Domov > Poslovne finance > Poslovni računi > Transakcijski račun

Enoten račun za domača in čezmejna plačila ter plačila s tretjimi državami na elektronski ali klasičen način predstavlja dobro izhodišče vašim poslovnim financam.

Prednosti

  • sistem elektronskega bančništva Abacom omogoča opravljanje domačega in čezmejnega  plačilnega prometa ter plačilnega prometa s tretjimi državami prek več bank
  • prilagodljivost in razvejena poslovna mreža
  • svetovanje pri vašem poslovanju
  • dodatne ugodnosti pri drugih storitvah

Značilnosti

Priporočamo