Aračun

Denar na varnem in vedno pri roki z osebnim bančnim računom

Aračun je osebni račun za prejemnike rednih mesečnih prilivov. Zagotavlja preprosto vsakodnevno elektronsko ali klasično poslovanje doma in v tujini z debetno kartico BA Maestro. 

O Aračunu

 • Dodatne bančne storitve

  Mobilna banka Abamobi, spletna banka Abanet, mobilna storitev Abasms, Abacent, varčevanja in depoziti, limit.

 • Za koga?

  Za vse z rednimi prilivi.
  Za vse, ki  razmišljate o zamenjavi banke. 

Kaj omogoča osebni račun Aračun?

 • Plačevanje doma in v tujini z debetno kartico BA Maestro na prodajnih mestih, označenih z znakom Maestro,
 • spletno nakupovanje s kartico BA Maestro na spletnih mestih z oznako Maestro in Mastercard SecureCode,
 • možnost pridobitve drugih plačilnih kartic (Visa ali Mastercard),
 • možnost pridobitve rednega ali izrednega limita, 
 • ugodnejše premije turističnega zavarovanja,
 • poslovanje s trajnimi nalogi in direktnimi obremenitvami SEPA,
 • za poslovanje lahko pooblastite eno ali več oseb,
 • posebne ugodnosti za podjetnike, ki imate pri Abanki odprt poslovni račun,
 • večvalutni račun. 

Banka bo ob odobravanju vloge za limit z vpogledom v sistem SISBON preverila vašo kreditno sposobnost in korektnost poslovanja. Več informacij o sistemu SISBON najdete na strani www.sisbon.si.

Osebni račun Aračun spada v sistem zajamčenih vlog.

Cene in obrestne mere

                                           Letna obrestna mera za vpogledna sredstva
EUR 0,01 % NOM
AUD se ne obrestuje
CAD se ne obrestuje
CHF se ne obrestuje
DKK se ne obrestuje
GBP se ne obrestuje
HRK se ne obrestuje
JPY se ne obrestuje
NOK se ne obrestuje
SEK se ne obrestuje
USD se ne obrestuje
Ostale valute se ne obrestujejo

 

ODPRTJE RAČUNA NADOMESTILO V EUR
odprtje prvega računa brez nadomestila
odprtje računa nerezidenta 9,00 EUR
odprtje drugega in vsakega naslednjega računa 35,00 EUR
VODENJE RAČUNA (rezidenti) 2,20 EUR mesečno
VODENJE RAČUNA (nerezidenti) 2,95 EUR mesečno
IZSTAVITEV OSEBNE ŠTEVILKE (PIN) 3,00 EUR
PLAČILA IN PRENOSI NA RAČUNE FIZIČNE OSEBE ODPRTE PRI BANKI  
- plačila in prenosi na podlagi plačilnega naloga v okviru Banke 1,85 EUR po nalogu
- prenosi med računi fizičnih oseb v Banki brez nadomestila
PLAČILA NA RAČUNE PRAVNIH OSEB, PODJETNIKOV IN ZASEBNIKOV  
na bančnem okencu v znesku do 50.000 EUR:  
- vplačilo UPN z OCR vrstico ali QR kodo (avtomatski zajem podatkov) 1,20 EUR po nalogu
- vplačilo UPN z OCR vrstico ali QR kodo z ročnim vnosom podatkov 1,85 EUR po nalogu
- plačila in prenosi na fiduciarni račun stečajnega upravitelja 7,20 EUR po nalogu
na bančnem avtomatu Banke  
- depotna enota do 50.000 EUR nadomestilo kot na bančnem okencu
- avtomatski UPN z OCR vrstico ali QR kodo do 1.000 EUR 0,55 EUR po nalogu
na bančnem avtomatu druge banke v Sloveniji:  
- avtomatski UPN  z OCR vrstico ali QR kodo do 1.000 EUR 1,00 EUR po nalogu
nujni nalog na željo komitenta in nalog nad 50.000 EUR 7,00 EUR po nalogu
s spletno banko Abanet  
- plačila in prenosi na podlagi plačilnega naloga v okviru banke 0,38 EUR po nalogu
- plačila in prenosi na podlagi plačilnega naloga na drugo banko v državi
    - do 50.000 EUR
    - nad 50.000 EUR

0,38 EUR po nalogu
4,00 EUR po nalogu
- čezmejni nalogi v drugi valuti države članice EU 0,07 %, min. 6,70 EUR, maks. 60,00 EUR po nalogu
- čezmejna nakazila do vključno 50.000,00 EUR oz. protivrednosti v valuti SEK ali RON 0,38 EUR po nalogu
prek mobilne banke Abamobi  
- plačila in prenosi na podlagi plačilnega naloga v okviru banke do vključno 14.999,99 EUR 0,37 EUR po nalogu
- plačila in prenosi na podlagi plačilnega naloga na drugo banko v državi do vključno 14.999,99 EUR 0,39 EUR po nalogu
- prenosi med računi fizičnih oseb do vključno 14.999,99 EUR brez nadomestila
- čezmejna nakazila do vključno 14.999,99 EUR 0,39 EUR po nalogu
DVIG GOTOVINE  
na bančnem avtomatu druge banke v Sloveniji in državi EU, SEK in RON iz vseh vrst računov 0,52 EUR
v državi EU v valuti, ki ni EUR, SEK ali RON ter v ostalih državah iz vseh vrst računov 1,0 %, min. 2,20 EUR,maks. 22,10 EUR
na bančnem okencu ali POS-u v drugi banki (domači ali tuji) 1,0 %, min. 2,20 EUR,maks. 22,10 EUR
iz osebnega računa nerezidenta nad 10.000,00 EUR dnevno 0,6 %, min. 55,00 EUR
VPOGLED V STANJE NA OSEBNEM RAČUNU  
na bančnem avtomatu drugih bank v Sloveniji 0,45 EUR
IZPIS PROMETA NA BANČNEM AVTOMATU  
Abanke        0,13 EUR  za posamezno stran izpisa
drugih bank v Sloveniji        0,28 EUR  za posamezno stran izpisa
PRENOS DENARNIH SREDSTEV MED  OSEBNIMI RAČUNI PREK BANČNEGA AVTOMATA  
Abanke        0,50 EUR  za posamezno transakcijo
drugih bank v Sloveniji        0,90 EUR  za posamezno transakcijo
POOBLASTILO KOMITENTA ZA PLAČILO IZ RAČUNA  
enkratno plačilo 1,45 EUR po obremenitvi
ročni trajni nalog 0,60 EUR po obremenitvi
avtomatski trajni nalog 0,26 EUR po obremenitvi
SEPA direktna obremenitev 0,26 EUR po obremenitvi
ČEKOVNI BLANKETI  
zamenjava neporabljenih čekovnih blanketov, ki se glasijo na SIT za čekovne blankete, ki se glasijo na EUR brez nadomestila
izdaja čekovnih blanketov 0,45 EUR za vsak ček
pošiljanje po pošti 4,00 EUR
ČEZMEJNI / PLAČILNI PROMET S TRETJIMI DRŽAVAMI  
NAKAZILA  
do 50.000 EUR v EUR, SEK in RON 1,85 EUR
nad 50.000 EUR v EUR, SEK in RON 7,00 EUR po nalogu
v drugi valuti države članice EU znotraj držav članic EU- standardni- nujni  0,15 %, min. 8,00 EUR. maks. 170,00 EUR po nalogu0,25%, min. 10,00 EUR, maks. 180,00 EUR po nalogu
plačilni nalog v tretje države 0,20 %, min. 10,00 EUR. maks. 170,00 EUR po nalogu
skrajšanje roka za izvršitev čezmejnih plačil do 50.000 EUR (valuta 1 dan) 6,50 EUR po nalogu
skrajšanje roka za izvršitev čezmejnih plačil nad 50.000 EUR / plačil v tretje države (valuta 1 dan) 6,50 EUR po nalogu
nepopolni čezmejni plačilni nalogi  
- komitent v višini obračuna s strani tuje banke, dodatno k nadomestilu za izvršitev naloga
- nekomitent 21,00 EUR, dodatno k nadomestilu za izvršitev naloga
nepopolni nalog za plačila v tretje države  
- komitent v višini obračuna s strani tuje banke, dodatno k nadomestilu za izvršitev naloga
- nekomitent 21,00 EUR, dodatno k nadomestilu za izvršitev naloga
OPOMINI  
obvestilo za nedovoljeno prekoračitev sredstev (navaden) brez nadomestila
prvi opomin (navaden) v višini zamudnih obresti oz. max 2,50 EUR
drugi opomin (priporočen) v višini zamudnih obresti oz. max 4,00 EUR
vsak nadaljnji opomin (priporočen s povratnico) v višini zamudnih obresti oz. max 5,00 EUR
OBVEŠČANJE O NEIZVRŠENIH PLAČILNIH NALOGIH  
interni trajni nalogi (na varčevalne produkte in odplačevanje kreditov v CHF) in direktna obremenitev SEPA 2,00 EUR za obvestilo
SALDACIJA RAČUNA  
1. zaradi spremenjenih Splošnih pogojev za poslovanje z osebnim računom brez nadomestila brez nadomestila
2. po preteku 12 mesecev od odprtja računa brez nadomestila brez nadomestila
3. v primerih, ki niso iz 1. in 2. točke  7,00 EUR
4. saldacija računa nerezidenta v primerih, ki niso iz 1. in 2. točke 13,00 EUR

 

Več o računu Manj o računu

Kako odpreti Aračun?

Dodatne storitve in ugodnosti za stranke Abanke.

 • Dobrodošlica novim strankam

  Prijazno sprejmemo vsako novo stranko. Ne prezrite ugodnosti, ki smo jih pripravili za vas. 

 • Finančne ugodnosti za družinske člane

  Povabite svoje družinske člane v Abanko in pridobite brezplačno vodenje računa ali druge ugodnosti. Tudi zanje.

 • Združite poslovno in osebno.

  V Abanki je za vas na voljo ugoden paket storitev za podjetnike in zasebnike za osebne in poslovne finance.