Domov > Poslovne finance > Kartice

Odraz sodobne poslovnosti je tudi uporaba poslovnih plačilnih kartic, saj so potni nalogi, izplačila predujmov v gotovini za poslovne poti v tujino in plačilo reprezentančnih stroškov z gotovino zastareli. Kot ponudnik storitve ali trgovsko podjetje pa boste znali ceniti preprostost in varnost negotovinskega plačevanja na plačilnih mestih, kjer sprejemate kartice.

Izberite pravo kartico

poslovna kartica

poravnava obveznosti

  življenjska situacija

Poslovna Visa

enkrat mesečno
(8., 18. ali 28. dan)

Poslovna MasterCard

enkrat mesečno
(8., 18. ali 28. dan)

Poslovno BA Maestro

sproti

Enoten račun za domača, čezmejna plačila in plačila s tretjimi državami na elektronski ali klasičen način predstavlja dobro izhodišče vašim poslovnim financam.

Spletni Pregled poslovnega sodelovanja vam kadar koli omogoča celovit in enostaven pregled poslovnega sodelovanja vašega podjetja z Abanko.