O spletni banki Abanet?

 • Namen

  Za varen, preprost in zanesljiv način vašega finančnega poslovanja

 • Varnost

  Visoko stopnjo varnosti zagotavlja uporaba  kvalificiranih digitalnih potrdil  (vseh javnih overiteljev).

 • Za koga?

  Za stranke Abanke, fizične osebe in zasebnike (zadnjim priporočamo Abanet.com).

Zakaj uporabljati spletno banko Abanet?

 • Celovit pregled nas vašimi financami, saj so informacije o stanju, prilivih, porabi na karticah, limitu, varčevanjih, naložbah in podobnem zbrane na enem mestu.
 • Časovno učinkovito finančno poslovanje, 24 ur na dan, vse dni v letu.
 • Ugodnejše cene storitev plačilnega prometa kot pri klasičnem poslovanju.
 • Preprosta uporaba.
 • Omogoča zanesljivo nakupovanje v izbranih spletnih trgovinah brez posredovanja občutljivih finančnih podatkov, na primer podatkov o plačilni kartici (Spletni plačilni servis). 

Kaj omogoča Abanet?

 • Izvajanje domačih in čezmejnih plačil in prenosov sredstev.
 • Vnos plačilnih nalogov v čakalno vrsto plačil tudi do 360 dni vnaprej.
 • Možnost oddaje naročila in digitalno sklepanje pogodbe za kratkoročne in dolgoročne depozite, potrdilo o izvršenem plačilnem nalogu, e-računi, varčevalni račun, pooblastilo za prenos sredstev na varčevalni račun, mobilna storitev Abasms, storitev Oblikuj si kartico! in plačilo v tujino.
 • Prijavo/odjavo prejema e-računov v spletno banko Abanet pri izbranih izdajateljih računov.
 • Pregled prejema e-računov.
 • Informacijo o stanju in prometu po računih.
 • Pregled, podajo ugovora in zahteve za povračilo direktnih obremenitev SEPA na račun uporabnika.
 • Vpogled v stanja in promet depozitov, varčevanj, naložb, storitve Abacent in kreditov.
 • Vpogled v promet in čakalnico obremenitev bančnih in kreditnih kartic, ki jih uporabniku izda banka.
 • Opravljanje plačilnih storitev znotraj države v domači valuti in čezmejna plačila v valuti evro.
 • Možnost uporabe spletne banke Abanet brez digitalnega potrdila z omejenimi funkcionalnostmi.

 

Varni spletni nakupi  – Spletni plačilni servis

S spletno banko Abanet lahko varno, preprosto in zanesljivo plačujete tudi v izbranih spletnih trgovinah (24 ur na dan, vse dni v tednu). Dodatna prednost je v tem, da vam ob nakupu ni treba posredovati občutljivih finančnih podatkov, na primer podatkov o plačilni kartici, saj izbrane izdelke plačate neposredno v varnem okolju spletne banke Abanet. Spletna trgovina ali ponudnik je takoj obveščen o izvedbi plačila in lahko izdelek takoj tudi dobavi.

 

Cene

 

PRISTOPNINA K UPORABI SPLETNE BANKE ABANET

NADOMESTILO V EUR

Pristopnina k uporabi spletne banke Abanet, z naročilom standardnega kvalificiranega digitalnega potrdila Pošta®CA za fizične osebe, s prevzemom na osebni računalnik

18,00 EUR

 • uporabniki osebnega računa Akeš, Akeš junior in Aračuna senior

13,00 EUR

Pristopnina k uporabi spletne banke Abanet, z naročilom standardnega kvalificiranega digitalnega potrdila Pošta®CA za fizične osebe, na USB NET ključku

35,00 EUR

 • uporabniki osebnega računa Akeš, Akeš junior in Aračuna senior

30,00 EUR

Pristopnina k uporabi spletne banke Abanet, brez naročila standardnega kvalificiranega digitalnega potrdila Pošta®CA (komitent si nakup le-tega uredi samostojno)

5,00 EUR

 • uporabniki osebnega računa Akeš, Akeš junior in Aračuna senior

brez nadomestila

OBNOVA KVALIFICIRANEGA DIGITALNEGA POTRDILA POŠTA®CA

NADOMESTILO V EUR

Obnova standardnega kvalificiranega digitalnega potrdila Pošta®CA za fizične osebe, s prevzemom na osebni računalnik

13,00 EUR

Obnova standardnega kvalificiranega digitalnega potrdila Pošta®CA za fizične osebe, izdanega na novem USB NET ključku

35,00 EUR

Obnova standardnega kvalificiranega digitalnega potrdila Pošta®CA za fizične osebe, izdanega za prevzem na obstoječem USB ključku uporabnika

17,00 EUR

 

UPORABA SPLETNE BANKE

NADOMESTILO V EUR

MESEČNA UPORABA

0,61 EUR

PLAČILO ELEKTRONSKEGA NALOGA (z osebnega računa)

 

prenosi med osebnimi računi v Abanki

brez nadomestila

plačila in prenosi na podlagi plačilnega naloga v okviru banke

0,38 EUR po nalogu

plačila in prenosi na podlagi plačilnega naloga na drugo banko v državi do vključno 50.000,00 EUR

0,38 EUR po nalogu

plačila in prenosi na podlagi plačilnega naloga na drugo banko v državi nad 50.000,00 EUR

4,00 EUR po nalogu

čezmejna (SEPA) nakazila do vključno 50.000,00 EUR

0,38 EUR po nalogu

plačilo v spletni trgovini

brez nadomestila

PLAČILO ELEKTRONSKEGA NALOGA (s poslovnega računa)

 

notranje transakcije s poslovnih računov

0,37 EUR po nalogu

zunanje transakcije s poslovnih računov do vključno 50.000,00 EUR

0,92 EUR po nalogu

zunanje transakcije s poslovnih računov nad 50.000,00 EUR

6,50 EUR po nalogu

čezmejna (SEPA) nakazila do vključno 50.000,00 EUR

0,92 EUR po nalogu

zavrnjeni nalogi s poslovnih računov

0,00 EUR po nalogu

plačilo v spletni trgovini

brez nadomestila

NAROČILA

 

oddaja naročila

brez nadomestila

obdelava naročila

brez nadomestila

NAROČILO DEPOZITA

 

odstop od depozitne pogodbe v zakonsko določenem roku

6,25 EUR

NAROČILO E-RAČUNA (prejemnik fizična oseba, zasebnik)

 

posredovanje e-računa v spletno banko Abanet

brez nadomestila

posredovanje e-prijave/e-odjave

brez nadomestila

sprejem povratne informacije na e-prijavo/e-odjavo

brez nadomestila

NAROČILO POŠILJANJA POTRDILA O IZVRŠENEM PLAČILNEM NALOGU NA NASLOV V SLOVENIJI

 

za plačilne naloge izvršene z osebnega računa

1,00 EUR

za plačilne naloge izvršene s poslovnega računa

0,90 EUR

NAROČILO POŠILJANJA POTRDILA O IZVRŠENEM PLAČILNEM NALOGU NA NASLOV V TUJINI

 

za plačilne naloge izvršene z osebnega računa

1,60 EUR

za plačilne naloge izvršene s poslovnega računa

1,50 EUR

NAROČILO STORITVE OBLIKUJ SI KARTICO!

 

strošek storitve Oblikuj si kartico!*

8,00 EUR

NAROČILO PLAČILA V TUJINO (FIZIČNE OSEBE)

 

Nakazila v tretje države

 
 • izvršitev naročila nakazila v tretje države

0,07% min 6,70 EUR, maks. 60,00 EUR po nalogu

 • nepopolno nakazilo v tretje države

v višini obračuna s strani tuje banke, dodatno k nadomestilu prve alineje nakazila v tretje države

Čezmejna nakazila

 
 • izvršitev naročila čezmejnega naloga v drugi valuti države članice EU

0,07 %, min. 6,70 EUR, maks. 60,00 EUR po nalogu

 • izvršitev naročila čezmejnega naloga do 50.000,00 EUR oz. v protivrednosti v valuti SEK in RON

0,38 EUR po nalogu

 • izvršitev naročila čezmejnega naloga nad 50.000,00 EUR oz. protivrednosti v valuti SEK ali RON

4,00 EUR po nalogu

 • nepopolni čezmejni nalog

v višini obračuna s strani tuje banke, dodatno k nadomestilu prve in druge alineje čezmenega nakazila

NAROČILO PLAČILA V TUJINO (ZASEBNIKI/PODJETNIKI)

 

Nakazila v tretje države

 
 • izvršitev naročila nakazila v tretje države

       0,09%, min. 10,00 EUR, maks. 150,00 EUR po nalogu

 • nepopolno nakazilo v tretje države

       v višini obračuna s strani tuje banke, dodatno k nadomestilu prve alineje nakazila v tretje države

Čezmejna nakazila

 
 • izvršitev naročila čezmejnega naloga v drugi valuti države članice EU

                           0,09%, min. 10,00 EUR, maks. 150,00 EUR po nalogu

 • izvršitev naročila čezmejnega naloga do 50.000 EUR oz. v protivrednosti v valuti SEK in RON

0,92 EUR po nalogu

 • izvršitev naročila čezmejnega naloga nad 50.000 EUR oz. protivrednosti v valuti SEK ali RON

6,50 EUR po nalogu

 • nepopolni čezmejni nalog

       10,00 EUR, dodatno k nadomestilu prve in druge alineje čezmejnega nakazila

DDV ni obračunan po 4. c točki 44. člena ZDDV-1.

*Ob vsaki samodejni obnovi kartice (vsaka štiri leta) se strošek obračuna s pričetkom veljavnosti nove kartice v skladu s takrat veljavno tarifo banke.

Cene veljajo od 5. 10. 2015.

Pomoč uporabnikom

Abanka zagotavlja učinkovito in prijazno pomoč uporabnikom Abančnih e-poti. Poiščite nas na naslednjih telefonskih številkah.

Pomoč pri namestitvi digitalnega potrdila POŠTA®CA

Informacije Telefonska številka Delovni čas
Pomoč uporabnikom 080 44 40 pon–pet: 7.00–20.00

 

Pomoč pri uporabi spletne banke Abanet

Informacije Telefonska številka Delovni čas
Pomoč uporabnikom 080 1 360

pon–pet: 8.00–17.00

sob: 8.00–12.00

 

Prijava nepooblaščene uporabe spletne/mobilne banke ali zlorabe identifikacijskih elementov

Informacije Telefonska številka Delovni čas
Prijava zlorabe 01/47 18 283 pon–ned: 0.00–24.00

 

Več Manj

Kako pristopiti k spletni banki Abanet?