Zaposlitev v Abanki

Dinamično delovno okolje, ekipa predanih sodelavcev in pridobivanje novega znanja čakajo na vas. Omogočamo vaš osebni in strokovni napredek v motivirani ekipi prijaznih ljudi.

Ponujamo izzive in priložnosti za učenje ter rast. Pridružite se naši ekipi.

Našim zaposlenim omogočamo:

 • pridobivanje in nadgradnjo sedanjega znanja z različnimi oblikami internih in eksternih izobraževanj;
 • sofinanciranje študija ob delu;
 • prenos znanja in izkušenj ter pomoč pri prevzemanju novih delovnih nalog z uporabo sistema medgeneracijskega sodelovanja in mentorstva;
 • različne možnosti napredovanja in nagrajevanja;
 • financiranje premij dodatnega pokojninskega zavarovanja;
 • pomoč pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja;
 • možnost za aktivno preživljanje prostega časa v sklopu bančnega športnega in planinskega društva.

Posebno pozornost namenjamo:

 • sistematičnemu delu s ključnimi kadri in privabljanju najboljših na trgu dela;
 • vzgajanju kompetentnih naslednikov;
 • dobremu notranjemu komuniciranju;
 • gradnji kulture izboljšav in inovacij;
 • merjenju organizacijskega ozračja ter zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih;
 • letnim pogovorom zaposlenih z njihovimi nadrejenimi.

Preverite, kako poteka proces zaposlitve v Abanki. Manj

Kadrovsko štipendiranje

Abanka enkrat na leto razpiše kadrovske štipendije, namenjene študentom, ki:

 • pri študiju dosegajo višjo povprečno oceno;
 • redno napredujejo v višje letnike;
 • so motivirani in ambiciozni ter se prepoznajo v naših vrednotah.

Štipendije razpisujemo za različne študijske smeri v odvisnosti od naših kadrovskih potreb.

Štipendistom omogočamo:

 • mesečno štipendijo;
 • možnost pridobivanja delovnih izkušenj z opravljanjem obvezne prakse in počitniškega dela na področju študija;
 • možnost pisanja diplomske oz. magistrske naloge na praktičnih primerih iz prakse banke;
 • zaposlitev po končanem študiju in razvoj kariere v banki.

Abanka d.d. razpisuje kadrovsko štipendijo

Štipendijo razpisujemo za:

 • univerzitetni program Računalništvo in informatika ali interdisciplinarni univerzitetni študijski program Računalništvo in matematika;
 • magistrski program Računalništvo in informatika ali interdisciplinarni magistrski program Računalništvo in matematika.

Štipendija je namenjena študentom in študentkam 3. letnika univerzitetnega študijskega programa 1. stopnje ali študentom in študentkam magistrskega programa 2. stopnje Fakultete za računalništvo in informatiko.

Prednost pri izbiri bodo imeli študenti/študentke, ki:

 • redno napredujejo v višje letnike,
 • dosegajo višjo povprečno oceno,
 • imajo praktične izkušnje s programskim jezikom Java in platformo Java EE,
 • imajo certifikat iz Jave,
 • so obiskovali predmet Postopki razvoja programske opreme (1. stopnja) ali Management proizvodnih in storitvenih procesov (2. stopnja),
 • jih veseli delo na administraciji sistemov,
 • jim poleg Windows okolja ni tuja sistemska administracija UNIX/Linux operacijskih sistemov,
 • jih zanima upravljanje Java aplikacijskih strežnikov (WebShere, WebLogic, WildFly, Apache ..).

Kaj ponujamo štipendistom?

 • mesečno štipendijo,
 • možnost pridobivanja delovnih izkušenj z opravljanjem obvezne prakse in počitniškega dela, z reševanjem izzivov s področja informatike na razvoju informacijskih sistemov,
 • možnost pisanja diplomske oz. magistrske naloge na primerih iz prakse banke,
 • zaposlitev po zaključku študija in razvoj kariere v banki na področju načrtovanja in razvoja inovativnih bančnih aplikacij, sistemov mobilnega in spletnega bančništva, plačilnega prometa, sistemov za upravljanje tveganj in uporaba najsodobnejše tehnologije.

Izbrani kandidat/kandidatka bo skladno s štipendijsko politiko z Abanko d.d. sklenil/a pogodbo o štipendiranju.

Prijava na razpis mora vsebovati:

 • motivacijsko pismo, v katerem navedete razloge, zakaj želite postati naš štipendist,
 • življenjepis s fotografijo,
 • potrdilo o opravljenih študijskih obveznostih s povprečno oceno,
 • potrdilo o vpisu za študijsko leto 2016/2017,
 • morebitna potrdila, priporočila ali druga dokazila,
 • potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
 • izjavo študenta, da še ne prejema kadrovske štipendije pri drugem delodajalcu.

Po pregledu vlog bomo kandidate, ki izpolnjujejo naše zahteve in pogoje povabili na kadrovski pogovor.

Rok in oddaja vloge:

Vlogo za pridobitev kadrovske štipendije s prilogami pošljite do 31.03.2017, na elektronski naslov Kadrovska.sluzba@abanka.si z zadevo »Kadrovska štipendija«.

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate na telefonsko številko (01) 471 89 05 (med 9. in 12. uro) ali na elektronski naslov kadrovska.sluzba@abanka.si.

Prosta delovna mesta

Sprejmete izziv? Veseli nas, da se zanimate za delo v Abanki.

Na tej strani so osnovni podatki o objavljenih potrebah po delu pri nas.

Trenutno nimamo potreb po novih sodelavcih.