E-bilten

E-bilten Abanke, številka 23, december 2011


E-račun okolju in uporabnikom prijazna storitev

20.12.2011

Od e-računa do plačilnega naloga v nekaj korakih

E-račun je poslovna listina, ki nadomešča klasično papirno obliko računa. Ker je predhodnik plačila, mora vsebovati vse podatke za pripravo plačilnega naloga. Prejemnik pripravi nalog kar z e-računa, ki ga je prejel v svojo elektronsko oziroma spletno banko. S tem se izogne nezanesljivemu in zamudnemu prepisovanju podatkov, ki so tako natančni, kot jih je zapisal izdajatelj e-računa. Ta ob prilivu prejme pravilne povratne podatke tudi o sklicu plačila, kar mu omogoča preprosto uskladitev z izdanim računom.

Tudi Abanka pošilja svojim komitentom e-račune

Elektronski račun smo v Abanki Vipi razvili že leta 2005 in ga začeli pošiljati vsem pravnim osebam, ki so naši komitenti, z elektronsko banko Abacom za opravljene storitve plačilnega prometa. Začrtano pot tehnološko napredne banke smo nadaljevali z vzpostavitvijo projekta E-račun leta 2007, katerega namen je bil izmenjava elektronskih računov med komitenti Abanke Vipe ter pošiljanje in prejemanje e-računov po obstoječi, e-bančni infrastrukturi tudi Abanki sami. S pomočjo izvajalca projekta, družbe Halcom, smo bili prva banka, ki je bila pripravljena na storitev izmenjave e-računov.

Pri projektu E-račun je po testiranju sistema v Abanki sledilo preskusno obdobje, v katerem se je preskušal sistem pri samih uporabnikih. In že takrat so k izmenjavi e-računov pristopila tudi podjetja, ki še niso bila komitent Abanke. Njihov dober odziv je nakazal, da si je Abanka s tem projektom ustvarila konkurenčno prednost pred bankami, ki so to storitev šele uvajale ali o njej šele razmišljale.

Izmenjave e-računov prerasle v Sistem e-račun, ki povezuje šestnajst bank

Abanka je bila skupaj z NLB tudi glavna pobudnica in ustanoviteljica delovne skupine za e-račune v okviru Združenja bank Slovenije. Skupaj z NLB in ob pomoči izvajalca, družbe Halcom, smo ob upoštevanju že uveljavljenega standarda enostavni eSlog postavili standarde izmenjave e-računov za celotni slovenski prostor. Glede na interes drugih bank in potencialnih uporabnikov smo upravičeno računali na množično izmenjavo e-računov prek e-bančnih poti.

Junija 2010 smo skupaj s šestimi slovenskimi bankami vzpostavili začasni sistem izmenjave e-računov prek centralnega procesorja družbe Halcom, v katerega smo vključili prek 200 izdajateljev e-računov. Sistem je deloval do 26. septembra 2011, ko smo banke iz začasnega sistema vstopile v enotni Sistem e-račun, ki je od 1. junija 2011 vzpostavljen pri družbi Bankart d. o. o. Z dnem vključitve je strankam šestnajstih bank na voljo izmenjava e-računov in e-dokumentov prek enotnega sistema in tako lahko preprosto, varno in hitro izdajajo in prejemajo e-račune. Sistem povezuje izdajatelje skoraj z vsemi prejemniki e-računov, ne glede na to, ali je izdajatelj na eni, prejemnik pa na drugi banki, pogoj je le, da je banka vključena v Sistem.

Izdajanje e-računov in arhiviranje

V Abanki smo nadgradili že uveljavljeno elektronsko banko Abacom za nemoteno pošiljanje e-računov. Za vključitev izdajatelja v Sistem izmenjave e-računov poskrbi poslovni skrbnik v Abanki. Izdajatelj poleg pravilno pripravljenega e-računa pripravi tudi ovojnico, v kateri e-računi potujejo po Sistemu za izmenjavo e-računov med vsemi slovenskimi bankami. Podjetjem, ki mesečno izdajo manj računov, smo v Abacomu omogočili ročni vnos e-računa, kar pomeni, da za vključitev v sistem izmenjave e-računov podjetju ni treba razvijati lastnih aplikacij.

Izdajanje e-računov prinaša nižje materialne in operativne stroške ter lažje in hitrejše zapiranje knjigovodskih postavk. Ker mora izdajatelj e-računov poskrbeti tudi za elektronsko arhiviranje izdanih e-računov, smo v Abanki omogočili tudi posredovanje v zakonsko skladen elektronski arhiv, s storitvijo 1-2-3 v arhiv!. E-računi se ob prejemu in pošiljanju prek e-banke samodejno posredujejo tudi v e-arhiv, ki ga omogoča Halcom. Za te račune lahko uporabnik povsem ukine hrambo v papirni obliki, ne da bi vseskozi mislil na to, ali je e-račun ustrezno shranjen ali ne.

E-račune je mogoče prejemati od vseh izdajateljev v Registru

Na prejem elektronskih računov vseh izdajateljev e-računov, ki so vključeni v Register izdajateljev, se lahko komitenti Abanke naročijo prek elektronske banke Abacom ali spletne banke Abanet, komitenti ostalih slovenskih bank pa prek njihovih e-bank.

Naročanje potrošnikov na prejem e-računov

Fizične osebe, ki so komitenti Abanke, se na prejem elektronskih računov naročijo prek Abaneta. Postopek naročila je hiter in preprost. Izberejo izdajatelja e-računa, od katerega želijo prejemati e-račun, vpišejo podatke za stik in navedejo oznako, pod katero jih izdajatelj vodi v svojih evidencah. Navodilo za iskanje oznake posreduje izdajatelj e-računa neposredno v postopku oddaje prijave. Račun v elektronski obliki prejmejo neposredno v spletno banko Abanet, iz katere hitro, preprosto in brez dodatnega tipkanja ter prepisovanja referenc in številk pripravijo plačilni nalog, s katerim prejeti račun plačajo z navedenim dnem zapadlosti. Vodenje evidenc prejetih računov in njihovih statusov je preprosto, saj bodo svoje e-račune in tudi njihovo zgodovino lahko kadar koli pregledali na enem mestu.

Na prejem e-računa se lahko potrošnik naroči, tudi če plačuje svoje obveznosti prek trajnega naloga oziroma z direktno obremenitvijo. V tem primeru bo račun odložen v preglednici e-računi s pooblastilom, plačilo bo onemogočeno, saj se bo še vedno izvedlo prek trajnega naloga. Prejemanje e-računa drugih oseb je mogoče naročiti prek papirne vloge pri izdajatelju e računa, če ta to omogoča.

Pristop pravnih oseb k prejemanju e-računov

Pravne osebe, podjetniki in zasebniki, ki so uporabniki elektronske banke Abacom, lahko e-račune prejmejo neposredno v kanal e-računi. E-račun brez dodatnega tipkanja, prepisovanja referenc in številk preprosto plačajo ali izvozijo v svoje računovodske aplikacije za nadaljnjo obdelavo oziroma likvidacijo.

Na prejemanje e-računov se morajo v Abanki prijaviti s Pristopno izjavo za prejem e-računov in ob tem obstoječim ali novim pooblaščencem dodeliti pooblastila za delo z e-računi. E-prijavo lahko tako oddajo prek elektronske banke Abacom za vse izdajatelje e-računov, ki so vključeni v Sistem. Izdajatelji, ki bodo prejeli e-prijavo, bodo že naslednji mesec lahko pošiljali e-račune v Abacom.

Z naročilom e-računov prejemniki prihranijo dragoceni čas, zmanjša se možnost napak ob prepisovanju podatkov s papirnega računa, poveča se preglednost poslovanja.

Ker papirna izmenjava ni potrebna, je e-račun okolju in uporabnikom prijazna storitev.

Marta Knavs
strokovna svetovalka
Služba za razvoj storitev in prodajnih poti


20.12.2011

  -  

Novela E Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti ter prisilnem prenehanju

20.12.2011

  -  

Leto 2012 bo v znamenju migracije direktnih obremenitev

<< < 1 > >>

Št. zadetkov: 3