O spletni banki Abanet

Kaj omogoča spletna banka Abanet?

Spletna banka Abanet omogoča celovit pregled vaših osebnih financ (osebni računi, kartice, krediti, varčevanja, naložbe in e-računi), zasebniki pa lahko elektronsko poslujejo tudi s svojim poslovnim računom.  Z uporabo kvalificiranih digitalnih potrdil je možno tudi sklepanje bančnih in nebančnih storitev  (velja samo za slovensko različico spletne banke Abanet).

S spletno banko Abanet vam je na voljo:

 • vpogled v stanje in promet na osebnem računu in poslovnem računu zasebnika,
 • pregled mesečnih izpiskov osebnega računa in dnevnih izpiskov poslovnega računa v PDF obliki,
 • prenos sredstev med računi pri Abanki in na račune pri drugih bankah v Sloveniji,
 • SEPA plačila z univerzalnim plačilnim nalogom (UPN) v države SEPA območja,
 • pregled, ugovor in zahteva za povračilo direktnih obremenitev SEPA,
 • plačilo blaga in storitev v izbranih spletnih trgovinah in pri ponudnikih storitev,
 • pregled čakalnice in prometa s plačilnimi katicami Visa in MasterCard,
 • pregled mesečnih izpiskov plačilne kartice v PDF obliki,
 • vpogled v stanje in promet vaših kreditov pri Abanki,
 • pregled obvestil o spremembi obroka kredita v PDF obliki,
 • vpogled v stanje in promet vaših varčevanj pri Abanki,
 • vpogled v stanje in promet vaših naložb pri Abanki (portfelji vrednostnih papirjev in AIII vzajemni pokojninski sklad Abanke) in Triglav skladih (vzajemni skladi),
 • sklepanje depozitnih pogodb (samo v slovenski različici spletne banke Abanet),
 • odpiranje varčevalnega računa (samo v slovenski različici spletne banke Abanet),
 • oddaja pooblastila banki za avtomatske prenose sredstev iz osebnega na varčevalni račun (samo v slovenski različici spletne banke Abanet),
 • naročanje, pregled in plačilo e-računov (samo v slovenski različici spletne banke Abanet),
 • naročanje potrdila o plačilnem nalogu izvršenega prek spletne banke Abanet (samo v slovenski različici spletne banke Abanet),
 • pristop k uporabi in urejanje nastavitev mobilne storitve Abasms (samo v slovenski različici spletne banke Abanet),
 • naročanje storitve Oblikuj si kartico! (samo v slovenski različici spletne banke Abanet),
 • možnost plačila v tretje države z naročilom plačila v tujino (samo v slovenski različici spletne banke Abanet),

Kdo lahko uporablja spletno banko Abanet? Katere storitve je moč pregledovati v spletni banki Abanet?

Spletno banko Abanet lahko uporabljajo vsi komitenti (tudi nerezidenti), ki imajo pri Abanki ali Triglav skladih katero od storitev, ki jih je moč pregledovati in uporabljati v spletni banki Abanet:

 • osebni računi in / ali poslovni računi zasebnika,
 • plačilne kartice Visa in / ali MasterCard,
 • krediti pri Abanki,
 • varčevanja pri Abanki,
 • portfelji vrednostnih papirjev pri Abanki,
 • AIII vzajemni pokojninski sklad Abanke,
 • podskladi Triglav skladov.

Ali lahko prek spletne banke Abanet uporabljam tudi storitve, na katere sem pooblaščen-a?

V spletni banki Abanet je možno pregledovati osebne in poslovne račune, na katerem uporabnik spletne banke Abanet nastopa kot pooblaščena oseba ali zakoniti zastopnik. Na podlagi pooblastila na računu oz. zakonitega zastopništva osnovnega imetnika računa, je možno spremljati (in plačevati) tudi e-račune, ki jih prejema osnovni imetnik računa. Pooblastilo na osebnem oz. poslovnem računu pa ne omogoča pregleda varčevanj in kreditov osnovnega imetnika računa.

Osnovni imetnik plačilnih kartic lahko spremlja tudi porabo po dodatnih plačilnih karticah. Imetnik dodatne kartice ne more spremljati stanja in prometa osnovne kartice.

Katere so poglavitne prednosti spletne banke Abanet?

Glavne prednosti spletne banke Abanet so:

 • preprosto, hitro in učinkovito finančno poslovanje,
 • možnost plačil v izbranih spletnih trgovinah in pri ponudnikih storitev,
 • omogočeno sklepanje bančnih storitev na daljavo (v slovenski različici spletne banke Abanet),
 • visoka stopnja varnosti,
 • celovit pregled osebnih financ,
 • cenejša pot do banke,
 • razpoložljivost 24 ur na dan, vse dni v letu,
 • prijazen uporabniški vmesnik.

Kaj potrebujem za uporabo spletne banke Abanet?

Potrebujete osebni računalnik z dostopom do spleta, kvalificirano digitalno potrdilo POŠTA®CA oziroma katerega koli drugega javnega overitelja (SIGENCA, HALCOM CA ali AC NLB) in ustrezno programsko opremo (spletni brskalnik z možnostjo 128-bitnega šifriranja), navedeno v okviru predstavitve storitve na spletnem mestu Abanke.

Priporočamo vam, da redno uporabljate tudi protivirusne programe in posodabljate vaš operacijski sistem in spletni brskalnik z razpoložljivimi varnostnimi in drugimi popravki.

Za sklepanje bančnih storitev (velja samo za slovensko različico spletne banke Abanet), si morate znotraj spletne banke Abanet namestiti tudi ponujeno podpisno komponento, ki omogoča izvedbo digitalnega podpisa z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila.

Koliko znaša pristopnina k spletni banki Abanet? Ali obstajajo še kakšni drugi stroški pri uporabi spletne banke Abanet?

Uporabnik plača pristopnino k spletni banki Abanet v višini, kot je predstavljena na spletnem mestu Abanke. Potrebujete ustrezno veljavno kvalificirano digitalno potrdilo, ki ga plačate certifikatski agenciji. Če kvalificirano digitalno potrdilo POŠTA®CA naročite pri Abanki, nadomestilo poravnate v banki v znesku, kot je naveden v okviru predstavitve storitve na spletnem mestu Abanke.

V primeru, da imate v spletni banki Abanet prijavljen vaš osebni račun in / ali poslovni račun zasebnika, za uporabo spletne banke Abanet z možnostjo izvajanja plačilnih transakcij, plačujete mesečno nadomestilo po vsakokrat veljavni tarifi Abanke. Vsaka izvedena plačilna transakcija se posebej plača po vsakokrat veljavni tarifi Abanke. Izvleček iz tarife je objavljen v okviru predstavitve storitve na spletnem mestu Abanke, v spletni banki Abanet pa ga najdete v okviru sklopa O Abanetu (v osrednjem meniju izberite možnost Cene).

Če v spletni banki Abanet nimate prijavljenega osebnega računa in / ali poslovnega računa zasebnika, uporabljate pa jo za preglede stanja in prometa po ostalih storitvah Abanke in / ali Triglav skladi, je uporaba brezplačna.

S katerimi digitalnimi potrdili lahko uporabljam spletno banko Abanet?

Spletno banko Abanet lahko uporabljate z veljavnim standardnim kvalificiranim digitalnim potrdilom za fizične osebe katerega koli javnega overitelja v Sloveniji - POŠTA®CA, SIGEN CA, Halcom CA in AC NLB.

Kvalificirano digitalno potrdilo POŠTA®CA lahko naročite v Abanki ali v drugih prijavnih pisarnah certifikatske agencije POŠTA®CA.

Ali lahko uporabljam spletno banko Abanet tudi brez digitalnega potrdila?

Za uporabo spletne banke Abanet sicer potrebujete ustrezno veljavno kvalificirano digitalno potrdilo, spletno banko pa lahko imetniki kvalificiranih digitalnih potrdil za preglede uporabljate tudi zgolj z uporabniškim imenom in osebnim geslom.

Tovrstno uporabo spletne banke Abanet brez kvalificiranega digitalnega potrdila si lahko omogočite tako, da v pasici na vrhu zaslona izberete sklop Nastavitve, nato pa v osrednjem meniju možnost Storitve in Prijava brez digitalnega potrdila. Označiti morate, da želite uporabljati spletno banko Abanet tudi s prijavo samo z uporabniškim imenom in osebnim geslom. Nato izberete uporabniško ime in datum začetka ter konca tovrstne uporabe spletne banke. Če končnega datuma ne izberete, lahko spletno banko časovno neomejeno uporabljate z uporabniškim imenom in geslom.

Na ta način vam bodo na voljo le informacije o stanju in prometu s storitvami Abanke in Triglav skladov, medtem ko plačilnih transakcij, sklepanja bančnih storitev in sprememb v Nastavitvah ne boste mogli izvajati.

V primeru preklica ali izteka veljavnosti kvalificiranega digitalnega potrdila tudi vstop z uporabniškim imenom in geslom ne bo več mogoč.

Kdaj bo uporaba z uporabniškim imenom in osebnim geslom potem na voljo?

Ob naslednjem vstopu v spletno banko Abanet boste lahko vstopili tudi brez kvalificiranega digitalnega potrdila. Prekinite izbiro kvalificiranega digitalnega potrdila in prikazalo se vam bo okno z vnosnima poljema za uporabniško ime in osebno geslo. Če se vam izbira digitalnega potrdila ne bo prikazala, zaprite spletni brskalnik in poskusite ponovno.

Uporaba spletne banke Abanet

Ne morem vstopiti v spletno banko Abanet! Ob izbiri ustrezne povezave mi spletni brskalnik ponudi izbiro digitalnega potrdila, nato pa se prikaže tudi vstopna stran, kjer vnesem osebno geslo. A po potrditvi se mi ta stran ponovno prikaže ...

Ocenjujemo, da je v opisanem primeru potrebno prilagoditi dodatne nastavitve zasebnosti (kako naj se obravnavajo piškotki v internetnem področju).

Če uporabljate spletni brskalnik Microsoft Internet Explorer, v meniju Orodja (Tools) izberite Internetne možnosti (Internet Options) in nato zavihek Zasebnost (Privacy). S pomočjo drsnika nastavite raven zasebnosti na Srednjo (Medium). Nato si s klikom na gumb Dodatno? (Advanced... ) omogočite Sprejemanje piškotkov v času seje (Session Cookie) in označite s kljukico Vedno dovoli piškotke v času sej (Always allow session cookies). Ne pozabite potrditi sprememb.

Postopek se lahko razlikuje med različnimi verzijami spletnega brskalnika Microsoft Internet Explorer.

V spletnem brskalniku Firefox v meniju Orodja (Tools) izberite Možnosti (Options), Zasebnost (Privacy) in nato zavihek Piškotki (Cookies). Možnosti nastavite skladno s prikazom na spodnji sliki in na koncu ne pozabite potrditi sprememb.

Postopek se lahko razlikuje med različnimi verzijami spletnega brskalnika Firefox.

Zakaj mi spletna banka Abanet javlja opozorilo o pretečenem osebnem dokumentu?

Z opozorilom vam podamo informacijo, da bo veljavnost vašega osebnega dokumenta (s podatki o tem osebnem dokumentu Abanka razpolaga v svoji bazi podatkov) v kratkem oz. je že pretekla. V primeru, da razpolagamo s podatki osebnega dokumenta, katerega veljavnost je že pretekla, lahko spletno banko Abanet uporabljate v omejenem obsegu. To pomeni, da ni mogoče oddajati spletnih naročil (naročilo depozita, naročilo potrdila o izvršenem plačilnem nalogu, naročilo e-računa, naročilo varčevalnega računa, naročilo pooblastila za prenos sredstev na varčevalni račun, naročilo mobilne storitve Abasms, naročilo storitve Oblikuj si kartico! in naročilo plačila v tujino).

Kaj moram narediti, da se mi opozorilo o pretečenem osebnem dokumentu umakne?

Z veljavnim osebnim dokumentom se zglasite v najbližji poslovalnici Abanke. V trenutku, ko bomo razpolagali in imeli zaveden podatek o vašem novem veljavnem osebnem dokumentu, se vam bo opozorilo umaknilo in omogočena bo uporaba spletne banke Abanet v polnem obsegu.

Zakaj mi spletna banka Abanet javlja opozorilo, da Abanka ne razpolaga s podatkom o datumu izteka veljavnosti vašega osebnega dokumenta o pretečenem osebnem dokumentu?

Z opozorilom podamo informacijo, da Abanka ne razpolaga s podatkom o datumu izteka veljavnosti vašega osebnega dokumenta. V tem primeru lahko spletno banko Abanet uporabljate le v omejenem obsegu. To pomeni, da ni mogoče oddajati spletnih naročil (naročilo depozita, naročilo potrdila o izvršenem plačilnem nalogu, naročilo e-računa, naročilo varčevalnega računa, naročilo pooblastila za prenos sredstev na varčevalni račun, naročilo mobilne storitve Abasms, naročilo storitve Oblikuj si kartico! in naročilo plačila v tujino).

Kaj moram narediti, da se mi opozorilo o nerazpolaganju s podatkom o datumu izteka veljavnosti osebnega dokumenta umakne?

S svojim veljavnim osebnim dokumentom se zglasite v najbližji poslovalnici Abanke. V trenutku, ko bo bomo razpolagali in imeli zaveden podatek o datumu izteka vašega veljavnega osebnega dokumenta, se vam bo opozorilo umaknilo in omogočena bo uporaba v polnem obsegu.

V spletno banko Abanet ne morem vstopiti oziroma ne morem izvesti plačilnega naloga, saj me spletna banka ne spusti v drugi korak prenosa sredstev (preverjanje naloga). Kako lahko odpravim težavo?

Predvidevamo, da lahko opisano težavo odpravite tako, da omogočite JavaScript.

V spletnem brskalniku Microsoft Internet Explorer (postopek se lahko razlikuje med različnimi verzijami spletnega brskalnika Microsoft Internet Explorer) to lahko naredite na dva načina. Najenostavnejša rešitev je ponastavitev ravni varnosti v vašem spletnem brskalniku. V meniju Orodja (Tools) izberite Internetne možnosti (Internet Options) in nato drugi zavihek Varnost (Security). S pomočjo drsnika nastavite raven varnosti na Srednjo (Medium).

Drugi način uporabite, če ste ali želite spletno banko Abanet dodati med Zaupanja vredna mesta (Trusted Sites). V tem primeru najprej izberite omenjeno območje, nato pa ponastavite raven varnosti za to področje na Srednjo (Medium).

Sedaj izberite gumb Mesta ... (Sites ...) in dodajte spletni naslov https://epoti.abanka.si/abanet. Ne pozabite potrditi sprememb.

Če uporabljate spletni brskalnik Firefox (postopek se lahko razlikuje med različnimi verzijami spletnega brskalnika Firefox), JavaScript omogočite tako, da v meniju Orodja (Tools) izberite Možnosti (Options) in nato možnost Vsebina (Content). JavaScript omogočite tako, da označite ustrezno možnost. Na koncu ne pozabite spremembe potrditi.

Kako se v spletno banko Abanet prijavim s pomočjo virtualne tipkovnice?

Virtualno tipkovnico lahko odprete s klikom na gumb z ikono tipkovnice, ki se nahaja ob polju za vnos osebnega gesla.

Vnos osebnega gesla z virtualno tipkovnico je omogočen:

 • na vstopni strani spletne banke Abanet
 • na vstopni strani spletne banke Abanet ob nastavitvi osebnega gesla

Vnos z virtualno tipkovnico je obvezen v spletni banki Abanet:

 • v okviru sklopa Nastavitve za prvo določanje in spreminjanje gesla in zneska dodatne avtentikacije
 • pri potrjevanju vnesenega plačilnega naloga z geslom dodatne avtentikacije

Virtualna tipkovnica poleg vnosa črk (velikih in malih) ter številk omogoča tudi:

 • vklop velikih črk (CAPS, SHIFT), brisanja znaka v levo (BACKSPACE), brisanje vsebine vnosnega polja (CLEAR)
 • funkcijo naključne postavitve znakov na virtualni tipkovnici
 • funkcijo izbire znaka na virtualni tipkovnici brez klika miške (samo s postankom miške nad znakom)

Koristi virtualne tipkovnice:

 • dodatno ščiti uporabnika pri uporabi spletne banke Abanet
 • pomaga pri preprečevanju različnih tehnik zlorabe s sledenjem uporabe fizične tipkovnice
 • pomaga pri preprečevanju tehnike zlorabe s sledenjem položaja klika miške na zaslonu
 • s premikanjem virtualne tipkovnice na zaslonu preprečuje določene tehnike zlorabe
 • znižuje možnost zlorabe tudi v primeru, ko je uporabnik že tarča vdora s strani spletnih kriminalcev (ko je na računalniku že nameščen vohunski program)

Kljub virtualni tipkovnici lahko največ za varnost storite sami, če:

 • ustrezno zaščitite osebni računalnik
 • ustrezno hranite kvalificirano digitalno potrdilo
 • ustrezno namestite kvalificirano digitalno potrdilo, ki ne omogoča njegovega izvoza
 • zaščitite dostop do kvalificiranega digitalnega potrdila z osebnim geslom
 • redno menjate osebno geslo za dostop do spletne banke
 • pravilno zaključite sejo ob končani uporabi spletne banke

Kaj predstavlja datum veljavnosti digitalnega potrdila na vstopni točki spletne banke Abanet in zakaj je obarvan rdeče?

Za uporabo spletne banke Abanet morate uporabljati kvalificirano digitalno potrdilo enega izmed javnih overiteljev. Vsako digitalno potrdila ima rok veljavnosti (običajno 5 let), po izteku veljavnosti, pa ga ni več mogoče uporabljati. Zato si mora vsak, ki želi nadaljevati z nemoteno uporabo spletne banke Abanet, pred iztekom veljavnosti kvalificiranega digitalnega potrdila, le-tega obnoviti. Obnova predstavlja naročilo novega kvalificiranega digitalnega potrdila pri enem izmed javnih overiteljev. Ponudbo in postopke naročila kvalificiranega digitalnega potrdila si lahko ogledate na spletnih straneh javnih overiteljev:

Kvailficirano digitalno potrdilo Pošta®CA si lahko naročite tudi v poslovalnicah Abanke. Oglejte si cenik naročila kvalificiranega digitalnega potrdila Pošta®CA pri Abanki in dodatne informacije o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil.

Spletna banka Abanet datum izpiše z rdečo barvo v opozorilo, da se bliža datum, ko preneha veljavnost kvalificiranega digitalnega potrdila. S pretečenim kvalificiranim digitalnim potrdilom spletne banke Abanet ni več možno uporabljati.

Imam težave z geslom za kvalificirano digitalno potrdilo - čeprav ga vtipkam pravilno, spletni brskalnik javlja, da ni pravo?

Najpogosteje je razlog v nastavitvah tipkovnice:

 • ali imate ob vnosu gesla vključene samo velike črke (CAPS LOCK), pri ustvarjanju gesla pa jih niste imeli (in obratno);
 • ali uporabljate isto različico tipkovnice (SI, EN), kot ste jo ob ustvarjenju gesla (nekateri posebni znaki se na tipkovnicah pojavljajo na različnih mestih);

Uporabljam veljavno kvalificirano digitalno potrdilo, ob preusmeritvi na vstopno točko spletne banke Abanet pa mi ponudite vstopno stran z uporabniškim imenom in geslom.

Predvidevamo, da imate težave z uporabo vašega kvalificiranega digitalnega potrdila. Vrstica za vnos uporabniškega imena se vam pokaže, če vaš spletni brskalnik ne vidi vašega kvalificiranega digitalnega potrdila, če kvalificiranega digitalnega potrdila niste izbrali, če je vaše kvalificirano digitalno potrdilo poteklo ali če vstopate v spletno banko Abanet na računalniku oz. s spletnim brskalnikom, kjer nimate nameščenega kvalificiranega digitalnega potrdila. Priporočamo, da v spletno banko Abanet vstopate vedno z novo odprtim spletnim brskalnikom (pred odpiranjem spletnega brskalnika najprej zaprite vsa odprta okna spletnega brskalnika) in vstopate prek Abančne spletne strani, kjer si na prvi strani izberete povezavo za vstop v spletno banko Abanet. Dostopa do spletne banke Abanet prek zadetkov iskalnikov (npr. Google) ali vaših bližnjic ne priporočamo, saj v večini primerov ne delujejo pravilno. Če se težave nadaljujejo, preverite v certifikatski shrambi ali imate kvalificirano digitalno potrdilo pravilno nameščeno in ali je še veljavno.

Če je vaše kvalificirano digitalno potrdilo poteklo, predlagamo, da si pridobite novega, saj s pretečenim ni možen vstop v spletno banko Abanet.

Če v vaši certifikatski shrambi ne najdete svojega kvalificiranega digitalnega potrdila, predlagamo, da si kvalificirano digitalno potrdilo ponovno naložite s pomočjo varnostne kopije ali si pridobite novega. Preverite tudi, ali se vaše kvalificirano digitalno potrdilo nahaja v katerem drugem spletnem brskalniku, nameščenem na vašem računalniku. Do spletne banke Abanet boste namreč lahko dostopali samo s spletnim brskalnikom, kjer lahko uporabite svoje kvalificirano digitalno potrdilo.

Če je vaše kvalificirano digitalno potrdilo še vedno veljavno in se nahaja v certifikatski shrambi spletnega brskalnika ter ste vstopali z novo odprtim brskalnikom, predlagamo, da si najprej ustvarite varnostno kopijo svojega kvalificiranega digitalnega potrdila. Nato kvalificirano digitalno potrdilo odstranite iz certifikatske shrambe spletnega brskalnika in ga ponovno namestite. Opisani postopek po dosedanjih izkušnjah navedeno težavo uspešno odpravil, izvedete pa ga lahko le v primeru, če imate pravilno shranjeno varnostno kopijo svojega kvalificiranega digitalnega potrdila. Datoteka varnostne kopije mora imeti končnico PFX ali P12.

Kvalificirano digitalno potrdilo je prevzeto / nameščeno v skladu z navodili, v spletni banki Abanet pa ne vidim možnosti za izvajanje prenosov sredstev. V čem je težava?

Pogosto je težava v tem, da ste kvalificirano digitalno potrdilo prevzeli / namestili v en spletni brskalnik, uporabljate pa drugega. Kvalificirana digitalna potrdila so namreč nameščena v certifikatskih shrambah posamičnih spletnih brskalnikov in ne na enem mestu, do katerega ti spletni brskalniki dostopajo. Priporočamo vam, da si ogledate tudi pogosta vprašanja o spletnih brskalnikih, kjer boste mogoče dobili še dodatne koristne informacije o uporabi digitalnih potrdil v različnih spletnih brskalnikih.

Do težave lahko včasih pride tudi v primerih, kadar je vaš računalnik prijavljen v domeno (Windows domain), svoje sistemsko geslo za uporabo računalnika pa spremenite v oknu, ki vam ga tik pred potekom gesla prikaže operacijski sistem ob prijavi na računalnik (Your password has expired / will expire). Včasih se v primeru spremembe gesla pravice na kvalificiranih digitalnih potrdilih ne popravijo pravilno in nato kar naenkrat nimate več dostopa do certifikatske shrambe. Rešitev je začasna vrnitev gesla na staro vrednost in sprememba gesla prek Nadzorne plošče (Control Panel) ali v meniju, ki se pojavi ob pritisku na Ctrl-Alt-Del.

Mogoče pa je težava v tem, da vaš osebni ali poslovni račun ne omogočata več izvajanja plačilnih transakcij. V tem primeru se, prosimo, obrnite na vašo bančno poslovalnico, kjer vam bodo pomagali z ustreznimi informacijami.

Ob vstopu v spletno banko Abanet se prikaže standardno opozorilo, da strani ni mogoče prikazati. Uporabljam spletni brskalnik Microsoft Internet Explorer. V čem je težava?

S to težavo se po dosedanjih izkušnjah srečujejo predvsem uporabniki spletnega brskalnika Microsoft Internet Explorer (postopek se lahko razlikuje med različnimi verzijami spletnega brskalnika Microsoft Internet Explorer).

Predlagamo, da v vašem spletnem brskalniku najprej poskusite izbrisati t.i. piškotke (Cookies), začasne spletne datoteke (Temporary Internet Files) in zgodovino (History). Za to v meniju izberite Orodja (Tools) - Internetne možnosti (Internet Options) - izberite ustrezne možnosti. Izbiro potrdite, zaprite spletni brskalnik, ga nato ponovno odprite in poskusite ponovno.

Če to ne zadošča, predlagamo, da nastavite vse nastavitve v spletnem brskalniku na privzete vrednosti. To velja predvsem za nastavitve Varnosti (Security) in Zasebnosti (Privacy), ki jih najdete na istem mestu kot prej opisane možnosti.

Če to ne zadošča, predlagamo, da nadgradite različico svojega spletnega brskalnika. To najlažje naredite prek spletnega mesta Microsofta. Lahko seveda poskusite tudi s katerim drugim spletnim brskalnikom, na primer Firefox.

Če tudi to ne odpravi opisane težave, iz certifikatske shrambe spletnega brskalnika odstranite svoje digitalno potrdilo in si ga namestite ponovno. Ta postopek po dosedanjih izkušnjah navedeno težavo v končni fazi uspešno odpravi, izvedete pa ga lahko le v primeru, če imate varnostno kopijo svojega kvalificiranega digitalnega potrdila.

Katere storitve so vidne na prvi strani ob vstopu v spletno banko Abanet?

Prikazane so vse storitve, ki so vam jih za pregled in uporabo v spletni banki Abanet prijavili v vaši poslovalnici ali pa ste si jih prijavili sami. Prijavite lahko vse storitve Abanke in TRIGLAV SKLADI, ki jih je moč pregledovati v spletni banki Abanet, z izjemo osebnih računov in poslovnih računov zasebnika (te vam lahko prijavijo v vaši poslovalnici).

Prijavo pregleda storitve lahko izvedete tako, da v pasici na vrhu zaslona izberete sklop Nastavitve in nato v osrednjem meniju Storitve ter Prijava pregleda. V vnosno polje vnesete številko storitve skladno z navodili na strani.

Bančne storitve, ki jih sklenete prek spletne banke Abanet (velja samo za slovensko različico spletne banke Abanet) in je njihov pregled v spletni banki Abanet podprt, se samodejno prijavijo po končni sklenitvi bančne storitve, najkasneje pa naslednji delovni dan.

Kaj pomeni podatek "razpoložljivo stanje" pri pregledu osebnih računov?

Gre za informacijo o vašem dejanskem stanju, povečanem za znesek morebitnega dovoljenega rednega ali izrednega limita. Podatek o izrednem limitu boste sicer našli tudi med podrobnostmi izbranega osebnega računa.

Ker uporabljam spletno banko Abanet, ne prejemam več izpiskov po osebnem računu. Tako nimam več podatka o višini limita, ki se mi mesečno spreminja.

Višina limita po posameznem osebnem računu je navedena med podrobnimi informacijami o konkretnem računu, razberete pa jo lahko tudi iz podatka o razpoložljivem stanju.

Izpisek prometa in stanja na osebnem računu lahko pregledujete tudi v elektronski (PDF) obliki, in sicer tako, da v levem meniju izberete opcijo "Osebne finance - Izpiski in obvestila - Izpisek osebnega računa". Za prikaz izpiskov v PDF obliki morate imeti na svojem osebnem računalniku nameščen brezplačen prikazovalnik PDF datotek - Adobe Reader.

Prek računa poslujem tako z evri kot z drugimi valutami. Ali obstaja enoten pregled prometa z različnimi valutami?

Ne. Pregled prometa je na voljo po posamičnih valutah za izbrano obdobje. Zaradi kontinuiranosti pregleda je na voljo enoten pregled prometa le za evre in slovenske tolarje.

Z naprednim iskalnikom si lahko prikaz omejite še natančneje.

V čem je razlika med pregledom prometa in pregledom izvršenih nalogov?

Pregled prometa obsega pregled vašega celotnega poslovanja prek izbranega osebnega računa ali poslovnega računa zasebnika, medtem ko pregled izvršenih nalogov obsega le informacije o plačilnih nalogih, izvršenih prek spletne banke Abanet. Slednje lahko uporabite tudi za ponovitev plačila ali pa jih izpišete (plačilni nalog izberite in kliknite na povezavo "izpis naloga" pod preglednico).

Pri poslovanju prek spletne banke Abanet pogrešam kakšno prijazno orodje za prenos pregleda prometa v Excel, saj možnost "kopiraj - prilepi" ni povsem ustrezna.

Pri pregledu prometa katere koli storitve v spletni banki Abanet je informacije na zaslonu moč izvoziti v Excelovo ali tekstovno datoteko.

Za izvoz prometa najprej izberite prikaz prometnih postavk po različnih merilih, nato pa izberite možnost izvoz XLS ali izvoz TXT pod preglednico.

Navedeni možnosti sta na voljo na večini pregledov, kjer so podatki predstavljeni v obliki tabele.

Ali je mogoče pregled prometa dobiti v elektronski ascii, excel ali kateri drugi standardizirani obliki?

Da, pregled prometa lahko izvozite v Excelovo ali tekstovno datoteko. Povezavi za izvoz v ti datoteki sta neposredno pod prikazanimi prometnimi postavkami. Isto velja tudi za pregled prometa in podrobnosti vseh ostalih storitev v spletni banki Abanet.

Ne morem izvoziti podatkov! Ob izbiri te možnosti mi spletni brskalnik javi napako ...

Ocenjujemo, da je v opisanem primeru potrebno prilagoditi dodatne nastavitve varnosti (kako se shranjujejo šifrirane strani na disk).

Če uporabljate spletni brskalnik Microsoft Internet Explorer, v meniju Orodja (Tools) izberite Internetne možnosti (Internet Options) in nato zavihek Dodatno (Advanced). S pomočjo drsnika poiščite sklop Varnost (Security) in odznačite Ne shrani šifriranih strani na disk (Do not save encrypted pages to disk).

Druga možnost pa je, da v istem zavihku izberete možnost Obnovi privzeto (Restore advanced settings) desno spodaj.

Ne pozabite potrditi sprememb, zapreti spletni brskalnik ter ga nato ponovno odpreti in narediti izvoz podatkov.

Kako se izvajajo plačilni nalogi v spletni banki Abanet?

Če na računu nimate zadostnega stanja za izvedbo plačilnega naloga, se nalog prestavi v čakalnico plačilnih nalogov do podatkovne obdelave ob koncu plačilnega prometa, ko je zavrnjen (če tekom dneva do obdelave zagotovite zadostno stanje, bo plačilni nalog izvršen). Morebitni ostali plačilni nalogi, vneseni kasneje, po principu prioritetne časovne vrste glede na čas prispelosti čakajo na izvedbo, do katere pride, če se ustrezno spremeni stanje na računu ali pa prvi plačilni nalog v čakalnici, ki blokira ostale, prekličete (v nasprotnem primeru so tudi ti plačilni nalogi ob obdelavi zavrnjeni).

Kako lahko plačam na primer svoje mesečne račune za gospodinjstvo ali prenesem denar na račun pri Abanki ali drugi banki?

Med Pripomočki izberite ustrezni plačilni nalog. Izbirate lahko med univerzalnim plačilnim nalogom UPN (t.i. SEPA nalog) ali internim nalogom. Plačilo oziroma prenos sredstev poteka v treh korakih.

V prvem koraku plačila vnesete vse (potrebne) podatke, zapisane na prejetem plačilnem nalogu. V primeru, da sredstva ne prenašate na osnovi prejetega plačilnega naloga, vnesete podatke, katere od vas zahteva spletna banka Abanet. V obeh primerih se bodo določeni podatki prejemnika (če gre za pravno osebo) samodejno dopolnili na podlagi vpisanih podatkov. Korak zaključite z izbiro povezave Preverjanje plačilnega naloga.

V drugem koraku ponovno pazljivo preverite, ali so vpisani / izbrani podatki točni. Če so, plačilni nalog potrdite z izbiro povezave Potrditev plačilnega naloga. Sicer se lahko vrnete v prvi korak in podatke ustrezno popravite.

Ko ste plačilni nalog potrdili, se vam v tretjem koraku prikaže obvestilo o uspešnosti izvedbe. Vaš račun je v primeru uspešne izvedbe takoj obremenjen za želeni znesek. Če je plačilni nalog vnesen z datumom vnaprej, bo do izvedbe čakal v Čakalnici nalogov, kjer ga lahko tudi naknadno še spreminjate. Če pa je bil plačilni nalog zavrnjen, boste takoj videli zakaj, nalog pa bo tudi naknadno viden med Zavrnjenimi nalogi.

Ali lahko prek spletne banke Abanet izvršujem plačilne naloge, ki ne glasijo na moje ime in priimek?

Skladno z uredbo številka 1781/2006 Evropskega parlamenta in sveta spreminjanje osebnih podatkov plačnika ni več možna. To ne pomeni, da ne morete plačati plačilnega naloga v imenu druge osebe - prejemnik sredstev mora bodisi iz namena, bodisi sklica razbrati, za koga je plačilo izvedeno.

V kolikor pa se vaši podatki na plačilnem nalogu ne bodo izpisali, izvedba plačilnega naloga ni možna. V teh primerih vas prosimo, da se oglasite v poslovalnici Abanke in nam sporočite morebitne manjkajoče podatke oziroma drugače opozorite na nastalo težavo.

Kdaj naj izberem interni nalog?

Interni nalog je namenjen prenosu sredstev na druge lastne račune ali storitve pri Abanki (tudi za plačilo mesečne obveznosti iz naslova kredita, če imate slednjega prijavljenega za pregled v spletni banki Abanet ipd.) oziroma na račune drugih fizičnih ali pravnih oseb pri Abanki.

Ali lahko vnesem znesek z več kot dvema decimalkama?

Vnos je sicer možen, vendar bo spletna banka upoštevala le prvi dve decimalni mesti, pri tem pa ne zaokrožuje.

Težave imam pri vnosu sklica oz. reference. Vedno se pojavi opozorilo o neveljavnem sklicu oz. referenci.

Sklici oz. reference se kontrolirajo po standardnih modulih. Če spletna banka Abanet sklica oz. reference ne sprejme, plačilni nalog ni pravilno izdan (včasih se zgodi, da organizacije, ki izdajajo univerzalni plačilni nalog UPN, ne upoštevajo standardnih kontrol). Pravilen sklic oz. referenca je zelo pomemben element plačilnega naloga, saj prejemnik na njegovi osnovi ugotavlja bistvene podatke. Svetujemo vam, da v takem primeru od izdajatelja plačilnega naloga pridobite natančne in pravilne podatke, saj se v nasprotnem lahko zgodi, da plačilna transakcija ne bo pravilno izvršena.

Če podatka o referenci ne poznate, na univerzalnem plačilnem nalogu UPN uporabite tip reference NR (drugo in tretje polje reference pustite prazno) v primeru čezmejnega nakazila, oziroma tip reference SI z modelom 99 v drugem polju reference (tretje polje reference pustite prazno) v primeru domačega nakazila.

Kako naj izvedem plačilni nalog na račun podjetja, ki ga ne poznam?

Račun podjetja lahko poiščete z iskalnikom računov, ki se vam bo odprl, če kliknete na ikono "…" poleg polj za vnos računa prejemnika sredstev, na samem plačilnem nalogu. V iskalniku vpišite naziv podjetja, matično številko, davčno številko ali številko poslovnega računa podjetja. Iskanje lahko omejite na račune pri Abanki ali pa razširite na račune pri vseh slovenskih bankah. S klikom na najdeni račun se številka računa in podatki podjetja samodejno vnesejo v plačilni nalog.

Zakaj se v plačilnem nalogu na podlagi številke poslovnega računa samodejno izpolnijo polja s podrobnimi podatki o podjetju, pri fizični osebi pa ne?

Navedeni podatki pravnih oseb so javno dostopni, medtem ko to za podatke fizičnih oseb ne velja. Teh podatkov tako zaradi varovanja zasebnosti ne prikazujemo.

Pri vnosu plačilnih nalogov v čakalnico se naziv prejemnika izpiše drugače, kot je napisano na izvirnem plačilnem nalogu?

Spletna banka Abanet izpisuje naziv in druge podatke prejemnika iz uradnega registra podjetij (ne iz registra Abanke). Če ti niso pravilni, pomeni, da podjetje v uradni register DURS ni posredovalo pravilnih podatkov, še verjetneje pa je, da ni dosledno pri izdajanju plačilnih nalogov. Bistveni element plačila pa je transakcijski račun in ne besedilo, tako da bodo sredstva vsekakor nakazana na pravi račun.

Ali lahko pripravim plačilni nalog tudi z datumom vnaprej?

Da. Tak plačilni nalog bo počakal na izvedbo v čakalnici nalogov, kjer si ga lahko vedno ogledate, po potrebi spremenite ali izbrišete. Vnesete ga lahko za do 360 dni vnaprej. Izjema so čezmejna nakazila z univerzalnim plačilnim nalogom UPN, kjer datum plačila določi sistem spletne banke Abanet.

Kako lahko spremenim plačilni nalog, ko je enkrat že posredovan v čakalnico?

Sprememba je relativno enostavna za plačilne naloge, ki se nahajajo v čakalnici in za roka plačila nimajo vpisanega tekočega datuma. Najprej v osrednjem meniju izberite sklop Osebni računi in nato Čakalnica nalogov. V preglednici izberite plačilni nalog, ki ga želite spremeniti (kliknite na rok plačila izbranega plačilnega naloga), nato pa izberite želeno možnost pod preglednico.

Če se v čakalnici nalogov nahaja plačilni nalog z rokom plačila na tekoči datum, je možno plačilni nalog spremeniti le, če sistem čaka, da bo na računu bremenitve dovolj sredstev. Če je banka plačilni nalog že poslala v plačilni sistem v izvedbo, plačilnega naloga v čakalnici ni več možno spremeniti.

Ali lahko na plačilnem nalogu izberem pretekli datum, ki je na plačilnem nalogu naveden kot rok plačila?

Datuma, ki je že pretekel, ne morete vnesti. Vnesete lahko tekoči ali bodoči datum.

Sredi izpolnjevanja plačilnega naloga se je pojavilo sporočilo, da je uporabniška seja potekla, zato je bilo potrebno plačilni nalog vnesti ponovno.

Po določenem času se uporaba spletne banke Abanet samodejno prekine, kar pomeni, da se povezava med uporabnikom in banko prekine. To je dodaten varnostni ukrep, ki pa žal v določeni meri omejuje uporabo.

Kako lahko s spletno banko Abanet nakažem sredstva s svojega osebnega računa na osebni račun komitenta druge banke. Kakšno je v tem primeru nadomestilo?

Predlagamo vam, da za ta namen uporabite plačilni nalog univerzalni plačilni nalog UPN. V prvem polju reference izberite tip reference SI, v drugem polju model 00, v tretjem polju pa zapišite dogovorjeni sklic oz. oznako prenosa (predlagamo datum izvedbe plačilnega naloga).

Podatek o višini nadomestila za izvedbo takega plačilnega naloga boste našli med ostalimi cenami v okviru predstavitve storitve oz. v sklopu O Abanetu na vrhu zaslona v spletni banki Abanet (v osrednjem meniju izberite možnost Cene).

Bojim se, da bi pri prenosu sredstev zaradi napake pri vnosu plačilnega naloga prenesel-a več sredstev, kot sem načrtoval-a. Ali me lahko na to kako opozorite?

Spletna banka Abanet omogoča, da si sami nastavite opozorilo ob plačilni transakciji. Tako vas bomo samodejno opozorili vedno, ko bo znesek presegel višino, na katero ste nastavili opozorilo.

Opozorilo lahko nastavite tako, da v pasici na vrhu zaslona izberete sklop Nastavitve in nato v osrednjem meniju Storitve ter Nastavitve plačil. Izberite, da želite, da vas spletna banka Abanet opozori na plačilne transakcije nad določeno vrednostjo, in nato še najvišji znesek, do katerega bo možna plačilna transakcija brez opozorila.

Privzeto je nastavljeno, da vas spletna banka opozori ob vsaki plačilni transakciji od vključno 400 EUR. To seveda lahko spremenite.

Prek spletne banke Abanet sem izvedel-a plačilni nalog, ki se je nato pri prometu na osebnem / poslovnem računu pojavil dvakrat, pri izvršenih plačilih pa je zabeležen enkrat. Ali je to pravilno?

Da, tak izpis je pravilen. Izvedli ste en plačilni nalog, vaš osebni račun ali poslovni račun zasebnika pa smo bremenili še za nadomestilo, kar pomeni, da sta v preglednici prometa dve postavki. To seveda drži le za plačilne naloge, za izvedbo katerih se plača nadomestilo banki.

Kakšen je urnik obdelovanja plačilnih nalogov?

Plačilni nalogi se izvršujejo skladno z objavljenim urnikom izvrševanja plačil, ki ga najdete na prvi strani spletne banke Abanet.

 • Plačilne naloge lahko vnesete tudi z datumom do 360 dni vnaprej. V tem primeru nalog čaka v čakalnici nalogov in se izvrši na datum plačila, ki ste ga navedli. Izjema je čezmejno plačilo (prek univerzalnega plačilnega naloga UPN), kjer datum plačila določi banka.
 • Plačilni nalogi, poslani v plačilo na dan valute, se prenesejo v čakalnico nalogov, če na računu ni zadostnega kritja. V primeru, da tega ni do podatkovne obdelave ob koncu plačilnega prometa, so ti plačilni nalogi zavrnjeni. Izjema je čezmejno plačilo z univerzalnim plačilnim nalogom UPN, ki ga spletna banka Abanet ob morebitnem nezadostnem kritju zavrne takoj.
 • Plačilni nalogi se v spletni banki Abanet nahajajo v čakalnici nalogov do obdelave v plačilnem sistemu.
 • Plačnikov račun bo ob oddaji čezmejnega plačila z univerzalnim plačilnim nalogom UPN takoj bremenjen za znesek naloga in nadomestilo izvršitve plačilnega naloga.

Ali je možno izvršeni nalog tudi natisniti?

Da. Želeni plačilni nalog izberete s klikom med izvršenimi nalogi, nato pa pod preglednico izberete možnost izpis. Pri tem sta kakovost tiska in oblika izpisa odvisni tudi od nastavitev vašega sistema (vrsta tiskalnika, velikost papirja, nastavitve tiskanja itd.).

Kako naj prejemniku (na primer davčnemu uradu) dokažem plačilo prek spletne banke Abanet?

Na spletu seveda ni neposrednega stika med referentom in komitentom, zaradi česar vam v okviru elektronskega poslovanja dejansko ne moremo izdati formalno veljavnega potrdila, ki mora imeti žig in podpis banke. Ker banka v splošnih pogojih poslovanja zagotavlja, da bo pravilne plačilne naloge tudi dejansko izvršila, takih potrdil naj ne bi potrebovali. Če pa bi bilo to le potrebno, vas vabimo, da izvedete naročilo potrdila o izvršenem plačilnem nalogu prek spletne banke Abanet.

Ali lahko prek spletne banke Abanet spremljam vsa izvršena plačila na svojih računih?

Da. Ena prednosti spletne banke Abanet je ravno popoln pregled nad prenosi sredstev in ostalimi storitvami pri Abanki in ABANKI SKLADI za celotno obdobje poslovanja.

Ali banka vodi arhiv izvršenih plačilnih transakcij zaradi morebitnih potreb po reklamaciji?

Vse izvršene plačilne transakcije s podrobnostmi se hranijo v arhivu banke najmanj dve leti in jih ob reklamaciji lahko vedno prikličemo po katerem koli merilu.

Določeni plačilni nalogi se ponavljajo vsak mesec. Ali je pogoste plačilne naloge moč shraniti in naslednji mesec ponovno uporabiti z novimi podatki (znesek, sklic)?

Kot predlogo lahko uporabite kateri koli izvršeni plačilni nalog. Izberite pripomoček Predloge nalogov ali sklop Izvršeni nalogi, izberite želeni plačilni nalog in nato pod preglednico izberite možnost predloga.

Po izvedbi plačilnega naloga sedaj nikjer ne vidim. Ali je plačilna transakcija izvršena?

Predlagamo, da najprej pogledate v sklop Izvršeni nalogi. Če med njimi ne boste našli iskanega plačilnega naloga, preverite še Čakalnico nalogov in tudi Zavrnjene naloge.

Če plačilnega naloga ne najdete tudi v navedenih sklopih, je mogoče, da postopka prenosa sredstev niste izvedli v celoti. Včasih se zgodi, da uporabnik klikne na povezavo Preverjanje plačilnega naloga za prehod v drugi korak vnosa plačilnega naloga, nato pa tega ne zaključi z izbiro povezave Potrditev plačilnega naloga. V takem primeru je potrebno plačilni nalog ponovno vnesti.

Po uspešno izvedeni plačilni transakciji plačilnega naloga ni bilo niti v čakalnici nalogov niti med izvršenimi nalogi?

Če ste izvedli plačilno transakcijo prek spletne banke Abanet, bi se ta morala pojaviti v enem od navedenih sklopov. Mogoče je, da postopka prenosa sredstev niste izvedli v celoti. Včasih se zgodi, da uporabnik klikne na povezavo Preverjanje plačilnega naloga za prehod v drugi korak prenosa, nato pa tega ne zaključi z izbiro povezave Potrditev plačilnega naloga. V tem primeru je potrebno plačilni nalog ponovno izvesti.

Kdaj je nalog zavrnjen?

Nalog je lahko zavrnjen zaradi različnih vzrokov (najpogostejši razlog zavrnitve je nezadostno stanje na osebnem računu ali poslovnem računu zasebnika). Tega vam ob zavrnitvi plačilnega naloga tudi prikažemo.

Ali lahko nakažem sredstva tudi v tujino?

Z izbiro univerzalni plačilni nalog UPN/SEPA, ki ga najdete med pripomočki, lahko izvajate čezmejna plačila v okviru držav članic SEPA območja. Čezmejna plačila omogočajo nakazila samo v evrski valuti in sicer do višine 50.000 EUR. Podobno kot pri domačih plačilnih nalogih je tudi plačevanje v države članice EU potrebno izvesti v treh korakih. Izvajanje čezmejnih plačil je možno tako iz osebnih kot iz poslovnih računov.

V katere države lahko nakažem sredstva z univerzalnim plačilnim nalogom UPN (t.i. SEPA plačilom)?

Geografsko področje SEPA območja in s tem nabor držav, v katere je možno nakazovati z univerzalnim plačilnim nalogom UPN, je predstavljen na spletnih straneh Združenja bank Slovenije.

Ali lahko pripravim univerzalni plačilni nalog UPN (t.i. SEPA plačilo) za čezmejno nakazilo tudi z datumom vnaprej?

Plačilnega naloga za čezmejno nakazilo ni možno pripravljati z datumom vnaprej, ampak gre nalog takoj v izvedbo (skladno z urnikom plačilnega prometa). Čezmejnih plačilnih nalogov zato ni možno niti popravljati niti brisati iz spletne banke Abanet.

Zakaj se plačilni nalog za EU pojavi v čakalnici nalogov, če je bil poslan takoj v izvedbo?

Plačilne naloge za EU prikazujemo v čakalnici nalogov z namenom, da kot uporabnik lažje spremljate njegovo uspešno izvedbo oziroma zavrnitev. Dokler se nalog nahaja v čakalnici nalogov, sredstva še niso pri banki prejemnika, mednarodni plačilni sistem pa lahko plačilni nalog še vedno zavrne.

Ko se sredstva uspešno prenesejo na banko prejemnika, se plačilni nalog umesti med izvršene naloge. Še vedno pa obstaja možnost, da banka prejemnika sredstev zaradi napak na plačilnem nalogu ne sprejme in jih z novo plačilno transakcijo vrne plačniku.

Na kaj moram biti še posebej pozoren-a pri izvedbi plačilnega naloga za EU?

Pri plačilnem nalogu za EU, bodite še posebej pozorni na naslednje podatke:

 • namen naloga (vsebinsko ustrezen povzetek nakazila);
 • IBAN računa prejemnika (račun v mednarodni obliki IBAN);
 • naziv, naslov in kraj prejemnika;
 • BIC banke prejemnika (8- ali 11-mestna oznaka banke prejemnika).

Predvsem pri namenu naloga opozarjamo, da mora biti ta zapisan smiselno (po možnosti v jeziku prejemnika) in da mora podajati točno informacijo, čemu se nalog izvaja (na primer plačilo računa s številko računa, nakup delnic po številki obračuna, odplačilo kredita številka).

Zakaj spletna banka Abanet zavrača izvedbo plačilnega naloga za EU?

V nasprotju z domačimi plačilnimi nalogi, se plačilni nalog za EU zavrne takoj, če plačnik na svojem osebnem računu nima dovolj sredstev, da bi pokril znesek plačilnega naloga in nadomestilo za izvedbo plačilnega naloga. Plačilni nalog se v takih primerih ne poskuša izvesti do konca delovanja plačilnega sistema v tekočem dnevu, temveč ga spletna banka Abanet v tretjem koraku izvedbe samodejno zavrne. Takšnega plačilnega naloga tudi ni mogoče najti med zavrnjenimi nalogi.

Kako dobim informacijo, ali je bil plačilni nalog za EU zavrnjen ali izveden na račun prejemnika?

V kolikor nas bo banka prejemnika obvestila o napaki na plačilnem nalogu, vas bomo obvestili o manjkajočih ali napačnih podatkih na plačilnem nalogu. Zato vas naprošamo, da pred izvedbo plačilnega naloga za EU preverite med svojimi kontaktnimi podatki v okviru sklopa Nastavitve, ali so ti podatki ažurni, in jih po potrebi spremenite. V kolikor vas ne bomo mogli pravočasno obvestiti, bo banka prejemnika vrnila sredstva, kar boste na svojem osebnem računu videli kot priliv. Višina vrnjenih sredstev bo zmanjšana za stroške izvedbe plačilnega naloga, saj plačilni nalog ni bil zavrnjen po krivdi banke plačnika.

Po katerih tečajih se preračunavajo transakcije, izvedene s karticami Visa in MasterCard?

Pri vseh nalogih za plačilo, odrejenih s kartico Visa, bo banka izvršila plačilo v evrih (EUR). Če je bil nalog za plačilo odrejen v tuji valuti, bo znesek plačila iz lokalne valute najprej preračunan po prodajnem tečaju v ameriške dolarje (USD) in nato po nakupnem tečaju iz ameriških dolarjev (USD) v evre (EUR) na dan obdelave transakcije v mednarodnem sistemu Visa in po menjalnem tečaju, ki ga določi mednarodni sistem Visa.

Pri vseh nalogih za plačilo, odrejenih s  kartico MasterCard, bo banka izvršila plačilo v evrih (EUR). Če je bil nalog za plačilo odrejen v tuji valuti, bo znesek plačila iz lokalne valute najprej preračunan po prodajnem tečaju v ameriške dolarje (USD) in nato po nakupnem tečaju iz ameriških dolarjev (USD) v evre (EUR) na dan obdelave transakcije v mednarodnem sistemu MasterCard in po menjalnem tečaju, ki ga določi mednarodni sistem MasterCard.

Ali stanje v čakalnici po posameznih plačilnih karticah vključuje tudi napoved bremenitve?

Ne. Stanje v čakalnici obsega zgolj transakcije, ki v tekočo mesečno obremenitev še niso bile vključene.

Kateri podatki so vidni pri pregledu kreditov pri Abanki?

Ogledate si lahko podrobnosti o izbranem kreditu (številka kredita, datum odobritve, znesek kredita, letna obrestna mera, višina mesečne obveznosti, datum prve in zadnje mesečne obveznosti, število obrokov, preostalo število obrokov, preostali znesek kredita ter datum zadnje knjižbe), na voljo pa je tudi pregled poteka dosedanjega odplačevanja obveznosti iz naslova kredita.

Podatki o kreditih se osvežujejo enkrat mesečno.

Kaj pa vidim pri pregledu prometa kredita ali varčevanja?

V okviru prometa navedenih storitev lahko vidite dosedanja plačila mesečnih obveznosti oziroma dosedanja vplačila in morebitna izplačila iz naslova izbrane storitve. Z izjemo varčevalnega računa se prometne postavke (in posledično spremembe stanj) prikažejo naslednji dan po nastanku.

Promet lahko pregledujete za poljubno obdobje, na voljo pa je tudi t.i. napredni iskalnik za podrobnejše iskanje. Podatke lahko tudi izvozite v excelovo ali tekstovno datoteko.

Kateri podatki so vidni pri pregledu varčevanj pri Abanki?

Ogledate si lahko podrobnosti o izbranem varčevanju (številka varčevanja, znesek varčevanja, obrestna mera, doba varčevanja, datum sklenitve, začetka in konca varčevanja, usmeritveni račun, na katerega se varčevanje izteče, morebitno pogodbeno mesečno vplačilo ter datum zadnje knjižbe), na voljo pa je tudi pregled poteka dosedanjih vplačil in morebitnih izplačil iz naslova varčevanja.

Pri pregledu varčevanj pri Abanki je prikazana tudi obrestna mera. Katera obrestna mera je dejansko prikazana?

Pri rentnem varčevanju je prikazan realni del skupne obrestne mere, pri ostalih varčevanjih (z izjemo varčevalnih računov) pa je prikazana letna nominalna obrestna mera. Obrestno mero pri varčevalnih računih si lahko ogledate v okviru predstavitve storitve na spletnem mestu Abanke.

Kaj prikazuje rokovnik pri varčevalnih računih?

Rokovnik prikazuje dinamiko vplačil in bodoče razpoložljivosti vplačanih sredstev. Razpoložljivo stanje na vašem varčevalnem računu je prikazano na podlagi (trenutnega) stanja na tem računu.

Po katerem tečaju se vrednotijo vrednostni papirji iz mojega portfelja?

Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na Ljubljanski borzi, so vrednoteni po enotnem tečaju na zahtevani dan. Netržni vrednostni papirji se vrednotijo po odkupnih cenah Abanke na zahtevani dan.

Ali znesek nakupa oziroma prodaje točk premoženja Krovnega sklada Abančna DZU vključuje tudi stroške?

Da, znesek nakupa oziroma prodaje točk premoženja Krovnega sklada Abančna DZU že vključuje ustrezne vstopne oziroma izstopne stroške.

Ali znesek nakupa oziroma prodaje točk premoženja AIII vzajemnega pokojninskega sklada Abanke vključuje tudi stroške?

Da, znesek nakupa oziroma prodaje točk premoženja AIII vzajemnega pokojninskega sklada Abanke že vključuje ustrezno provizijo.

Moti me, da pri pregledovanju storitev iz številke storitve pogosto ne razberem, za katero storitev gre (še posebej v primeru večih istih storitev). Ali je možno to kakor koli prilagoditi, tako da bodo storitve prikazane v vrstnem redu in z nazivi, ki jih določim sam-a?

Ali lahko začasno skrijem in kasneje prikažem celotni sklop  pregleda na prvi strani (npr. kartice, varčevanje,...)

Da, v spletni banki Abanet lahko sami nastavite vrstni red prikaza storitev, te pa lahko tudi poljubno preimenujete. V pasici na vrhu zaslona izberete sklop Nastavitve in nato v osrednjem meniju Storitve ter Nastavitve pregleda. V preglednici izberete storitev, ki jo želite premakniti gor ali dol oziroma preimenovati, nato pa izberete želeno možnost pod preglednico.

Da. Posamezne prijavljene sklope (osebni računi, kartice, varčevanje, krediti,...) začasno lahko skrijete in kasneje ko želite prikažete na prvi strani spletne banke Abanet. Celotni sklop skrijete / prikažete na desni strani posameznega sklopa s klikom na puščico.

Pri Abanki in / ali Triglav skladih imam več storitev, kot jih pa vidim v spletni banki Abanet. Kako lahko v spletni banki vidim tudi te storitve in kaj je s storitvami, za katere se naknadno odločim pri Abanki in / ali Triglav skladih?

Večino storitev Abanke in Triglav skladov vam lahko za pregled in uporabo v spletni banki Abanet prijavijo v vaši poslovalnici, lahko pa si jih prijavite tudi sami (izjema so osebni računi in poslovni računi zasebnika, ki jih je mogoče prijaviti le v poslovalnici).

Prijavo pregleda storitve lahko izvedete tako, da v pasici na vrhu zaslona izberete sklop Nastavitve in nato v osrednjem meniju Storitve ter Prijava pregleda. V vnosno polje vnesete številko storitve skladno z navodili na strani.

Kako pa lahko odjavim pregled določene storitve?

V pasici na vrhu zaslona izberete sklop Nastavitve in nato v osrednjem meniju Storitve ter Nastavitve pregleda. V preglednici izberete storitev, katere pregled želite odjaviti, nato pa izberete možnost odjava pod preglednico. Tako lahko odjavite preglede vseh storitev z izjemo osebnih računov in poslovnih računov zasebnika. Te vam lahko tako prijavijo kot odjavijo le v poslovalnici.

Kje lahko preberem veljavne splošne pogoje za uporabo spletne banke Abanet?

Veljavni splošni pogoji za uporabo spletne banke Abanet so vam vedno na voljo v okviru predstavitve storitve na spletnem mestu Abanke in v spletni banki Abanet. V slednji jih najdete na vsaki strani prek povezave na dnu strani ali pa v okviru sklopa O Abanetu v pasici na vrhu strani (v osrednjem meniju izberite možnost Splošni pogoji).

Ali lahko spletno banko Abanet uporablja več uporabnikov na istem računalniku?

Da. Na računalnik namestite več digitalnih potrdil, nato pa ob prijavi v spletno banko Abanet izberite ustreznega. Za vsako digitalno potrdilo je potrebno uporabiti ustrezno pripadajoče osebno geslo, saj lahko v nasprotnem primeru pride do blokade digitalnega potrdila ali spletne banke Abanet.

Vsakič, ko se uporabnika zamenjata, morate spletni brskalnik zapreti, ga na novo zagnati in izbrati ustrezno digitalno potrdilo, ko vas spletni brskalnik vpraša zanj.

Z uporabo spletne banke Abanet imam težave. Pred pregledom prometa moram namreč večkrat vpisati geslo. Kaj bi bilo lahko narobe? Ta napaka ni povezana s kakršno koli novo namestitvijo digitalnega potrdila, saj je bilo to nameščeno le enkrat.

Najverjetneje ste digitalno potrdilo namestili tako, da zahteva dodatno geslo pri vsaki izmenjavi podatkov. Če vas opisana zahteva moti, lahko digitalno potrdilo odstranite iz spletnega brskalnika in ga ponovno namestite brez dodatne zaščite. Pozor - to naredite le v primeru, da ste naredili varnostno kopijo svojega digitalnega potrdila!

Kako lahko spremenim osebno geslo?

V sklopu Nastavitve izberite Uporaba in Sprememba gesla oziroma preko desnega elementa na prvi strani spletne banke Abanet v sklopu Nastavitve na povezavi Sprememba osebnega gesla. Ko želite svoje osebno geslo spremeniti, v polje staro osebno geslo najprej vpišite trenutno veljavno geslo. Nato v polje novo osebno geslo vpišite novo geslo, ki mora biti sestavljeno iz znakov angleške abecede (brez šumnikov). Geslo mora biti dolgo vsaj osem (8) in ne več kot šestnajst (16) znakov, vsebovati pa mora vsaj eno cifro in eno črko. Za potrditev spremembe vpišite novo osebno geslo še v polje potrditev osebnega gesla in spremembo potrdite.

Kdaj prične veljati spremenjeno osebno geslo?

Sprememba osebnega gesla začne veljati ob naslednji prijavi.

Kako prekličem uporabo spletne banke Abanet, če je začasno ali trajno ne želim več uporabljati?

V sklopu Nastavitev (v pasici na vrhu zaslona) boste našli uporabni možnosti - začasno in trajno blokado uporabe spletne banke Abanet.

Začasna blokada je namenjena vsem, ki želite onemogočiti uporabo spletne banke Abanet v določenem obdobju, po preteku tega pa je uporaba samodejno ponovno mogoča. Trajna blokada na drugi strani trajno onemogoči uporabo spletne banke Abanet, deblokado pa je možno naročiti le osebno na poslovalnici Abanke.

Tako začasna kot trajna blokada ne vplivata na možnost uporabe vašega kvalificiranega digitalnega potrdila, medtem ko digitalnega potrdila Abanke v času blokade ni mogoče uporabljati.

Lahko pa se tudi osebno oglasite v svoji poslovalnici banke, kjer bodo uporabo spletne banke Abanet na vašo željo preklicali.

Pozor - v primeru, da boste uporabo spletne banke Abanet začasno ali trajno sami onemogočili v spletni banki, storitve same pa ne boste odjavili osebno v svoji poslovalnici, vam bo banka še naprej zaračunavala mesečno nadomestilo (če imate v spletni banki Abanet prijavljen tudi osebni račun in / ali poslovni račun zasebnika).

Kako prekličem možnost uporabe spletne banke Abanet ob zlorabi ali kraji?

O sumu zlorabe ali kraje obvestite svojo matično poslovalnico ali pokličite našo pomoč uporabnikom e-bančništva na telefonsko številko 01/30 07 210 od ponedeljka do petka med 8:00 - 17:00, izven urnika pa na 24urno telefonsko številko 080 1 365, kjer vam bodo pomagali z dodatnimi informacijami. Preklic uporabe spletne banke Abanet je sicer možen le na poslovalnici Abanke.

Kaj naj naredim, če želim predčasno preklicati začasno blokado oziroma trajno blokado uporabe spletne banke Abanet?

Vabimo vas, da se osebno oglasite na svoji poslovalnici Abanke, kjer vam bodo na podlagi osebne identifikacije in ustreznega obrazca za deblokado omogočili ponovno uporabo spletne banke Abanet.

Kaj naj naredim, če sem osebno geslo za uporabo spletne banke Abanet ali geslo dodatne avtentikacije za plačilne naloge prevečkrat vnesel napačno ali če sem ga pozabil? Ali v tem primeru tudi digitalnega potrdila ne morem več uporabljati?

Tudi v tem primeru vas vabimo, da se osebno oglasite v katerikoli poslovalnici Abanke, kjer vam bodo na podlagi osebne identifikacije in ustreznega obrazca za deblokado omogočili ponovno določitev osebnega gesla za uporabo spletne banke Abanet in / ali gesla dodatne avtentikacije za plačilne naloge. Gesla si boste nato ponovno lahko nastavili sami ob prvem vstopu v spletno banko Abanet oziroma pred prvim vnosom plačilnega naloga.

Do trenutka, ko si boste lahko ponovno nastavili osebno geslo, vaše kvalificirano digitalno potrdilo ne bo omogočalo opravljanja storitev elektronskega bančništva.

Kvalificirano digitalno potrdilo vam bo tudi v opisanem primeru na voljo za izvajanje e-storitev drugih ponudnikov, medtem ko spletne banke Abanet do ponovne določitve osebnega gesla ne boste mogli uporabljati.

Digitalno potrdilo

Splošno o digitalnih potrdilih

Kaj je (kvalificirano) digitalno potrdilo?

Digitalno potrdilo je potrdilo v elektronski obliki, ki povezuje podatke za preverjanje elektronskega podpisa z določeno osebo (imetnikom potrdila) ter potrjuje njeno identiteto.

Kvalificirano digitalno potrdilo pa je potrdilo, ki izpolnjuje zahteve iz 28. člena Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) in ki ga izda overitelj, ki deluje v skladu z zahtevami iz 29. do 36. člena ZEPEP.

Kdo lahko izdaja digitalna potrdila?

Digitalna potrdila lahko izdaja overitelj digitalnih potrdil. Gre za fizično ali pravno osebo, ki izdaja digitalna potrdila ali opravlja druge storitve v zvezi z overjanjem ali elektronskimi podpisi.

Kaj je to (varen) elektronski podpis?

Elektronski podpis je niz podatkov v elektronski obliki, ki je vsebovan, dodan ali logično povezan z drugimi podatki, in je namenjen preverjanju pristnosti teh podatkov in identifikaciji podpisnika.

Varen elektronski podpis je elektronski podpis, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

 • povezan je izključno s podpisnikom;
 • iz njega je mogoče zanesljivo ugotoviti podpisnika;
 • ustvarjen je s sredstvi za varno elektronsko podpisovanje, ki so izključno pod podpisnikovim nadzorom;
 • povezan je s podatki, na katere se nanaša, tako da je opazna vsaka kasnejša sprememba teh podatkov ali povezave z njimi.

Kdo pa je podpisnik?

Je oseba, ki ustvari ali je v njenem imenu in v skladu z njeno voljo ustvarjen elektronski podpis.

Kaj je časovni žig?

Časovni žig je digitalni zapis, ki zagotavlja elektronski podpis dokumenta z veljavnim digitalnim potrdilom v določenem časovnem trenutku, tako da povezuje datum in čas podpisa ter podatke v elektronski obliki na kriptografsko varen način.

Kvalificirano digitalno potrdilo POŠTA®CA

Ali obstajajo različni tipi kvalificiranih digitalnih potrdil POŠTA®CA?

Da, certifikatska agencija POŠTA®CA, pooblaščeni overitelj digitalnih potrdil, ponuja različna kvalificirana digitalna potrdila:

 • Standardno kvalificirano digitalno potrdilo je kvalificirano digitalno potrdilo z enim parom ključev. Par ključev se uporablja tako za podpisovanje, kot za kriptiranje. Pri standardnem kvalificiranem digitalnem potrdilu overitelj jamči za škodo ob zlorabi potrdila do višine 200,00 EUR.
 • Standardno kvalificirano digitalno potrdilo na USB NET ključu je kvalificirano digitalno potrdilo z enim parom ključev. Par ključev se uporablja tako za podpisovanje kot za kriptiranje. Overitelj jamči za škodo ob zlorabi potrdila do višine 2.000,00 EUR.
 • Napredno kvalificirano digitalno potrdilo je kvalificirano digitalno potrdilo z dvema paroma ključev. En par ključev je namenjen digitalnemu podpisu, drugi par ključev pa je namenjen kriptiranju. Zasebni ključ za podpisovanje je shranjen samo pri uporabniku, zasebni ključ za šifriranje pa je shranjen pri uporabniku in v bazi overitelja. Prednost tega mehanizma je predvsem v tem, da lahko uporabnik za dokumente, ki so bili zašifrirani za njega, od overitelja zahteva svoj zasebni ključ in prebere svoje dokumente, če iz kakršnega koli razloga izgubi svoj zasebni ključ. Napredno digitalno potrdilo mora biti za kakršno koli jamstvo shranjeno na zaščitni kartici, pri tem overitelj jamči škodo ob zlorabi potrdila do višine 4.100,00 EUR.

Kakšna je razlika med navedenimi tipi kvalificiranih digitalnih potrdil POŠTA®CA?

Vse tipe kvalificiranih digitalnih potrdil lahko uporabljate za e-poslovanje in e-storitve, ki so podprte za digitalna potrdila POŠTA®CA.

Razlike med posameznimi tipi digitalnih potrdil so v stopnji varnosti in jamstvu, katerega nudi Pošta Slovenije d.o.o. v primeru zlorabe (pri tem se za kakršno koli jamstvo upošteva pravno obvestilo in politika overitelja POŠTA®CA).

Standardno digitalno potrdilo se privzeto prevzame na disk računalnika in zaščiti z geslom (visoka stopnja varnosti).

Standardno digitalno potrdilo z uporabo USB NET ključa je potrebno prevzeti na USB NET ključ (ta digitalna potrdila uporabniki spletne banke Abanet že prejmejo na USB NET ključih, tako da naknadni prevzem ni potreben).

Pri naprednem digitalnem potrdilom pa pridobite v uporabo še programsko opremo Entrust Desktop Solutions, ki med drugim omogoča uporabo digitalnega potrdila za kriptiranje dokumentov. Tako so dokumenti varno kriptirani, ne da bi tvegali trajno izgubo dokumentov, saj lahko imetnik zahteva povrnitev zasebnega ključa in tako ponoven vpogled v kriptirane dokumente.

Katera kvalificirana digitalna potrdila POŠTA®CA lahko uporabljam v spletni banki Abanet?

Za uporabo v spletni banki Abanet sta na voljo standardno kvalificirano digitalno potrdilo in standardno kvalificirano digitalno potrdilo z obvezno uporabo zaščitne kartice (pri Abanki lahko naročite tudi čitalnik zaščitnih kartic, kar je potrebno označiti že ob oddaji vloge za izdajo digitalnega potrdila). Gre za isto digitalno potrdilo, različen je le način prevzema (v prvem primeru digitalno potrdilo prevzamete prek spleta, v drugem primeru pa je že prevzeto na personalizirano zaščitno kartico).

Kakšen je postopek za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila POŠTA®CA?

Novi uporabniki spletne banke Abanet kvalificirano digitalno potrdilo POŠTA®CA enostavno naročite ob odločitvi za uporabo spletne banke Abanet v najbližji poslovalnici Abanke.

Obstoječi uporabniki spletne banke Abanet boste pred iztekom veljavnosti vaših obstoječih digitalnih potrdil Abanke po pošti prejeli delno izpolnjeno vlogo (v treh izvodih) za izdajo kvalificiranega digitalnega potrdila POŠTA®CA. To vlogo dopolnite s potrebnimi podatki in dva izvoda v priloženi pisemski ovojnici s plačano poštnino posredujte svoji matični bančni poslovalnici (naslov bo naveden na hrbtni strani vseh izvodov vlog).

Abanka bo v obeh primerih vlogo za izdajo kvalificiranega digitalnega potrdila POŠTA®CA v elektronski in papirni obliki posredovala certifikatski agenciji POŠTA®CA, ki bo vaše novo digitalno potrdilo tudi izdelala.

Od POŠTA®CA boste v nadaljevanju prejeli vse potrebne informacije za prevzem digitalnega potrdila prek spleta oz. za uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila na USB NET ključu.

V kolikšnem času lahko pridobim standardno kvalificirano digitalno potrdilo POŠTA®CA, ki bi ga prevzel prek spleta?

Po oddaji popolne vloge za izdajo kvalificiranega digitalnega potrdila POŠTA®CA lahko referenčno in avtorizacijsko številko (potrebni za prevzem digitalnerga potrdila) pričakujete v naslednjih desetih (10) delovnih dneh.

Ti številki boste prejeli z dvema ločenima priporočenima pošiljkama, ob oddaji vloge pa se lahko na bančnem okencu dogovorite, da vam POŠTA®CA eno posreduje po e-pošti, drugo pa s priporočeno pošiljko na želeni naslov.

Veljavnost obeh številk je šestdeset (60) dni.

S tema številkama in namestitveno aplikacijo, ki jo boste prejeli ob eni od obeh številk, boste lahko sami in takoj prevzeli želeno digitalno potrdilo.

Kako lahko prevzamem standardno kvalificirano digitalno potrdilo POŠTA®CA prek spleta?

Po oddaji popolne vloge za izdajo kvalificiranega digitalnega potrdila POŠTA®CA boste od certifikatske agencije (z dvema ločenima priporočenima pošiljkama ali z eno priporočeno pošiljko in enim sporočilom po e-pošti) prejeli referenčno in avtorizacijsko številko. Ob eni od obeh številk boste na zgoščenki prejeli tudi namestitveno aplikacijo, ki vas vodi skozi celoten postopek prevzema.

Ali za uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila nujno potrebujem USB NET ključ?

Ne, omenjeno digitalno potrdilo lahko prevzamete tudi prek spleta in ga uporabljate nameščenega na trdem disku vašega računalnika ali katerem od medijev, na katere ste namestili t.i. varnostno kopijo digitalnega potrdila.

USB NET ključ je medij za shranjevanje zasebnega ključa, ki je del digitalnega potrdila. USB NET ključ ni nujno potreben, zanj pa se uporabniki odločajo predvsem iz varnostnih razlogov (digitalno potrdilo je namreč shranjeno na USB NET ključu in ne na računalniku, uporabljamo pa ga lahko le, ko je USB NET ključ vstavljen v osebni računalnik).

Ali lahko standardno kvalificirano digitalno potrdilo prevzamem tudi na zaščitno kartico?

Da. Pri tem bodite pozorni na izbiro zaščitne kartice, ki bo ustrezala vašemu računalniškemu sistemu in bo omogočala shranjevanje profila Entrust oziroma podpirala Entrust potrdila (angl. Entrust Ready).

Pri Abanki pa lahko naročite tudi standardno kvalificirano digitalno potrdilo POŠTA®CA, ki je že izdano na USB NET ključu.

Ali je možno tudi po prevzemu digitalnega potrdila zaščititi zasebni ključ z dodatnim geslom?

Da, lahko ga zaščitite tudi naknadno.

To naredite v odvisnosti od spletnega brskalnika:

 • Microsoft Internet Explorer: izvozite ga (skupaj z zasebnim ključem), ponovno uvozite  in pri uvozu izberite visoko raven zaščite;
 • Firefox: geslo določite prek menija Orodja (Tools) - Možnosti (Options) - Shranjena gesla (Saved Passwords).

Standardno digitalno potrdilo POŠTA®CA poskušam sam-a prevzeti prek spleta. Pri prevzemu mi strežnik javi: "Internal Error (-1666)". Kaj naj naredim?

Ta napaka pomeni, da referenčna številka za prevzem digitalnega potrdila, ki ste jo vnesli, ni veljavna. Tako referenčna kot avtorizacijska številka (aktivacijska podatka) sta uporabni samo enkrat. Ko ste digitalno potrdilo že prevzeli, aktivacijska podatka nista več uporabna.

Lahko, da ste digitalno potrdilo nevede že prevzeli. To najhitreje preverite v t.i. certifikatski shrambi:

 • Microsoft Internet Explorer: Orodja (Tools) - Internetne možnosti (Internet Options) - Vsebina (Content) - Certifikati (Certificates);
 • Firefox: Orodja (Tools) - Možnosti (Options) - Napredno (Advanced) - Certifikati (Certificates) - Preglej certifikate (View Certificates).

Če digitalnega potrdila v certifikatski shrambi ne boste našli, prosimo poiščite certifikatsko agencijo POŠTA®CA!

Ena od možnosti je tudi, da so aktivacijski podatki napačni. V tem primeru gre za napako certifikatske agencije POŠTA®CA!

Standardno digitalno potrdilo POŠTA®CA poskušam sam-a prevzeti prek spleta. Pri prevzemu mi spletni brskalnik Microsoft Internet Explorer javi: The error "1B6" occurred. Your certificate request could not be generated. No keypair has been created. Please make sure that you are using Internet Explorer 3.0+, and that the required .DLL is properly installed on the server machine. See your administrator for details. Kaj naj naredim?

Pri prevzemu na spletni strani POŠTA®CA, kjer vpisujete referenčno in avtorizacijsko številko. morate ustrezno označiti tudi polje CSP. Če prevzemate standardno digitalno potrdilo na trdi disk vašega računalnika, izberite Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v 1.0.

V kolikor digitalno potrdilo prevzemate na zaščitno kartico označite, izberite temu primeren CSP (npr.: ActivCard čitalec in kartica - ActivCard Gold Cryptographic Service Provider). Če na seznamu izbranih CSP ne najdete ustreznega oziroma je na seznamu samo Microsoft Base Cryptographic Provider, je potrebno najprej namestiti ustrezne (najnovejše) popravke operacijskega sistema Windows - Service Pack. V kolikor s tem še vedno niste rešili težave si namestite popravek Q323172 (snamete ga lahko s spletnega mesta Microsofta).

Standardno digitalno potrdilo POŠTA®CA poskušam sam-a prevzeti prek spleta. Pri prevzemu mi spletni brskalnik Microsoft Internet Explorer javi: "Error 800920". Kaj naj naredim?

Najverjetneje niste izbrali pravega CSP. Vrnite se korak nazaj in izberite Microsoft Enhanced Criptographic Provider, v primeru da standardno digitalno potrdilo prevzemate na trdi disk računalnika. V primeru, da digitalno potrdilo prevzemate na zaščitno kartico ali USB ključ, morate prav tako izbrati odgovarjajoči CSP (npr.: ActivCard čitalec in kartica - ActivCard Gold Cryptographic Service Provider).

Standardno digitalno potrdilo POŠTA®CA poskušam sam-a prevzeti prek spleta. Pri prevzemu mi sistem javi napako: "- 3290 incorrect or invalid authentication token". Kaj naj naredim?

Verjetno je vpisana napačna avtorizacijska oziroma referenčna številka. Ponovite vpis obeh številk, pri tem pa bodite pozorni na pravilen izpis. Pogosta je namreč (za)menjava številke 0 s črko O. Preverite še, ali ste aktivacijske podatke pravilno vpisali.

Standardno digitalno potrdilo POŠTA®CA poskušam sam-a prevzeti prek spleta. Pri prevzemu mi sistem javi napako: "-2628". Kaj naj naredim?

Potekli sta vam številki za prevzem digitalnega potrdila. Avtorizacijska in referenčna številka sta veljavni šestdeset (60) dni od datuma izdaje, kasneje postaneta številki neuporabni in prevzem digitalnega potrdila nemogoč (sistem javi navedeno napako).

Za prevzem digitalnega potrdila potrebujete nove aktivacijske podatke, zato se, prosimo, obrnite neposredno na certifikatsko agencijo POŠTA®CA.

Standardno digitalno potrdilo POŠTA®CA poskušam sam-a prevzeti prek spleta. Pri prevzemu mi spletni brskalnik Microsoft Internet Explorer je pred vpisom referenčne in avtorizacijske številke prikaže stran s sporočilom: "download visual basic scripting support". To zahtevo sem ignoriral-a in vpisal-a referenčno in avtorizacijsko številko. Ko sem nadaljeval-a s pošiljanjem zahtevka, sem dobil-a sporočilo o napaki. Kaj naj naredim?

Tvorjenje zahtevka za digitalno potrdilo je v spletnem brskalniku Microsoft Internet Explorer rešeno z uporabo skriptnega jezika VBS (Visual Basic Script), zato si ga morate namestiti in nato ponoviti postopek prevzema digitalnega potrdila.

Standardno digitalno potrdilo POŠTA®CA poskušam sam-a prevzeti prek spleta. Ko želim prevzeti digitalno potrdilo na trdi disk računalnika s spletnim brskalnikom Microsoft Internet Explorer, ne morem izbrati Microsoft Enhanced Cryptographic Provider, ker imam v polju CSP na izbiro samo Microsoft Base Cryptographic Provider. Kaj naj naredim?

Preverite, ali imate omogočeno izvajanje skriptnega jezika VBS (glejte prejšnje vprašanje).

Druga možnost pri tej napaki je, da v spletnem brskalniku nimate omogočenega izvajanja Active X kontrolnikov. Pred prevzemanjem potrdila morate omogočiti naslednje možnosti:

 • Orodja (Tools) - Internetne možnosti (Internet Options) - Varnost (Security) - Internet - Raven po meri (Custom Level);
 • Inicializiraj in izvedi ActiveX kontrolnike, ki niso označeni kot varni (Initialize and script Active X controls not marked as safe);
 • Zaženi ActiveX kontrolnike in vtičnike (Run ActiveX controls and plug-ins);
 • Skriptno izvajanje - Aktivno skriptno izvajanje (Active Scripting).

Ko boste digitalno potrdilo prevzeli, jih spet onemogočite.

Naslednja možnost rešitve pri tej napaki je na voljo, če imate operacijski sistem Windows 98 ali novejši, niste pa namestili popravka Q323172 (snamete ga lahko s spletnega mesta Microsofta).

Kje se nahaja kvalificirano digitalno potrdilo POŠTA®CA na mojem računalniku?

Vaše digitalno potrdilo se nahaja v t.i. certifikatski shrambi vašega spletnega brskalnika:

 • Microsoft Internet Explorer: digitalno potrdilo najdete prek menija Orodja (Tools) - Internetne možnosti (Internet Options) - Vsebina (Content) - Potrdila (Certificates);
 • Firefox: digitalno potrdilo najdete prek menija Orodja (Tools) - Možnosti (Options) - Napredno (Advanced) - Certifikati (Certificates) - Preglej certifikate (View Certificates)

Kaj lahko razberem iz kvalificiranega digitalnega potrdila POŠTA®CA?

Iz digitalnega potrdila lahko razberete podatke o izdajatelju, lastniku, različico potrdila x.509, datum prevzema, veljavnost digitalnega potrdila idr. Podroben profil potrdil si lahko ogledate v politiki za fizične osebe.

Kje lahko najdem serijsko številko kvalificiranega digitalnega potrdila POŠTA®CA?

Do serijske številke digitalnega potrdila pridete tako, da v certifikatski shrambi dvakrat kliknete na digitalno potrdilo in se pomaknete na zavihek Podrobnosti (Details). Serijska številka digitalnega potrdila je zapisana v naslednji obliki: 3d 89 b1 bd.

Nekatere aplikacije zahtevajo drugo serijsko številko digitalnega potrdila, ki jo najdete med podrobnostmi o vašem digitalnem potrdilu:

Nimam več gesla, s katerim je bil zaščiten moj zasebni ključ. Ali lahko digitalno potrdilo uporabljam še naprej?

Svoje digitalno potrdilo boste morali preklicati in ponoviti postopek za pridobitev novega digitalnega potrdila. Ko boste dobili nove aktivacijske podatke (avtorizacijsko in referenčno številko), v spletnem brskalniku odstranite staro digitalno potrdilo:

 • Microsoft Internet Explorer: digitalno potrdilo najdete prek menija Orodja (Tools) - Internetne možnosti (Internet Options) - Vsebina (Content) - Certifikati (Certificates) - označite svoje staro digitalno potrdilo in izberite možnost Odstrani (Remove);
 • Firefox: pomagate si lahko z upraviteljem certifikatov.

Kako lahko ponovno namestim svoje kvalificirano digitalno potrdilo POŠTA®CA, če ga (pomotoma) izbrišem?

Neposredno na certifikatski agenciji POŠTA®CA je potrebno oddati vlogo za preklic starega digitalnega potrdila (digitalno potrdilo lahko z geslom za preklic z originalne vloge za izdajo digitalnega potrdila najhitreje prekličete po telefonu na 080 4440), nato pa vlogo za izdajo novega kvalificiranega digitalnega potrdila oddate na najbližji poslovalnici Abanke ali neposredno pri certifikatski agenciji.

Vsekakor vam priporočamo, da si tokrat takoj po uspešnem prevzemu digitalnega potrdila naredite varnostno kopijo tega in jo shranite na varen shranjevalni medij (zgoščenko, disketo, USB ključ ipd.). Tako ob težavah ali menjavi sistema oziroma računalnika ne boste več potrebovali novega digitalnega potrdila. Varnostna kopija vsekakor mora biti zaščitena z geslom!

Kako lahko prekličem svoje kvalificirano digitalno potrdilo POŠTA®CA?

Digitalno potrdilo lahko prekličete le neposredno na certifikatski agenciji POŠTA®CA!

Za to je na voljo več načinov:

 • certifikatski agenciji POŠTA®CA oddate osebno izpolnjeno vlogo za preklic digitalnega potrdila, ki jo najdete na našem spletnem mestu; po preklicu digitalnega potrdila boste o tem obveščeni na posredovani e-naslov;
 • po telefonu na 080 4440, tako da sporočite geslo za preklic, ki ste ga navedli na vlogi za izdajo digitalnega potrdila (če tega gesla nimate več, digitalnega potrdila tako žal ne morete preklicati);
 • certifikatski agenciji POŠTA®CA pošljete elektronsko podpisano sporočilo po e-pošti s še veljavnim digitalnim potrdilom POŠTA®CA.

Veljavnost mojega kvalificiranega digitalnega potrdila POŠTA®CA je eno leto, čeprav bi veljavnost po politiki overitelja morala biti pet let. Zakaj in kaj lahko storim za ustrezno podaljšanje veljavnosti?

To se je verjetno zgodilo zato, ker ste pri prevzemanju digitalnega potrdila izbrali napačen CSP. Predvidevamo, da ste namesto Microsoft Enhanced Criptographic Provider izbrali Microsoft Base Criptographic Provider.

Pred potekom veljavnosti digitalnega potrdila poiščite neposredno certifikatsko agencijo POŠTA®CA in poslali vam bodo nove aktivacijske podatke (avtorizacijsko in referenčno številko), s katerimi boste ponovno prevzeli digitalno potrdilo.

Kje lahko preverim prstni odtis sha1 overiteljskega potrdila (CA certificate sha1 fingerprint/thumbprint)?

Podatki o certifikatski agenciji POŠTA®CA (med drugim tudi prstni odtis potrdila) so dostopni na naslednjih spletnih naslovih:

Kaj naj naredim, če nehote izbrišem digitalno potrdilo certifikatske agencije POŠTA®CA, svoje digitalno potrdilo pa še imam?

V takem primeru moramo digitalno potrdilo overitelja POŠTA®CA ponovno prenesti in vključiti v spletni brskalnik. To izvedemo najhitreje prek spletnega mesta certifikatske agencije POŠTA®CA.

V spletnem brskalniku Microsoft Internet Explorer se sproži postopek za uvoz digitalnega potrdila, ki ni povsem avtomatičen. Navodila najdete na spletnem mestu certifikatske agencije POŠTA®CA.

Če pa uporabljate spletni brskalnik Firefox, se bo digitalno potrdilo samodejno dodalo v vaš spletni brskalnik (predhodno se vam bo pojavilo ustrezno opozorilno okno).

Ali in kako lahko podpisujem in šifriram (kriptiram) svojo e-pošto s kvalificiranim digitalnim potrdilom POŠTA®CA?

Navodila za elektronsko podpisovanje in šifriranje (kriptiranje) z Microsoft Outlook najdete na spletnem mestu certifikatske agencije POŠTA®CA.

Vsi prejemniki e-pošte, podpisane z mojim kvalificiranim digitalnim potrdilom POŠTA®CA, mi sporočajo, da je podpis neveljaven ali ni vreden zaupanja. Kaj lahko storim?

Prejemnike vaše e-pošte obvestite, naj vključijo digitalno potrdilo certifikatske agencije POŠTA®CA med overitelje, ki jim zaupajo (navedeno v enem prejšnjih odgovorov).

Seznam overiteljev, ki jih vaš spletni brskalnik obravnava kot zaupanja vredne, preverite različno glede na spletni brskalnik:

 • Microsoft Internet Explorer: Orodja (Tools) - Internetne možnosti (Internet Options) - Vsebina (Content) - Certifikati (Certificates) - Zaupanja vredni izhodiščni certifikatni uradi (Trusted Root Certification Authorities);
 • Firefox: Orodje (Tools) - Možnost (Options) - Napredno (Advanced) - Preglej cetifikate (View Certificates).

Nastavitve spletnega brskalnika

Microsoft Internet Explorer

Katera različica spletnega brskalnika Internet Explorer je primerna za uporabo digitalnega potrdila in spletne banke Abanet?

Za uporabo digitalnega potrdila in spletne banke Abanet je primerna različica Internet Explorer 8.0 ali višja, ki omogoča 128-bitno šifriranje.

Kako lahko preverim, če moj spletni brskalnik podpira 128-bitno šifriranje?

Vsi novejši spletni brskalniki podpirajo 128-bitno šifriranje. Če mislite, da vaš brskalnik tega ne podpira, lahko preverite takole:

 • v meniju izberite Pomoč (Help) - Vizitka (About Internet Explorer);
 • v oknu se pojavi različica (vsaj 7.0) in drugi podatki o spletnem brskalniku;
 • 128-bitno šifriranje je podprto, če je na vrhu okna zapisano: Dolžina ključa (Cipher Strength reads): 128-bitna.

V kolikor vaš spletni brskalnik ne podpira 128-bitnega šifriranja, ga lahko nadgradite na spletnem naslovu Microsofta.

Kako naj se prepričam, ali je moje digitalno potrdilo ustrezno prevzeto oziroma nameščeno?

To najlažje preverite takole:

 • v meniju izberite Orodja (Tools) - Internetne možnosti (Internet Options) - Vsebina (Content) - Certifikati (Certificates);
 • v oknu se bo prikazal seznam nameščenih digitalnih potrdil (datoteka z vašim imenom).

Ne morem vstopiti v spletno banko Abanet! Ob izbiri ustrezne povezave mi spletni brskalnik ponudi izbiro digitalnega potrdila, nato pa se prikaže tudi vstopna stran, kjer vnesem osebno geslo. A po potrditvi se mi ta stran ponovno prikaže ...

Ocenjujemo, da je v opisanem primeru potrebno prilagoditi dodatne nastavitve zasebnosti (kako naj se obravnavajo piškotki v internetnem področju) in omogočiti JavaScript.

V meniju Orodja (Tools) izberite Internetne možnosti (Internet Options) in nato zavihek Zasebnost (Privacy). S pomočjo drsnika nastavite raven zasebnosti na Srednjo (Medium). Nato si s klikom na gumb Dodatno? (Advanced... ) omogočite Sprejemanje piškotkov v času seje (Session Cookie) in označite s kljukico Vedno dovoli piškotke v času sej (Always allow session cookies). Ne pozabite potrditi sprememb.

Najenostavnejša rešitev za omogočenje JavaScripta je ponastavitev ravni varnosti v vašem spletnem brskalniku. V meniju Orodja (Tools) izberite Internetne možnosti (Internet Options) in nato drugi zavihek Varnost (Security). S pomočjo drsnika nastavite raven varnosti na Srednjo (Medium).

Drugi način uporabite, če ste ali želite spletno banko Abanet dodati med Zaupanja vredna mesta (Trusted Sites). V tem primeru najprej izberite omenjeno območje, nato pa ponastavite raven varnosti za to področje na Srednjo (Medium).

Sedaj izberite gumb Mesta ... (Sites ...) in dodajte spletni naslov https://epoti.abanka.si/abanet. Ne pozabite potrditi sprememb.

Ob uporabi spletne banke Abanet se mi pri odpiranju vsake strani pojavi vprašanje prikazano na spodnji sliki. Ali je možno to varnostno opozorilo izklopiti?

Za izklop takšnega varnostnega opozorila je potrebno prilagoditi varnostne nastavitve brskalnika.

V meniju Orodja (Tools) izberite Internetne možnosti (Internet Options) in nato zavihek Varnost (Security). Izberite področje Internet in kliknite na gumb Raven po meri (Custom level).

Poiščite sklop nastavitev Razno (Miscellaneous)in pri opciji Prikaži mešano vsebino (Display mixed content) izberite Omogoči (Enable). Ne pozabite potrditi sprememb.

Ali ima lahko vsak uporabnik istega računalnika nameščeno svoje digitalno potrdilo?

Da, na istem računalniku imajo lahko različni uporabniki nameščena svoja (različna) digitalna potrdila.

Priporočamo, da se vsak uporabnik vašega računalnika v okolje Windows prijavlja s svojim uporabniškim imenom in geslom. Tako bo digitalno potrdilo vsakega uporabnika shranjeno pod posameznim uporabniškim imenom.

Pri uporabi digitalnega potrdila se je treba v okolje Windows nato vedno prijaviti s tistim uporabniškim imenom kot takrat, ko ste prvič prevzeli svoje digitalno potrdilo.

Firefox

Katera različica spletnega brskalnika Firefox je primerna za uporabo digitalnega potrdila in spletne banke Abanet?

Za uporabo digitalnega potrdila in spletne banke Abanet je primerna različica Firefox 40 ali višja, ki omogoča 128-bitno šifriranje.

Kako lahko preverim, če moj spletni brskalnik podpira 128-bitno šifriranje?

Vsi novejši spletni brskalniki podpirajo 128-bitno šifriranje. Če mislite, da vaš brskalnik tega ne podpira, lahko to v različicah 0.9x in višje enostavno preverite:

 • v meniju Pomoč (Help) izberite O brskalniku (About);
 • 128-bitno šifriranje je podprto, če je takoj pod naslovom stavek, podoben naslednjemu: Mozilla/5.0 (Windows; U; Win 9x 4.90; en-US; rv:0.9.9) Gecko/20020311 (pomembna je  črka U, ki določa tip šifriranja).

Ne morem vstopiti v spletno banko Abanet! Ob izbiri ustrezne povezave mi spletni brskalnik ponudi izbiro digitalnega potrdila, nato pa se prikaže tudi vstopna stran, kjer vnesem osebno geslo. A po potrditvi se mi ta stran ponovno prikaže ...

Ocenjujemo, da je v opisanem primeru potrebno prilagoditi dodatne nastavitve zasebnosti (kako naj se obravnavajo piškotki v internetnem področju) in omogočiti JavaScript.

V meniju Orodja (Tools) izberite Možnosti (Options), Zasebnost (Privacy) in nato zavihek Piškotki (Cookies). Možnosti nastavite skladno s prikazom na spodnji sliki in na koncu ne pozabite potrditi sprememb.

JavaScript pa lahko omogočite tako, da v meniju Orodja (Tools) izberite Možnosti (Options) in nato možnost Vsebina (Content). JavaScript omogočite tako, da označite ustrezno možnost. Na koncu ne pozabite spremembe potrditi.

Ali ima lahko vsak uporabnik istega računalnika nameščeno svoje digitalno potrdilo?

Da, na istem računalniku imajo lahko različni uporabniki nameščena svoja (različna) digitalna potrdila. Pri tem si lahko pomagate z upraviteljem certifikatov.

V spletnem brskalniku Firefox ne morem uporabljati digitalnega potrdila Pošta®CA na kartici. Kaj moram narediti?

Uvoziti je potrebno nov PKCS#11 modul, s katerim omogočite, da se digitalno potrdilo Pošta®CA na kartici registrira v certifikatsko shrambo spletnega brskalnika.

V meniju Orodja (Tools) izberite Možnosti (Options), Napredno (Advanced), Certifikati (Certificates) in Upravljaj z varnostnimi napravami (Security Devices).

Nov PKCS#11 modul naložimo s klikom na gumb Naloži (Load) in nato na gumb Brskaj (Browse).

V sistemski datoteki poiščemo ustrezno datoteko OCSCryptolib_P11.dll (gre za seznam podprtih kriptirnih modulov za Oberthur Card System). Ponavadi jo najdemo v mapi C:\WINDOWS\System32\ (v starejših operacijskih sistemih pa v mapi System). Označite in kliknite na gumb Odpri (Open).

V nadaljevanju potrdite zahtevo ...

V oknu Upravitelj naprav (Device Manager) se bo izpisal seznam podprtih novih modulov.

Po uspešnem zaključku opisanega postopka prosimo zaprite spletni brskalnik, preverite, ali je digitalno potrdilo Pošta®CA na kartici ustrezno vstavljeno v čitalec, in ponovno odprite brskalnik.

Ali lahko svoje kvalificirano digitalno potrdilo POŠTA®CA, uvoženo s pomočjo spletnega brskalnika Firefox, vključim v spletni brskalnik Internet Explorer?

Da, to je mogoče. V spletnem brskalniku naredite varnostno kopijo svojega digitalnega potrdila, ki jo nato lahko uvozite v spletni brskalnik Microsoft Internet Explorer. Možna je seveda tudi obratna pot: digitalno potrdilo prevzamemo v spletni brskalnik Microsoft Internet Explorer in ga nato uvozimo v spletni brskalnik Firefox. Pri tem moramo paziti na to, da pri izvozu izvozimo tudi zasebni ključ (označimo "Da, izvozi zasebni ključ" oziroma "Yes, export the private key").

Varnost

Poleg spodaj prikazanih pogostih vprašanj o varnosti, vas vabimo, da obiščete tudi spletno stran Varni na internetu, kjer vam še posebej priporočamo, da se seznanite z informacijami o varnem spletnem bančništvu.

Kakšna so osnovna pravila varne uporabe spletne banke Abanet?

 • Ne odpirajte sumljive pošte (neznan pošiljatelj ali neznana zadeva), v nobenem primeru pa ne odpirajte njihovih priponk ali povezav.
 • Nikoli ne obiskujte spletnih strani preko povezave, ki ste jo prejeli v elektronski pošti (če niste prepričani o korektnosti e-sporočila), ampak sami vtipkajte naslov v vaš brskalnik.
 • Ne obiskujte neznanih (sumljivih) spletnih strani, predvsem po kategorijah kot so recimo igre na srečo, pornografija, igrice, sovraštvo, vdiranje v sisteme in podobno.
 • Na računalnik ne nameščajte programske opreme iz nepreverjenih virov.
 • Na računalniku, na katerem uporabljate spletno banko Abanet, ne dovolite "dela" družinskim članom ali prijateljem.
 • Imejte vedno aktiven in redno vzdrževan protivirusni program.
 • Imejte aktivno požarno pregrado.
 • Če imate USB ključek, ga po koncu uporabe (takoj ko ste v spletni banki postorili vse kar ste mislili) vzemite iz računalnika.
 • Računalnik, na katerem uporabljate spletno banko, ugasnite, ko ga ne uporabljate (izven delovnega časa, v času dopusta …).
 • Redno spremljajte transakcije na svojih računih.
 • Vedno upoštevajte priporočila, ki jih dobite v zvezi z varnostjo v vaši spletni banki.
 • Vsak sum zlorabe ali zlorabo računalnika ali spletne banke takoj prijavite v svoji poslovalnici Abanke in obvestite Policijo.

Kaj je to kriptiranje?

Kriptiranje je postopek zagotavljanja tajnosti elektronsko izmenjanih podatkov. S pomočjo kriptiranja oziroma šifriranja se podatki pred pošiljanjem pretvorijo v nerazumljivo obliko. Le prejemnik z ustreznim ključem za dekriptiranje oziroma dešifriranje jih lahko pretvori v prvotno obliko.

Kakšna je razlika v varnosti, če uporabljam digitalno potrdilo na USB NET ključu?

Razlika je v načinu hranjenja digitalnega potrdila. Če ne uporabljate USB NET ključa, je vaše digitalno potrdilo zapisano v obliki datoteke na trdem disku na vašem računalniku. Če pa uporabljate USB NET ključ, je digitalno potrdilo shranjeno izključno na tem, vašega zasebnega ključa pa ni mogoče izvoziti. Digitalno potrdilo je že privzeto zaščiteno z geslom. Uporaba USB NET ključa pomeni torej višji nivo varnosti, pomembno pa je, da nepooblaščenim osebam preprečite možnost uporabe vašega digitalnega potrdila.

Kako se lahko najbolje zavarujem pred zlorabo digitalnega potrdila?

Poskrbeti morate, da nepooblaščene osebe nimajo dostopa do vašega digitalnega potrdila in zasebnega ključa ali osebnega gesla, s katerim ste zavarovali svoje digitalno potrdilo. S pomočjo vašega osebnega digitalnega potrdila in osebnega gesla lahko namreč tudi nepooblaščena oseba vstopi v spletno banko Abanet ali izvede katero od e-storitev drugih ponudnikov. Zato morate svoje osebno geslo, digitalno potrdilo in zasebni ključ še posebej skrbno varovati!

Kako naj zavarujem svoje osebno geslo in/ali geslo za digitalno potrdilo?

Najenostavneje to storite tako, da si ga zapomnite, nikamor ne zapišete in nikomur ne poveste!

Kako naj zavarujem svoje digitalno potrdilo (in zasebni ključ)?

Digitalno potrdilo in zasebni ključ sta zapisana v obliki datoteke na trdem disku vašega računalnika, zato morate preprečiti možnost, da nepooblaščene osebe dobijo dostop do vsebine te datoteke. Način varovanja digitalnega potrdila in zasebnega ključa na disku je odvisen od spletnega brskalnika, ki ga uporabljate:

 • Microsoft Internet Explorer: za zaščito digitalnega potrdila in zasebnega ključa je potrebno omogočiti visoki nivo varnosti, ki digitalno potrdilo zaščiti z geslom tekom prevzema digitalnega potrdila na vaš računalnik; če pa tega ob prevzemu niste naredili, predlagamo, da digitalno potrdilo najprej izvozite, nato pa pri ponovnem uvozu nastavite raven varnosti na visoko in si izberete geslo za zaščito digitalnega potrdila;
 • Firefox: digitalno potrdilo lahko zaščitite z glavnim geslom (Master Password).

Kakšno varnost nudi spletna banka Abanet?

Spletna banka Abanet uporablja mednarodni varnostni standard TLS (Transport Layer Security), ki ga uporabljajo vse finančne organizacije za zagotavljanje varnosti in zaupnosti podatkov. Z uporabo 128-bitne različice tega protokola in digitalnim potrdilom spletna banka Abanet zagotavlja najvišjo stopnjo varnosti.

Več o tem lahko preberete v okviru predstavitve storitve na spletnem mestu Abanke ali v spletni banki Abanet v sklopu O Abanetu v pasici na vrhu zaslona (v osrednjem meniju izberite možnost Varnost).