Domov > Osebne finance > Zavarovanja

Poskrbite za svojo varnost ter varnost najbližjih, hkrati pa tudi donosnost. Kako? Bančnim smo dodali zavarovalne storitve, da se boste med njimi lažje odločili za tisto, ki vam prinaša optimalno razmerje med varnostjo in donosnostjo.

Izberite pravo zavarovanje

zavarovanje

namen

zavarovalna doba

  življenjska situacija

Nezgodno zavarovanje

zagotovitev finančne varnosti v primeru nezgode

poljubno

Turistično zavarovanje

zagotovitev finančne varnosti na potovanjih v tujini v primeru nezgode in bolezni

odvisno od trajanja potovanja

Življenjsko zavarovanje

do finančne varnosti z različnimi oblikami zavarovanj in varčevanj

odvisno od vrste zavarovanja

Življenjsko zavarovanje za delovno nezmožnost

do finančne varnosti ob bolezni ali invalidnosti

poljubno, vendar najdlje do 65 leta starosti

Naložbeno življenjsko zavarovanje Fleks

varčevanje za finančno varnost ali katerikoli drug osebni cilj. Varčevanje Fleks za starejše tudi po petdesetem.

odprta zavarovalna doba

Enkratno naložbeno življenjsko zavarovanje

do finančne varnosti z združenim življenjskim zavarovanjem in varčevanjem v vzajemnih skladih

od 10 do 25 let

Življenjsko zavarovanje kreditojemalcev

do finančne varnosti družinskih članov z življenjskim zavarovanjem kreditojemalca

od 5 do 30 let

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje

zagotovitev finančne varnosti ob bolezni ali poškodbi

poljubno število let, vendar najmanj eno leto

Dodatno zavarovanje kreditojemalca za brezposelnost

dodatna varnost ob izgubi zaposlitve, oziroma smrti ali trajni invalidnosti kot posledici nezgode

do odplačila kredita

Zavarovanje zlorabe plačilnih kartic

zagotovitev dodatne varnosti pri zlorabi izgubljenih ali protipravno odvzetih kartic

poljubno

Paketi zavarovanj za dom

zavarovanje nepremičnine

poljubno

Osebni račun za preprosto vsakodnevno elektronsko ali klasično poslovanje doma in v tujini z mednarodno plačilno kartico BA Maestro.

Z mednarodno kreditno kartico Visa Electron uporabniku odobrimo okvirni kredit z veljavnostjo 1 leto. S kartico lahko tako plačuje v okviru odobrenega kredita.