Ugodneje do nepremičnine s spremenljivo obrestno mero

Posebna ponudba stanovanjskih kreditov s spremenljivo obrestno mero za nakup nepremičnine pri izbranih ponudnikih.

  

Celovški dvori

Poslovno-stanovanjska soseska Celovški dvori v Šiški je nedaleč od avtocestnega priključka Ljubljana sever, od središča mesta pa je oddaljena le 4 km. Lokacija ob mestni vpadnici ponuja vso potrebno infrastrukturo za opravljanje vsakodnevnih obveznosti, pa tudi veliko možnosti aktivnega preživljanja prostega časa. V bližnji okolici so številne trgovine, banka, pošta, lekarna, tržnica in druge storitvene dejavnosti. Prav tako je v neposredni bližini več športnih objektov, številne sprehajalne in kolesarske poti (Pot ob Žici, Rožnik, Koseški bajer, itd.). V bližini soseske so številni vrtci, osnovne in srednje šole.

Nokturno Koper

Naselje je na hribu oziroma na brežini Markovec, na desni strani meji na individualno naselje vrstnih hiš, na levi pa so še nepozidane zelene površine. Lokacija v bližini Kopra ponuja vso potrebno javno infrastrukturo in veliko možnosti aktivnega preživljanja prostega časa. V bližini so trgovine, pošte in zdravstvene ustanove, in sicer na območju Semedele, oddaljene od Nokturna približno od 0,5 do 1,5 km. Tik ob naselju je avtobusno postajališče mestnega potniškega prometa, ki omogoča preprost dostop do središča Kopra, v katerem so banke, tržnica, upravne institucije in druga infrastruktura. V bližini so urejene kolesarske poti in športno-rekreacijski objekti. Na območju naselja Semedela in v središču Kopra so vrtci, osnovne in srednje šole ter univerze in visoke šole.

Naselje Gorenjski sonček na Jesenicah    

Gorenjski sonček je sodoben večstanovanjski objekt na Jesenicah. Zagotavlja kakovost bivanja, saj vam z urejeno okolico nudi vse, kar potrebujete – vso infrastrukturo, bližino narave in tudi živahnost mestnega jedra.

Zeleni gaj na Brdu

Skrbno zasnovana soseska Zeleni gaj na Brdu je v »zelenem« predelu Ljubljane, le nekaj kilometrov od središča mesta. Obdana je z naravo, v neposredni bližini je vsa potrebna infrastruktura. Stanovanja so cenovno ugodna in z našimi posojili še dostopnejša.

Kdo lahko najame kredit?

Komitenti Abanke*, ki uporabljate ali pristopite k vsaj dvema od naslednjih storitev:

 • uporaba obročne kartice Visa Electron,
 • spletna banka Abanet,
 • mobilna banka Abamobi,
 • rentno varčevanje ali namensko varčevanje ali depozit,
 • življenjsko zavarovanje kreditojemalca.

Posamezniki, ki pred sklenitvijo pogodbe postanete komitenti Abanke* in pristopite k najmanj dvema zgoraj navedenima storitvama.

Kredit lahko najamete tudi brez sklenitve dodatnih storitev, po pogojih, kot veljajo za redno ponudbo Abanke, kot velja za komitenta oz. nekomitenta Abanke.

* Komitent Abanke je fizična oseba, ki:

 • prejema plačo ali pokojnino ali druge redne mesečne prilive na račun pri Abanki,  oz. ob sklenitvi kreditne pogodbe v Abanki odpre račun za prejem plače oz. pokojnine oz. drugih rednih mesečnih prilivov, na podlagi katerih banka ugotavlja kreditno sposobnost;
 • kot komitent /stranka se šteje tudi fizična oseba, ki ima aktiven transakcijski račun kot samostojni podjetnik – zasebnik oz. oseba, ki samostojno opravlja poklic ter ima odprt zgoraj navedeni osebni račun v Abanki oz. račun/a odpre ob podpisu kreditne pogodbe;
 • pri stanovanjskih  kreditih pa je poleg tega še imetnik vsaj ene kartice z odloženim plačilom in ima odprt varčevalni račun oz. postane imetnik  kartice in odpre varčevalni račun ob sklenitvi kreditne pogodbe;

 

Ročnost in obrestna mera

Ročnost kredita nad 1 do vključno 30 let.

Obrestna mera

Ročnost Spremenljiva obrestna mera za stanovanjske kredite
nad 1 do vključno 10 let 6-mesečni euribor + 1,70 o. t.
nad 10 do vključno 15 let 6-mesečni euribor + 2,00 o. t.
nad 15 do vključno 30 let 6-mesečni euribor + 2,10 o. t.

 

Stroški kreditiranja: stroški za obdelavo vloge in odobritev kredita – enaki kot v redni ponudbi.

Zavarovanje: pri Zavarovalnici Triglav ali z zastavo bremen proste stanovanjske nepremičnine na območju Republike Slovenije.

 

Informativni izračun vas bo prepričal.

Izračun za kredit upošteva pogoje za stranko Abanke, ki kredit zavaruje v zavarovalnici oz. z zastavo nepremičnine. Kredit nad 20 let se lahko zavaruje z zastavo nepremičnine.

  Spremenljiva obrestna mera** Spremenljiva obrestna mera** Spremenljiva obrestna mera**
       
  Zavarovanje pri zavarovalnici Zavarovanje z zastavo nepremičnine Zavarovanje z zastavo nepremičnine
Skupni znesek kredita 30.000 EUR 50.000 EUR 70.000 EUR
Doba odplačila 10 let 15 let 25 let
Kreditna obrestna mera 1,70 % (6-mesečni euribor*** + 1,70 o. t.) 2,00 % (6-mesečni euribor*** + 2,00 o. t.) 2,10 % (6-mesečni euribor*** + 2,10 o. t.)
Mesečna anuiteta 272,03 EUR 321,76 EUR 300,12 EUR
Stroški odobritve 350,00 EUR 450,00 EUR 450,00 EUR
Stroški zavarovanja 610,44 EUR dejanski stroški notarja, sodnih taks in morebitne cenitve dejanski stroški notarja, sodnih taks in morebitne cenitve
EOM****: 2,40 % 2,15 % 2,18 %
Skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec.**** 33.601,66 EUR 58.360,79 EUR 90.476,43 EUR

 

** Obrestna mera je spremenljiva glede na spremembe referenčne obrestne mere euribor.

*Euribor je referenčna obrestna mera Evropske denarne unije in predstavlja letno obrestno mero za medbančne depozite v evrih (EUR), po tej ponudbi vezanih na 6 mesecev.
Spremenljiva obrestna mera je sestavljena iz referenčne obrestne mere in fiksnega pribitka, ki odraža likvidnostno in kreditno tveganje kreditojemalca.
Pri posameznem kreditu se začetna referenčna vrednost obrestne mere 6-mesečni Euribor ACT/365 v višini zadnje objave, opravljene v mesecu pred odobritvijo, spremeni vsakega prvega aprila in vsakega prvega oktobra na višino zadnje objave, opravljene v mesecu pred spremembo. Če Euribor na dan objave znaša manj kot 0,00 %, se šteje, da višina Euribor-ja znaša 0,00 %. Začetna referenčna vrednost obrestne mere 6-mesečni Euribor ACT/365 v višini zadnje objave, opravljene v januarju 2017, znaša -0,246 %. Za kredite, odobrene v februarju 2017 banka upošteva višino Euribor-ja 0,00 %. Referenčne obrestne mere Euribor si lahko ogledate na spletnem naslovu https://www.euribor.org/

****EOM in skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec, je izračunan na podlagi Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK) na dan 31. 01. 2017 in se lahko spremeni, če se spremenijo podatki, uporabljeni za njegov izračun. V izračunu EOM niso zajeti stroški, ki bi nastali zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in stroški ustanovitve morebitne hipoteke.


Ponudba velja od 01. 01. 2017 do  preklica.


Opozorilo:

Pridržujemo si pravico, da stranki, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev kredita, zavrnemo njegovo odobritev.

Dodatne storitve in možnosti za kreditojemalce.

 • Poplačilo kredita prevzamemo mi

  S sklenitvijo življenjskega zavarovanja vašim najbližjim ne bo potrebno plačevati vašega kredita v primeru vaše smrti.

 • Če ostanete brez službe?

  Z dodatnim zavarovanjem si lahko zagotovite kritje 6 ali 12 anuitet kredita v primeru izgube zaposlitve.

 • Popolno zavarovanje vašega novega doma

  Paketno zavarovanje doma s kakovostnimi zavarovalnimi kritji za skoraj vse nevarnosti lahko sklenete v naših poslovalnicah.