Stanovanjski kredit

Stanovanjski kredit, ki vam na široko odpira vrata v novi dom.

Prijeten in udoben dom je gotovo na seznamu želja vsakega izmed nas. Nakup ali prenova nepremičnine sta dostopnejša, saj zanje lahko pri nas pridobite stanovanjski kredit z daljšo dobo odplačevanja in različnimi načini zavarovanja.

O stanovanjskem kreditu

 • Namen

  Za nakup zemljišča, hiše ali stanovanja, prenovo nepremičnine, plačilo prispevkov pri gradnji, izplačilo dedičev, solastnikov, zakonskih partnerjev, poplačilo sedanjih manj ugodnih stanovanjskih kreditov in drugo.

 • Zavarovanje

  Pri zavarovalnici, hipoteka, poroštvo, zastava denarnih sredstev in druge oblike zavarovanja

 • Za koga?

  Za vse, ki ste kreditno sposobni in potrebujete kredit.

Zakaj najeti stanovanjski kredit?

 • Nižji stroški odobritve za upokojence, ki so stranke Abanke.
 • Različni načini obrestovanja – fiksna in spremenljiva obrestna mera (6-mesečni euribor in fiksni pribitek).
 • Pri odplačilu kredita, zavarovanega s hipoteko, lahko sodeluje soplačnik brez dodatnih stroškov. 
 • Možnost sklenitve zavarovanja za primer izgube zaposlitve.
 • Možnost sklenitve življenjskega zavarovanja kreditojemalca pri stanovanjskem kreditu z odplačilno dobo nad 5 let.
 • Doba vračila kredita je do 30 let. 

Cene in obrestne mere

KREDIT ZA STANOVANJSKE NAMENE S SESTAVLJENO OBRESTNO MERO
  KOMITENT NEKOMITENT
nad 1 do 5 let EURIBOR* + 2,40 o.t. EURIBOR* + 3,40 o.t. 
nad 5 do 10 let EURIBOR* + 2,50 o.t. EURIBOR* + 3,50 o.t.
nad 10 do 15 let EURIBOR* + 2,60 o.t. EURIBOR* + 3,60 o.t.
nad 15 do 20 let EURIBOR* + 2,60 o.t. EURIBOR* + 3,60 o.t.
nad 20 do 25 let EURIBOR* + 2,70 o.t. EURIBOR* + 3,70 o.t.
nad 25 do 30 let EURIBOR* + 3,00 o.t. EURIBOR* + 4,00 o.t.

 

KREDIT ZA STANOVANJSKE NAMENE S FIKSNO NOMINALNO OBRESTNO MERO
  KOMITENT NEKOMITENT
nad 1 do 5 let 3,20 % 4,20 %
nad 5 do 10 let 3,20 % 4,20 %

 

CENIK STORITEV ZA KOMITENTE
Storitev Nadomestilo v EUR
OBDELAVA VLOGE IN ODOBRITEV KREDITA V DOMAČI VALUTI 1,6 %, min. 70,00 EUR, maks. 350,00 EUR
OBDELAVA VLOGE IN ODOBRITEV KREDITA ZA UPOKOJENCE 1,5 %, min. 30,00 EUR, maks. 150,00 EUR
OBDELAVA VLOGE IN ODOBRITEV KREDITA ZAVAROVANEGA S HIPOTEKO 1,5 %, maks. 450,00 EUR
OBDELAVA VLOGE IN ODOBRITEV KREDITA ZAVAROVANEGA S HIPOTEKO ZA UPOKOJENCE 1,3 %, maks. 300,00 EUR
PREDČASNO ODPLAČILO KREDITA  
izdelava obračuna za kreditne pogodbe sklenjene do 7. 8. 2010 polovica stroškov odobritve kredita
izdelava obračuna za kreditne pogodbe sklenjene po 7. 8. 2010 brez nadomestila
SPREMEMBE POGOJEV PRI KREDITIH V ODPLAČEVANJU ALI ČRPANJU, KI ZAHTEVAJO:  
izdelavo aneksa k pogodbi, izdelavo pogodbe o pristopu k dolgu ali pogodbe o prevzemu dolga 1,1%  od preostale glavnice kredita, min. 30,00 EUR maks. 85,00 EUR 
izdelavo aneksa k pogodbi v obliki notarskega zapisa 1,1%  od preostale glavnice kredita, min. 80,00 EUR maks. 300,00 EUR
izdelavo aneksa k pogodbi zaradi spremembe ročnosti ali anuitete kredita, ki je posledica predčasnega delnega odplačila za pogodbe sklenjene pred 7.8.2010 1,1%  od preostale glavnice kredita, min. 30,00 EUR maks. 85,00 EUR  (strošek aneksa ne sme presegati polovice stroškov odobritve kredita)
izdelavo aneksa k pogodbi zaradi spremembe ročnosti ali anuitete kredita, ki je posledica predčasnega delnega odplačila za pogodbe sklenjene po 7.8.2010 brez nadomestila

 

CENIK STORITEV ZA NEKOMITENTE
Storitev NADOMESTILO V EUR
OBDELAVA VLOGE IN ODOBRITEV KREDITA V DOMAČI VALUTI 3,0 %, min. 90,00 EUR, maks. 330,00 EUR
OBDELAVA VLOGE IN ODOBRITEV KREDITA ZAVAROVANEGA S HIPOTEKO 2,0 %, maks. 550,00 EUR
PREDČASNO ODPLAČILO KREDITA  
izdelava obračuna za kreditne pogodbe sklenjene do 7. 8. 2010 polovica stroškov odobritve kredita 
izdelava obračuna za kreditne pogodbe sklenjene po 7. 8. 2010 brez nadomestila
SPREMEMBE POGOJEV PRI KREDITIH V ODPLAČEVANJU ALI ČRPANJU, KI ZAHTEVAJO:  
izdelavo aneksa k pogodbi, izdelavo pogodbe o pristopu k dolgu ali pogodbe o prevzemu dolga 1,1 %  od preostale glavnice kredita, min. 30,00 EUR maks. 85,00 EUR 
izdelavo aneksa k pogodbi v obliki notarskega zapisa 1,1 %  od preostale glavnice kredita, min. 80,00 EUR maks. 300,00 EUR
izdelavo aneksa k pogodbi zaradi spremembe ročnosti ali anuitete kredita, ki je posledica predčasnega delnega odplačila za pogodbe sklenjene pred 7.8.2010 1,1 %  od preostale glavnice kredita, min. 30,00 EUR maks. 85,00 EUR  (strošek aneksa ne sme presegati polovice stroškov odobritve kredita)
izdelavo aneksa k pogodbi zaradi spremembe ročnosti ali anuitete kredita, ki je posledica predčasnega delnega odplačila za pogodbe sklenjene po 7.8.2010 brez nadomestila

 

* Euribor je referenčna obrestna mera Evropske denarne unije in predstavlja letno obrestno mero za medbančne depozite v evrih (EUR), po tej ponudbi vezanih na 6 mesecev
Spremenljiva obrestna mera je sestavljena iz referenčne obrestne mere in fiksnega pribitka.* Obvezno zavarovanje kredita s hipoteko.
Pri posameznem kreditu se začetna referenčna vrednost obrestne mere 6-mesečni Euribor ACT/365 v višini zadnje objave, opravljene v mesecu pred odobritvijo, spremeni vsakega prvega aprila in vsakega prvega oktobra na višino zadnje objave, opravljene v mesecu pred spremembo. Če Euribor na dan objave znaša manj kot 0,00 %, se šteje, da višina Euribor-ja znaša 0,00 %. Začetna referenčna vrednost obrestne mere 6-mesečni Euribor ACT/365 v višini zadnje objave, opravljene v januarju 2017, znaša -0,246 %. Za kredite, odobrene v februarju 2017 banka upošteva višino Euribor-ja 0,00 %.

o. t. - odstotna točka

Obrestne mere in cene veljajo od  1. 2. 2017.

Višina kredita

Višina kredita je odvisna od višine redne mesečne plače oz. prejemkov kreditojemalca, dobe vračila, obrestne mere, vrste zavarovanj in vrednosti investicije.

Doba črpanja in izplačilo gotovine za namensko porabo

Kredit, zavarovan pri zavarovalnici:

 • Pri gradnji in adaptaciji vam do 80 % odobrenega kredita lahko pod določenimi pogoji izplačamo v gotovini.
 • Kredit črpate do 5 mesecev po odobritvi kredita. 
 • Pri nakupu nepremičnine vam do 10 % odobrenega kredita lahko izplačamo v gotovini.
 • Kredit lahko črpate do zadnjega dne v naslednjem mesecu po odobritvi kreditne pogodbe.

 

Komitent Abanke je fizična oseba, ki:

prejema plačo ali pokojnino ali druge redne mesečne prilive na račun pri Abanki,  oz. ob sklenitvi kreditne pogodbe v Abanki odpre račun za prejem plače oz. pokojnine oz. drugih rednih mesečnih prilivov, na podlagi katerih banka ugotavlja kreditno sposobnost; kot komitent se šteje tudi fizična oseba, ki ima aktiven transakcijski račun kot samostojni podjetnik – zasebnik oz. oseba, ki samostojno opravlja poklic ter ima odprt zgoraj navedeni osebni račun v Abanki oz. račun/a odpre ob podpisu kreditne pogodbe; pri stanovanjskih  kreditih pa je poleg tega še imetnik vsaj ene kartice z odloženim plačilom in ima odprt varčevalni račun oz. postane imetnik  kartice in odpre varčevalni račun ob sklenitvi kreditne pogodbe.

Opozorilo:
Pridržujemo si pravico, da stranki zavrnemo odobritev kredita, če ne izpolnjuje pogojev za njegovo pridobitev.

Več o kreditu Manj o kreditu

Kako najeti stanovanjski kredit?

Dodatne storitve in možnosti za kreditojemalce.