Ta izračun uporablja .

Izračun je informativen in upošteva pogoje, veljavne na dan priprave izračuna in ni zavezujoč