Prednosti

 • depozit je ena najvarnejših oblik varčevanja (sistem zajamčenih vlog)
 • če potrebujete sredstva pred iztekom depozita imate možnost najetja kratkoročnega premostitvenega kredita
 • višja obrestna mera na depozitu z NOM z izplačilom obresti ob dospelosti z ročnostjo od 366 dni do vključno 6 let za uporabnike Aračuna ali Aračuna s knjižico, Aračuna senior, Akeš, ki so člani Apaketa družine ter uporabnike osebnega računa Premium
 • samodejna obnovitev kratkoročnih pogodb z NOM po poteku roka vezave
 • depozit z izplačilom obresti ob dospelosti lahko sklenete in uporabljate prek spletne banke Abanet (depoziti NOM - ugodnejša ponudba od 366 dni do 6 let - 0,05 o.t. višja od redne ponudbe)

Značilnosti

 • vezana sredstva so lahko v domači ali tuji valuti (USD, CHF, GBP, AUD, CAD, SEK)
 • vrednost sredstev se ohranja s fiksno NOM (do 6 let) ali s spremenljivo obrestno mero (nad 1 letom do vključno 30 let, brez možnosti obnavljanja), ki je sestavljena iz referenčne obrestne mere in fiksnega pribitka
 • pri ponudbi depozitov se uporablja NOM in referenčna obrestna mera Euribor, ki sta odvisni od zneska in obdobja vezave sredstev
 • različne možnosti obnovitve vezave pri kratkoročnih depozitih z NOM, kjer se lahko odločite, da se glavnica z obrestmi ponovno veže za enako obdobje ali pa da se glavnica ponovno veže za enako obdobje, obresti pa se prenesejo na osebni ali varčevalni račun
 • vsako nadaljnjo obnovitev pogodbe lahko najkasneje en dan pred potekom roka vezave prekličete s pooblastilom ali pa na dan ponovne vezave odpoveste novo depozitno pogodbo
 • stanje in promet na vaših računih ter podatke o vaših varčevanjih si lahko ogledate tudi prek spletne banke Abanet

S spletno banko Abanet lahko preprosto in učinkovito finančno poslujete od doma 24 ur na dan, vse dni v letu. Tudi v izbranih spletnih trgovinah!

Razpršite sredstva in minimizirajte tveganje svojega naložbenega portfelja z naložbo v investicijsko zlato. Ali pa z nakupom zlata razveselite svoje najdražje ob posebnih priložnostih.