Cene in obrestne mere

Domov > Osebne finance > Cene in obrestne mere

VARČEVALNI RAČUN

Cene in obrestne mere

VARČEVALNI RAČUN (delež 6M Euribor-ja)

LETNA OBRESTNA MERA

z rokom vezave 14 dni

50 % (0,001 %)

z rokom vezave 30 dni

80 % (0,001 %)

NADOMESTILO V EUR

odpiranje varčevalnega računa

   brez nadomestila

zapiranje varčevalnega računa

6,25 EUR

Saldacija, zaradi sprememb Splošnih pogojev v roku 15 dni

            brez nadomestila

* Obrestna mera je izračunana kot odstotni delež od vrednosti 6-mesečnega EURIBOR-ja, ki je določen na dan 31. 3. in 30. 9. za naslednjih 6 mesecev in stopi v veljavo na dan 1. 4. in 1. 10. v letu.

6-mesečni EURIBOR ACT/365, določen na dan 30. 9. 2016, znaša -0,206 %. Če EURIBOR na dan določitve EURIBOR-ja znaša manj kot 0,00 %, se vsa privarčevana sredstva obrestujejo po letni obrestni meri 0,001 %.

Spremenljiva obrestna mera, navedena v oklepaju je izračunana na dan 30. 9. 2016 in velja od 1. 10. 2016 do 31. 3. 2017.

Obrestne mere in cene veljajo od 1. 10. 2016.

Fiksna obrestna mera za tuje valute velja od 19. 1. 2016.

VEZANA VLOGA

Nenamenski depoziti v domači valuti

OBDOBJE

LETNA OBRESTNA MERA **


od vključno

250 do 5.000

EUR

od vključno

5.000 do 20.000

EUR

od vključno

20.000 do 50.000

EUR

od vključno

50.000

EUR

od 31 do vključno 60 dni

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

od 61 do vključno 90 dni

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

od 91 do vključno 180 dni

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

od 181 do vključno 270 dni

0,05 %

0,05 %

0,05 %

0,05 %

od 271 dni do vključno 1 leta

0,10 %

0,10 %

0,10 %

0,10 %

nad 1 do vključno 2 let

0,30 %

0,30 %

0,30 %

0,30 %

nad 2 do vključno 3 let

0,50 %

0,50 %

0,50 %

0,50 %

nad 3 do vključno 5 let

0,50 %

0,50 %

0,50 %

0,50 %

nad 5 do vključno 6 let

0,80 %

0,80 %

0,80 %

0,80%

NOM - nominalna obrestna mera

EURIBOR* - referenčna obrestna mera Evropske denarne unije

* ob sklenitvi depozita se uporabi 6-mesečni Euribor ACT/365, v višini zadnje objave v mesecu pred sklenitvijo depozita in velja do prve spremembe, ki nastopi na dan 1. 4. in na dan 1. 10.

6-mesečni Euribor, določen na dan 30. 11. 2016 znaša -0,222 %. Če EURIBOR na dan objave znaša manj kot 0,00 %, se šteje, da višina EURIBOR-ja znaša 0,00 %.

Spremenljiva obrestna mera, navedena v oklepaju, je izračunana na dan 30. 11. 2016 in velja od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2016, za pogodbe sklenjene v decembru 2016.

o. t. - odstotna točka

** Za nenamenske depozite v domači valuti z NOM in izplačilom obresti ob dospelosti in ročnostjo od 366 dni do vključno 6 let veljajo dodatne ugodnosti:

- 0,05 odstotne točke višja obrestna mera od redne ponudbe za uporabnike osebnih računov Aračun, Aračun s knjižico, Aračun senior ali Akeš,  ki so člani Apaketa družina

- 0,05 odstotne točke višja obrestna mera od redne ponudbe za uporabnike osebnega računa Premium 

Varčevalci, ki uporabljate spletno banko Abanet, lahko dodatno ugodnost sklenete v poslovalnici. Varčevalec lahko koristi le eno od ugodnosti.

DEPOZIT Z NARAŠČAJOČO OBRESTNO MERO

OBDOBJE

OBNOVITEV

OD 2.000 EUR DO 5.000 EUR

NAD 5.000 EUR

3 meseci

vezava

0,01 % NOM

0,01 % NOM


1. obnovitev

0,11 % NOM

0,11 % NOM


2. obnovitev

0,16 % NOM

0,16 % NOM


3. obnovitev

0,21 % NOM

0,21 % NOM


4. obnovitev

0,26 % NOM

0,26 % NOM


5. obnovitev

0,31 % NOM

0,31 % NOM


6. obnovitev

0,36 % NOM

0,36 % NOM

6 mesecev

vezava

0,05 % NOM

0,05 % NOM


1. obnovitev

0,15 % NOM

0,15 % NOM


2. obnovitev

0,20 % NOM

0,20 % NOM


3. obnovitev

0,25 % NOM

0,25 % NOM


4. obnovitev

0,30 % NOM

0,30 % NOM


5. obnovitev

0,35 % NOM

0,35 % NOM


6. obnovitev

0,40 % NOM

0,40 % NOM

12 mesecev

vezava

0,25 % NOM

0,25 % NOM


1. obnovitev

0,35 % NOM

0,35 % NOM


2. obnovitev

0,45 % NOM

0,45 % NOM


3. obnovitev

0,55 % NOM

0,55 % NOM


4. obnovitev

0,65 % NOM

0,65 % NOM

NOM - nominalna obrestna mera

Obrestne mere in cene veljajo od 13. 10. 2016

NAMENSKO VARČEVANJE

NAMENSKO VARČEVANJE Z MESEČNIMI POLOGI

LETNA OBRESTNA MERA

od vključno 3 do 5 mesecev

0,01 % NOM

od vključno 6 do 8 mesecev

0,05 % NOM

od vključno 9 do 11 mesecev

0,10 % NOM

od vključno 12 do 23 mesecev

0,25 % NOM

od vključno 24 do 35 mesecev

0,40 % NOM

od vključno 36 do 59 mesecev

0,40 % NOM

60 mesecev

0,70 % NOM

S privarčevanimi sredstvi se lahko razpolaga en mesec po roku dospelosti zadnjega pologa in obrestuje po pogodbeni obrestni meri.

NOM - nominalna obrestna mera

Obrestne mere in cene veljajo od 24. 10. 2016.

RENTNO VARČEVANJE

RENTNO VARČEVANJE

LETNA OBRESTNA MERA

na 5 let ali več

EURIBOR*(6M) + 1,20 o.t. (1,200 %)

* ob sklenitvi varčevanja se uporabi 6-mesečni Euribor ACT/365, v višini zadnje objave v mesecu pred sklenitvijo varčevanja in velja do prve spremembe, ki nastopi na dan 1. 4. in na dan 1. 10.

6-mesečni Euribor, določen na dan 30. 11. 2016 znaša -0,222 %. Če EURIBOR na dan objave znaša manj kot 0,00 %, se šteje, da višina EURIBOR-ja znaša 0,00 %. 

Spremenljiva obrestna mera, navedena v oklepaju, je izračunana na dan 30. 11. 2016 in velja od 1. 12. 2016 do 31. 12. 2016, za pogodbe sklenjene v decembru 2016.

o. t. - odstotna točka

Obrestne mere in cene veljajo od 1. 12. 2016.

JEŽKOVO VARČEVANJE

JEŽKOVO VARČEVANJE (80 % delež 6M Euribor)

                          LETNA OBRESTNA MERA

z rokom vezave 14 dni

0,001 %

SALDACIJA JEŽKOVEGA VARČEVALNEGA RAČUNA


Saldacija

                                                                                    6,25 EUR

Saldacija, zaradi sprememb Splošnih pogojev v roku 15 dni

                                                                             brez nadomestila

* Obrestna mera je izračunana kot odstotni delež od vrednosti 6-mesečnega EURIBOR-ja, ki je določen na dan 31. 3. in 30. 9. za naslednjih 6 mesecev in stopi v veljavo na dan 1. 4. in 1. 10. v letu.

6-mesečni EURIBOR ACT/365, določen na dan 30. 9. 2016, znaša -0,206 %. Če EURIBOR na dan določitve EURIBOR-ja znaša manj kot 0,00 %, se vsa privarčevana sredstva obrestujejo po letni obrestni meri 0,001 %.

Spremenljiva obrestna mera, navedena v oklepaju je izračunana na dan 30. 9. 2016 in velja od 1. 10. 2016 do 31. 3. 2017.

Obrestne mere in cene veljajo od 1. 10. 2016.

Fiksna obrestna mera v tuji valuti velja od 19. 1. 2016.