Lastniška struktura Abanke

Domov > Za vlagatelje > Lastniška struktura

Osnovni kapital banke znaša 151.000.000,00 EUR in je sestavljen iz 15.100.000 navadnih kosovnih delnic, ki se glasijo na ime in so v celoti v lasti Republike Slovenije.