premium

 • Dodatne storitve

  - privatni bančnik
  - poročila o stanju in gibanju vašega premoženja
  - številne druge storitve

   

 • Za koga?

  Za premožnejše in zahtevnejše posameznike.

Kaj omogoča osebni račun Premium?

 • Privatni bančnik vam je na voljo 24 ur na dan.
 • Dnevni dvig na bankomatu do 1500 €.
 • Možnost pridobitve rednega limita do 2500 €.
 • Uporabo sodobnih tržnih poti (spletna banka Abanet, mobilna storitev Abasms, mobilna banka Abamobi).
 • Uporaba trajnih nalogov in direktnih obremenitev SEPA.      
 • Za poslovanje lahko pooblastite eno ali več oseb.
 • Večvalutni račun. 
 • Redna in celovita poročila o stanju in gibanju vašega premoženja.
 • Z odprtjem računa pridobite številne brezplačne ugodnosti, ki so vključene v paketu Premium.

Banka bo ob odobravanju vloge za limit z vpogledom v sistem SISBON preverila vašo kreditno sposobnost in korektnost poslovanja. Več informacij o sistemu SISBON najdete na strani www.sisbon.si.

Premium osebni račun spada v sistem zajamčenih vlog.

Cene in obrestne mere

                               Letna obrestna mera za vpogledna sredstva
EUR 0,01 % NOM
AUD se ne obrestuje
CAD se ne obrestuje
CHF se ne obrestuje
DKK se ne obrestuje
GBP se ne obrestuje
HRK se ne obrestuje
JPY se ne obrestuje
NOK se ne obrestuje
SEK se ne obrestuje
USD se ne obrestuje

 

  NADOMESTILO V EUR
ODPRTJE RAČUNA  
odprtje prvega računa brez nadomestila
odprtje računa nerezidenta 9,00 EUR
odprtje drugega in vsakega naslednjega računa 35,00 EUR
VODENJE RAČUNA 50,00 EUR mesečno
IZSTAVITEV OSEBNE ŠTEVILKE (PIN) brez nadomestila
PLAČILA IN PRENOSI NA RAČUNE FIZIČNE OSEBE ODPRTE PRI BANKI  
- plačila in prenosi na podlagi plačilnega naloga v okviru Banke 1,85 EUR po nalogu
- prenosi med računi fizičnih oseb v Banki brez nadomestila
PLAČILA NA RAČUNE PRAVNIH OSEB, PODJETNIKOV IN ZASEBNIKOV  
na bančnem okencu v znesku do 50.000 EUR:  
- vplačilo UPN z OCR vrstico ali QR kodo (avtomatski zajem podatkov) 1,20 EUR po nalogu
- vplačilo UPN z OCR vrstico ali QR kodo z ročnim vnosom podatkov 1,85 EUR po nalogu
- plačila in prenosi na fiduciarni račun stečajnega upravitelja 7,20 EUR po nalogu
na bančnem avtomatu Banke  
- depotna enota do 50.000 EUR nadomestilo kot na bančnem okencu
- avtomatski UPN z OCR vrstico ali QR kodo do 1.000 EUR 0,55 EUR po nalogu
na bančnem avtomatu druge banke v Sloveniji:  
- avtomatski UPN z OCR vrstico ali QR kodo do 1.000 EUR 1,00 EUR po nalogu
nujni nalog na željo komitenta in nalog nad 50.000 EUR 7,00 EUR po nalogu
s spletno banko Abanet  
- plačila in prenosi na podlagi plačilnega naloga v okviru banke 0,38 EUR po nalogu
- plačila in prenosi na podlagi plačilnega naloga na drugo banko v državi
    - do 50.000 EUR
    - nad 50.000 EUR


0,38 EUR po nalogu
4,00 EUR po nalogu
- čezmejni nalogi v drugi valuti države članice EU 0,07 %, min. 6,70 EUR, maks. 60,00 EUR po nalogu
- čezmejna nakazila do vključno 50.000,00 EUR oz. protivrednosti v valuti SEK ali RON 0,38 EUR po nalogu
prek mobilne banke Abamobi  
- plačila in prenosi na podlagi plačilnega naloga v okviru banke do vključno 14.999,99 EUR 0,37 EUR po nalogu
- plačila in prenosi na podlagi plačilnega naloga na drugo banko v državi do vključno 14.999,99 EUR 0,39 EUR po nalogu
- prenosi med računi fizičnih oseb do vključno 14.999,99 EUR brez nadomestila
- čezmejna nakazila do vključno 14.999,99 EUR 0,39 EUR po nalogu
IZPIS PROMETA NA BANČNEM AVTOMATU  
Abanke 0,13 EUR  za posamezno stran izpisa
drugih bank v Sloveniji 0,28 EUR  za posamezno stran izpisa
PRENOS DENARNIH SREDSTEV MED  OSEBNIMI RAČUNI PREK BANČNEGA AVTOMATA  
Abanke 0,50 EUR  za posamezno transakcijo
drugih bank v Sloveniji 0,90 EUR  za posamezno transakcijo
POOBLASTILO KOMITENTA ZA PLAČILO IZ RAČUNA  
enkratno plačilo 1,45 EUR po obremenitvi
ročni trajni nalog 0,60 EUR po obremenitvi
avtomatski trajni nalog 0,26 EUR po obremenitvi
SEPA direktna obremenitev 0,26 EUR po obremenitvi
ČEKOVNI BLANKETI  
zamenjava neporabljenih čekovnih blanketov, ki se glasijo na SIT za čekovne blankete, ki se glasijo na EUR brez nadomestila
izdaja čekovnih blanketov 0,45 EUR za vsak ček
pošiljanje po pošti 4,00 EUR
ČEZMEJNI / PLAČILNI PROMET S TRETJIMI DRŽAVAMI  
NAKAZILA  
do 50.000 EUR v EUR, SEK in RON 1,85 EUR
nad 50.000 EUR v EUR, SEK in RON 7,00 EUR po nalogu
v drugi valuti države članice EU znotraj držav članic EU- standardni- nujni 0,15 %, min. 8,00 EUR. maks. 170,00 EUR po nalogu0,25%, min. 10,00 EUR, maks. 180,00 EUR po nalogu
plačilni nalog v tretje države 0,20 %, min. 10,00 EUR. maks. 170,00 EUR po nalogu
skrajšanje roka za izvršitev čezmejnih plačil do 50.000 EUR (valuta 1 dan) 6,50 EUR po nalogu
skrajšanje roka za izvršitev čezmejnih plačil nad 50.000 EUR / plačil v tretje države (valuta 1 dan) 6,50 EUR po nalogu
nepopolni čezmejni plačilni nalogi  
- komitent v višini obračuna s strani tuje banke, dodatno k nadomestilu za izvršitev naloga
- nekomitent 21,00 EUR, dodatno k nadomestilu za izvršitev naloga
nepopolni nalog za plačila v tretje države  
- komitent v višini obračuna s strani tuje banke, dodatno k nadomestilu za izvršitev naloga
- nekomitent 21,00 EUR, dodatno k nadomestilu za izvršitev naloga
OPOMINI  
obvestilo za nedovoljeno prekoračitev sredstev (navaden) brez nadomestila
prvi opomin (navaden) v višini zamudnih obresti oz. max 2,50 EUR
drugi opomin (priporočen) v višini zamudnih obresti oz. max 4,00 EUR
vsak nadaljnji opomin (priporočen s povratnico) v višini zamudnih obresti oz. max 5,00 EUR
OBVEŠČANJE O NEIZVRŠENIH PLAČILNIH NALOGIH  
interni trajni nalogi (na varčevalne produkte in odplačevanje kreditov v CHF) in direktna obremenitev SEPA 2,00 EUR za obvestilo
SALDACIJA RAČUNA  
1. zaradi spremenjenih Splošnih pogojev za poslovanje z osebnim računom brez nadomestila brez nadomestila
2. po preteku 12 mesecev od odprtja računa brez nadomestila brez nadomestila
3. v primerih, ki niso iz 1. in 2. točke  28,00 EUR

 

Več o računu Manj

Kako odpreti osebni račun Premium?

Dodatne storitve in ugodnosti za najzahtevnejše stranke Abanke.

 • Finančne ugodnosti za družinske člane

  Povabite svoje družinske člane v Abanko in pridobite brezplačno vodenje računa ali druge ugodnosti. Tudi zanje.

 • Zlato plemenitenje denarja

  Zlato ima brezčasno vrednost in je tudi dragoceno darilo. Kupite ali prodate ga lahko v naših izbranih poslovalnicah.

 • Kartica, ki vas zavaruje.

  Zlata Visa omogoča brezskrbnost nakupov z višjim limitom porabe ter nezgodno in turistično zavarovanje uporabnika