Cene in obrestne mere

Domov > Osebne finance > Cene in obrestne mere

VARČEVALNI RAČUN

Cene in obrestne mere

VARČEVALNI RAČUN (delež 6M Euribor-ja)

LETNA OBRESTNA MERA

z rokom vezave 14 dni

50 % (0,093 %)

z rokom vezave 30 dni

80 % (0,149 %)

NADOMESTILO V EUR

odpiranje varčevalnega računa

brez nadomestila

zapiranje varčevalnega računa

6,25 EUR

* Obrestna mera je izračunana kot odstotni delež od vrednosti 6-mesečnega EURIBOR-ja, ki je določen na dan 31. 3. in 30. 9. za naslednjih 6 mesecev in stopi v veljavo na dan 1. 4. in 1. 10. v letu.

6-mesečni EURIBOR ACT/365, določen na dan 30. 9. 2014, znaša 0,186 %.

Spremenljiva obrestna mera, navedena v oklepaju je izračunana na dan 30. 9. 2014 in velja od 1. 10. 2014 do 31. 3. 2015.

Obrestne mere in cene veljajo od 1. 10. 2014.

VEZANA VLOGA

Nenamenski depoziti v domači valuti

OBDOBJE

LETNA OBRESTNA MERA **


od vključno

250 do 5.000

EUR

od vključno

5.000 do 20.000

EUR

od vključno

20.000 do 50.000

EUR

od vključno

50.000

EUR

od 31 do vključno 60 dni

0,05 %

0,05 %

0,05 %

0,05 %

od 61 do vključno 90 dni

0,05 %

0,05 %

0,07 %

0,07 %

od 91 do vključno 180 dni

0,15 %

0,15 %

0,15 %

0,20 %

od 181 do vključno 270 dni

0,45 %

0,45 %

0,45 %

0,45 %

od 271 dni do vključno 1 leta

0,55 %

0,55 %

0,55 %

0,55 %

nad 1 do vključno 2 let

0,90 %

0,90 %

1,00 %

1,00 %

nad 2 do vključno 3 let

1,05 %

1,05 %

1,15 %

1,15 %

nad 3 do vključno 5 let

1,25 %

1,25 %

1,25 %

1,30 %

nad 5 do vključno 6 let

1,35 %

1,35 %

1,40 %

1,50 %

NOM - nominalna obrestna mera

EURIBOR* - referenčna obrestna mera Evropske denarne unije

* ob sklenitvi depozita se uporabi 6-mesečni Euribor ACT/365, v višini zadnje objave v mesecu pred sklenitvijo depozita in velja do prve spremembe, ki nastopi na dan 1. 4. in na dan 1. 10.

6-mesečni Euribor, določen na dan 27. 2. 2015 znaša 0,112 %. Spremenljiva obrestna mera, navedena v oklepaju, je izračunana na dan 27. 2. 2015 in velja od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2015, za pogodbe sklenjene v marcu 2015.

o. t. - odstotna točka

** Za uporabnike osebnih računov Aračun ali Aračun s knjižico ali Aračun senior ali Akeš velja dodatna ugodnost - pribitek 0,10 odstotne točke na redno ponudbo. Ta velja tudi pri obdobju vezave od 31 dni do vključno 6 let za sklenitev depozitov prek spletne banke Abanet. Za vse, ki ste poleg omenjenega še člani Apaketa družine ali uporabniki osebnega računa Premium velja dodatna ugodnost - pribitek 0,20 odstotne točke na redno ponudbo. Varčevalci, ki uporabljate spletno banko Abanet, lahko dodatno ugodnost sklenete v poslovalnici.

DEPOZIT Z NARAŠČAJOČO OBRESTNO MERO

OBDOBJE

OBNOVITEV

OD 2.000 EUR DO 5.000 EUR

NAD 5.000 EUR

3 meseci

vezava

0,15 % NOM

0,30 % NOM


1. obnovitev

0,25 % NOM

0,40 % NOM


2. obnovitev

0,30 % NOM

0,45 % NOM


3. obnovitev

0,35 % NOM

0,50 % NOM


4. obnovitev

0,40 % NOM

0,55 % NOM


5. obnovitev

0,45 % NOM

0,60 % NOM


6. obnovitev

0,50 % NOM

0,65 % NOM

6 mesecev

vezava

0,25 % NOM

0,40 % NOM


1. obnovitev

0,35 % NOM

0,50 % NOM


2. obnovitev

0,40 % NOM

0,55 % NOM


3. obnovitev

0,45 % NOM

0,60 % NOM


4. obnovitev

0,50 % NOM

0,65 % NOM


5. obnovitev

0,55 % NOM

0,70 % NOM


6. obnovitev

0,60 % NOM

0,75 % NOM

12 mesecev

vezava

0,80 % NOM

0,95 % NOM


1. obnovitev

0,90 % NOM

1,05 % NOM


2. obnovitev

1,00 % NOM

1,15 % NOM


3. obnovitev

1,10 % NOM

1,25 % NOM


4. obnovitev

1,20 % NOM

1,35 % NOM

NOM - nominalna obrestna mera

Obrestne mere in cene veljajo od 26. 3. 2015

NAMENSKO VARČEVANJE

NAMENSKO VARČEVANJE Z MESEČNIMI POLOGI

LETNA OBRESTNA MERA

od vključno 3 do 5 mesecev

0,05 % NOM

od vključno 6 do 8 mesecev

0,25 % NOM

od vključno 9 do 11 mesecev

0,45 % NOM

od vključno 12 do 23 mesecev

0,80 % NOM

od vključno 24 do 35 mesecev

0,95 % NOM

od vključno 36 do 59 mesecev

1,10 % NOM

60 mesecev

1,25 % NOM

S privarčevanimi sredstvi se lahko razpolaga en mesec po roku dospelosti zadnjega pologa in obrestuje po pogodbeni obrestni meri.

NOM - nominalna obrestna mera

Obrestne mere in cene veljajo od 26. 3. 2015.

RENTNO VARČEVANJE

RENTNO VARČEVANJE

LETNA OBRESTNA MERA

na 5 let ali več

EURIBOR*(6M) + 1,90 o.t. (2,012 %)

* ob sklenitvi varčevanja se uporabi 6-mesečni Euribor ACT/365, v višini zadnje objave v mesecu pred sklenitvijo varčevanja in velja do prve spremembe, ki nastopi na dan 1. 4. in na dan 1. 10.

6-mesečni Euribor, določen na dan 27. 2. 2015 znaša 0,112 %. Spremenljiva obrestna mera, navedena v oklepaju, je izračunana na dan 27. 2. 2015 in velja od 1. 3. 2015 do 31. 3. 2015, za pogodbe sklenjene v marcu 2015.

o. t. - odstotna točka

Obrestne mere in cene veljajo od 1. 3. 2015.

JEŽKOVO VARČEVANJE

JEŽKOVO VARČEVANJE (80 % delež 6M Euribor)

                          LETNA OBRESTNA MERA

z rokom vezave 14 dni

0,149 %

NADOMESTILO V EUR

PREDČASNA ZAMENJAVA JEŽKOVEGA VARČEVALNEGA RAČUNA S KNJIŽICO


zamenjava zaradi nepravilnega oz. nepazljivega ravnanja

4,50 EUR

zamenjava zaradi spremembe matičnih podatkov

2,50 EUR

prijava izgube ali kraje in preklic veljavnosti ter izdaja nove Ježkove varčevalne knjižice

4,50 EUR

* Obrestna mera je izračunana kot odstotni delež od vrednosti 6-mesečnega EURIBOR-ja, ki je določen na dan 31. 3. in 30. 9. za naslednjih 6 mesecev in stopi v veljavo na dan 1. 4. in 1. 10. v letu.

6-mesečni EURIBOR ACT/365, določen na dan 30. 9. 2014, znaša 0,186 %.

Spremenljiva obrestna mera, navedena v oklepaju je izračunana na dan 30. 9. 2014 in velja od 1. 10. 2014 do 31. 3. 2015.

Obrestne mere in cene veljajo od 1. 10. 2014.