Domov > Osebne finance > Osebni računi > Aračun > Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja

Kaj je osebni račun?

Osebni račun ali transakcijski račun za potrošnika je osnovni račun za izvajanje denarnih tokov uporabnika računa. To je račun, po katerem se izvajajo finančni prilivi in odlivi. Po tem računu se lahko usmerjajo sredstva tudi iz ali na varčevalni račun, različna varčevanja, kredite in podobno.

Kaj omogoča osebni račun?

Glede na vrsto osebnega računa lahko pridobite bančno kartico, ki vam omogoča:

 • dvig gotovine v vseh poslovalnicah Abanke,
 • dvig gotovine in opravljanje drugih storitev na bančnih avtomatih,
 • plačevanje blaga in storitev na prodajnih mestih.

Z osebnim računom lahko pridobite limit, ki vam omogoča prekoračitev sredstev na osebnem računu, imate pa tudi možnost pridobitve plačilnih kartic z odlogom (Visa, MasterCard), ki vam omogočajo plačevanje blaga in storitev doma in po svetu.

Kaj potrebujem za odprtje osebnega računa?

Za odprtje osebnega računa potrebujete veljaven osebni dokument in davčno številko.

Za identifikacijo strank pri odpiranju osebnega računa so ustrezni naslednji uradni osebni dokumenti:

 • osebna izkaznica,
 • potni list,
 • vozniško dovoljenje (izdano po 13. 7. 2009 ali izdano pred 13.7.2009 skupaj s potrdilom UE o prebivališču).

Kje je navedena številka osebnega računa na kartici osebnega računa in iz česa je sestavljena?

Številka osebnega računa je  na sprednji strani kartice osebnega računa, sestavljena pa je iz naslednjih enot:

 • 05 - oznaka Abanka d.d.,
 • 100 - konstantna številka za vse poslovalnice,
 • 7xxxxxxx - identifikacijska številka imetnika osebnega računa, ki se vedno začne s številko 7,
 • KK - kontrolni številki.

IBAN je mednarodna številka bančnega računa, ki omogoča identifikacijo transakcijskega računa komitenta v mednarodnem poslovanju. IBAN sestavimo tako, da pred zapisom transakcijskega računa dodamo zapis SI56.

Kdaj se pripisujejo obresti po osebnem računu?

Pasivne obresti (obresti pozitivnega stanja) po osebnem računu se pripišejo ob koncu koledarskega leta in ob saldaciji računa; aktivne obresti (obresti za dovoljeno in nedovoljeno prekoračitev) pa se pripisujejo mesečno.

Zanimam se za možnost odprtja osebnega računa pri vas. Trenutno sem imetnik računa pri drugi banki in želim prenesti sredstva na vašo banko. V kolikem času bodo lahko sredstva prenesena na osebni račun pri vaši banki?

Po odprtju osebnega računa pri naši banki lahko prenesete sredstva iz druge banke na našo banko predvidoma v enem dnevu, najpozneje drugi dan. Vendar pa je hitrost prenosa odvisna od banke, ki prenaša sredstva.

Ali lahko za poslovanje po računu pooblastim drugo osebo?

Za poslovanje z vašim računom lahko pooblastite eno ali več opravilno sposobnih oseb. Na podlagi podanega pooblastila banki, podpisanega v banki ob vaši osebni navzočnosti in pooblaščene osebe, bomo pooblaščeni osebi izdali debetno kartico BA Maestro in osebno identifikacijsko številko - PIN.

Ali je možno osebni račun zapreti v kateri koli poslovalnici Abanke ali je to potrebno opraviti na svoji matični poslovalnici?

V izjemnih primerih (preselitev v drug kraj, začasno prebivališče v drugem kraju) je možno osebni račun po dogovoru z banko zapreti v kateri koli poslovalnici Abanke, sicer pa zaprtje računa običajno poteka v matičnih poslovalnicah naše banke.

Načrtujem potovanje v tujino in me zanima, če je iz tujine še vedno možno poslovati z vašo banko?

V primeru, da imate katero koli mednarodno kartico Visa, MasterCard ali kartico BA Maestro, lahko z njo tudi v tujini dvigate gotovino in plačujete storitve.

Kako se glasi SWIFT koda, ki jo potrebujem pri nakazilu iz tujine?

Pri nakazilu iz tujine potrebujete naslednje podatke:

 • SWIFT kodo naše banke: ABANSI2X,
 • ime in priimek,
 • točen naslov,
 • IBAN kodo, ki je SI56,
 • številko vašega osebnega računa,
 • točen naziv naše banke: Abanka d.d.