Potrošniški kredit

Ugoden gotovinski ali namenski kredit 

S potrošniškim kreditom lahko želje in potrebe, ki se vam zaradi omejenih prihrankov zdijo nedosegljive, uresničite takoj. Izbirate lahko med krediti z različnimi obdobji odplačila, tudi do 20 let, in različnimi načini izplačila.

O potrošniškem kreditu

 • Namen

  Za prenovo doma, počitnice, izobraževanje, zdravstvene storitve in drugo.

 • Zavarovanje

  Pri zavarovalnici, hipoteka, s poroštvom, zastava denarnih sredstev in druge oblike zavarovanja.

 • Za koga?

  Za vse, ki ste kreditno sposobni in potrebujete kredit.

Zakaj najeti potrošniški kredit?

 • Izplačilo gotovine na osebni račun ali plačilo po predračunu.
 • Različni načini obrestovanja – fiksna in spremenljiva obrestna mera (6-mesečni euribor in fiksni pribitek).
 • Nižji stroški odobritve za upokojence, ki ste stranke Abanke.
 • Pri odplačilu lahko sodeluje soplačnik brez dodatnih stroškov, pri kreditu, zavarovanem s hipoteko.
 • Možnost sklenitve življenjskega zavarovanja kreditojemalca pri potrošniškem kreditu z odplačilno dobo nad 5 let.
 • Možnost sklenitve zavarovanja za primer izgube zaposlitve.
 • Različne dobe vračila.

Cene in obrestne mere 

KRATKOROČNI KREDITI S FIKSNO NOMINALNO OBRESTNO MERO
  KOMITENT NEKOMITENT
do vključno 1 leta 4,95 % 5,95 %

 

DOLGOROČNI KREDITI Z NOMINALNO OBRESTNO MERO
  KOMITENT NEKOMITENT
nad 1 do vključno 2 let 5,05 % 6,05 %
nad 2 do vključno 5 let 5,15 % 6,15 %
nad 5 do vključno 10 let 5,55 % 6,55 %

 

DOLGOROČNI KREDITI S SESTAVLJENO OBRESTNO MERO EURIBOR
  KOMITENT NEKOMITENT
nad 1 do vključno 3 let EURIBOR** + 3,80 o.t. EURIBOR** + 4,80 o.t.
nad 3 do vključno 5 let EURIBOR** + 3,90 o.t. EURIBOR** + 4,90 o.t.
nad 5 do vključno 8 let EURIBOR** + 4,10 o.t. EURIBOR** + 5,10 o.t.
nad 8 do vključno 12 let* EURIBOR** + 4,55 o.t. EURIBOR** + 5,55 o.t.
nad 12 do vključno 15 let* EURIBOR** + 5,00 o.t. EURIBOR** + 6,00 o.t.
nad 15 do vključno 20 let* EURIBOR** + 5,20 o.t. EURIBOR** + 6,20 o.t.
KREDITI ZA NAKUP AVTOMOBILA Z NOMINALNO OBRESTNO MERO
  KOMITENT NEKOMITENT
nad 1 do vključno 2 let 4,95 % 5,95 %
nad 2 do vključno 5 let 5,05 % 6,05 %
nad 5 do vključno 7 let 5,15 % 6,15 %
nad 7 do vključno 10 let 5,35 % 6,35 %
KREDITI ZA NAKUP AVTOMOBILA S SESTAVLJENO OBRESTNO MERO
  KOMITENT NEKOMITENT
nad 1 do vključno 3 leta EURIBOR** + 3,60 o.t. EURIBOR** + 4,60 o.t.
nad 3 do vključno 5 let EURIBOR** + 3,70 o.t. EURIBOR** + 4,70 o.t.
nad 5 do vključno 8 let EURIBOR** + 3,90 o.t. EURIBOR** + 4,90 o.t.
nad 8 do vključno 10 let EURIBOR** + 4,20 o.t. EURIBOR** + 5,20 o.t.

 

 

KOMITENT NADOMESTILO
OBDELAVA VLOGE IN ODOBRITEV KREDITA
kredit do 12 mesecev 1,6 %, min. 35,00 EUR, maks. 120,00 EUR
kredit nad 12 mesecev 1,6 %, min. 55,00 EUR, maks. 165,00 EUR
obdelava vloge in odobritev
kredita za upokojence
1,0 %, min. 15,00 EUR, maks. 70,00 EUR
obdelava vloge in odobritev kredita zavarovanega s hipoteko 1,5 %, maks. 450,00 EUR
obdelava vloge in odobritev kredita zavarovanega s hipoteko za upokojence 1,3 %, maks. 300,00 EUR
PREDČASNO ODPLAČILO KREDITA  
izdelava obračuna za kreditne pogodbe sklenjene do 7. 8. 2010 polovica stroškov odobritve kredita
izdelava obračuna za kreditne pogodbe sklenjene po 7. 8. 2010:  
- z nominalno obrestno mero:  kadar je vsota predčasnih odplačil v dvanajstih mesecih več kot 10.000 EUR, preostanek odplačilne dobe je manj kot eno leto        0,5 % od ostanka kredita toda ne več kot bi plačal obresti do zapadlosti kredita
- z nominalno obrestno mero:  kadar je vsota predčasnih odplačil v dvanajstih mesecih več kot 10.000 EUR, preostanek odplačilne dobe je več kot eno leto 1 % od ostanka kredita toda ne več kot bi plačal obresti do zapadlosti kredita
- s sestavljeno obrestno mero brez nadomestila
SPREMEMBE POGOJEV PRI KREDITIH V ODPLAČEVANJU ALI ČRPANJU, KI ZAHTEVAJO:  
izdelavo aneksa k pogodbi ali izdelavo pogodbe o prevzemu dolga 1,1 %  od preostale glavnice kredita, min. 30,00 EUR maks. 85,00 EUR 
izdelavo pogodbe o pristopu k dolgu 30,00 EUR
izdelavo aneksa k pogodbi v obliki notarskega zapisa 1,1 %  od preostale glavnice kredita, min. 80,00 EUR maks. 300,00 EUR
izdelavo aneksa k pogodbi zaradi spremembe ročnosti ali anuitete kredita, ki je posledica predčasnega delnega odplačila za pogodbe sklenjene pred 7. 8. 2010 1,1 %  od preostale glavnice kredita, min. 30,00 EUR maks. 85,00 EUR  (strošek aneksa ne sme presegati polovice stroškov odobritve kredita) 
izdelavo aneksa k pogodbi zaradi spremembe ročnosti ali anuitete kredita, ki je posledica predčasnega delnega odplačila za pogodbe sklenjene po 7. 8. 2010        brez nadomestila        
NEKOMITENT NADOMESTILO
OBDELAVA VLOGE IN ODOBRITEV KREDITA  
kredit do 12 mesecev 2,0 %, min. 55,00 EUR, maks. 180,00 EUR
kredit nad 12 mesecev 3,0 %, min. 70,00 EUR, maks. 200,00 EUR
obdelava vloge in odobritev kredita zavarovanega s hipoteko 2,0 %, maks. 550,00 EUR
PREDČASNO ODPLAČILO KREDITA  
izdelava obračuna za kreditne pogodbe sklenjene do 7. 8. 2010 polovica stroškov odobritve kredita
izdelava obračuna za kreditne pogodbe sklenjene po 7. 8. 2010:  
- z nominalno obrestno mero:  kadar je vsota predčasnih odplačil v dvanajstih mesecih več kot 10.000,00 EUR, preostanek odplačilne dobe je manj kot eno leto 0,5 % od ostanka kredita toda ne več kot bi plačal obresti do zapadlosti kredita
- z nominalno obrestno mero  kadar je vsota predčasnih odplačil v dvanajstih mesecih več kot 10.000,00 EUR, preostanek odplačilne dobe je več kot eno leto 1 % od ostanka kredita toda ne več kot bi plačal obresti do zapadlosti kredita
- s sestavljeno obrestno mero brez nadomestila
SPREMEMBE POGOJEV PRI KREDITIH V ODPLAČEVANJU ALI ČRPANJU, KI ZAHTEVAJO:  
izdelavo aneksa k pogodbi ali izdelavo pogodbe o prevzemu dolga 1,1 %  od preostale glavnice kredita, min. 30,00 EUR maks. 85,00 EUR 
izdelavo pogodbe o pristopu k dolgu 30,00 EUR
izdelavo aneksa k pogodbi v obliki notarskega zapisa 1,1 %  od preostale glavnice kredita, min. 80,00 EUR maks. 300,00 EUR
izdelavo aneksa k pogodbi zaradi spremembe ročnosti ali anuitete kredita, ki je posledica predčasnega delnega odplačila za pogodbe sklenjene pred 7. 8. 2010 1,1 %  od preostale glavnice kredita, min. 30,00 EUR maks. 85,00 EUR  (strošek aneksa ne sme presegati polovice stroškov odobritve kredita)
izdelavo aneksa k pogodbi zaradi spremembe ročnosti ali anuitete kredita, ki je posledica predčasnega delnega odplačila za pogodbe sklenjene po 7. 8. 2010 brez nadomestila

 

* Obvezno zavarovanje kredita s hipoteko.

**  Pri posameznem kreditu se začetna referenčna vrednost obrestne mere 6-mesečni Euribor ACT/365 v višini zadnje objave, opravljene v mesecu pred odobritvijo, spremeni vsakega prvega aprila in vsakega prvega oktobra na višino zadnje objave, opravljene v mesecu pred spremembo. Če Euribor na dan objave znaša manj kot 0,00 %, se šteje, da višina EURIBOR-ja znaša 0,00 %. Začetna referenčna vrednost obrestne mere 6-mesečni Euribor ACT/365 v višini zadnje objave, opravljene v januarju 2017, znaša -0,246 %. Za kredite, odobrene v februarju 2017 banka upošteva višino Euribor-ja 0,00 %.

o. t. - odstotna točka

 • Euribor je referenčna obrestna mera Evropske denarne unije in predstavlja letno obrestno mero za medbančne depozite v evrih (EUR), po tej ponudbi vezanih na 6 mesecev
 • 6M Euribor ACT/365 se določi v višini zadnje objave, opravljene v mesecu pred odobritvijo in velja za kredite odobrene v naslednjem mesecu. V pogodbi navedena višina velja do prve spremembe, ki se izvaja dvakrat letno, vsakega 1. 4. in vsakega 1. 10., in sicer se spremeni na višino zadnje objave, opravljene v mesecu pred spremembo in velja naslednjih 6 mesecev
 • po ponudbi se Euribor ACT/365 spreminja dvakrat letno; ob spremembi se višina ugotovi na dan zadnje objave, opravljene v mesecu pred spremembo ter velja naslednjih 6 mesecev

Obrestne mere in cene veljajo od  1. 2. 2017.

 

Komitent Abanke je fizična oseba, ki:

prejema plačo ali pokojnino ali druge redne mesečne prilive na račun pri Abanki,  oz. ob sklenitvi kreditne pogodbe v Abanki odpre račun za prejem plače oz. pokojnine oz. drugih rednih mesečnih prilivov, na podlagi katerih banka ugotavlja kreditno sposobnost; kot komitent se šteje tudi fizična oseba, ki ima aktiven transakcijski račun kot samostojni podjetnik – zasebnik oz. oseba, ki samostojno opravlja poklic ter ima odprt zgoraj navedeni osebni račun v Abanki oz. račun/a odpre ob podpisu kreditne pogodbe; pri stanovanjskih  kreditih pa je poleg tega še imetnik vsaj ene kartice z odloženim plačilom in ima odprt varčevalni račun oz. postane imetnik  kartice in odpre varčevalni račun ob sklenitvi kreditne pogodbe.

 

Višina kredita

Višina kredita je odvisna od višine redne mesečne plače oz. prejemkov kreditojemalca, dobe vračila, obrestne mere, vrste zavarovanja in morebitne predračunske vrednosti nakupa.

 

Opozorilo:
Pridržujemo si pravico, da stranki zavrnemo odobritev kredita, če ne izpolnjuje pogojev za pridobitev.

Več o kreditu Manj o kreditu

Kako najeti potrošniški kredit?

Dodatne storitve in možnosti za kreditojemalce.