Ugodneje do nepremičnine s fiksno obrestno mero

Posebna ponudba stanovanjskih kreditov s fiksno obrestno mero za nakup nepremičnine pri izbranih ponudnikih.

  

Celovški dvori

Poslovno-stanovanjska soseska Celovški dvori v Šiški je nedaleč od avtocestnega priključka Ljubljana sever, od središča mesta pa je oddaljena le 4 km. Lokacija ob mestni vpadnici ponuja vso potrebno infrastrukturo za opravljanje vsakodnevnih obveznosti, pa tudi veliko možnosti aktivnega preživljanja prostega časa. V bližnji okolici so številne trgovine, banka, pošta, lekarna, tržnica in druge storitvene dejavnosti. Prav tako je v neposredni bližini več športnih objektov, številne sprehajalne in kolesarske poti (Pot ob Žici, Rožnik, Koseški bajer, itd.). V bližini soseske so številni vrtci, osnovne in srednje šole.

Nokturno Koper

Naselje je na hribu oziroma na brežini Markovec, na desni strani meji na individualno naselje vrstnih hiš, na levi pa so še nepozidane zelene površine. Lokacija v bližini Kopra ponuja vso potrebno javno infrastrukturo in veliko možnosti aktivnega preživljanja prostega časa. V bližini so trgovine, pošte in zdravstvene ustanove, in sicer na območju Semedele, oddaljene od Nokturna približno od 0,5 do 1,5 km. Tik ob naselju je avtobusno postajališče mestnega potniškega prometa, ki omogoča preprost dostop do središča Kopra, v katerem so banke, tržnica, upravne institucije in druga infrastruktura. V bližini so urejene kolesarske poti in športno-rekreacijski objekti. Na območju naselja Semedela in v središču Kopra so vrtci, osnovne in srednje šole ter univerze in visoke šole.

Naselje Gorenjski sonček na Jesenicah    

Gorenjski sonček je sodoben večstanovanjski objekt na Jesenicah. Zagotavlja kakovost bivanja, saj vam z urejeno okolico nudi vse, kar potrebujete – vso infrastrukturo, bližino narave in tudi živahnost mestnega jedra.

Zeleni gaj na Brdu

Skrbno zasnovana soseska Zeleni gaj na Brdu je v »zelenem« predelu Ljubljane, le nekaj kilometrov od središča mesta. Obdana je z naravo, v neposredni bližini je vsa potrebna infrastruktura. Stanovanja so cenovno ugodna in z našimi posojili še dostopnejša.

Kdo lahko najame kredit?

Komitenti Abanke*, ki uporabljate ali pristopite k vsaj dvema od naslednjih storitev:

 • uporaba obročne kartice Visa Electron,
 • spletna banka Abanet,
 • mobilna banka Abamobi,
 • rentno varčevanje ali namensko varčevanje ali depozit,
 • življenjsko zavarovanje kreditojemalca.

Posamezniki, ki pred sklenitvijo pogodbe postanete komitenti Abanke* in pristopite k najmanj dvema zgoraj navedenima storitvama.

Kredit lahko najamete tudi brez sklenitve dodatnih storitev, po pogojih, kot veljajo za redno ponudbo Abanke, kot velja za komitenta oz. nekomitenta Abanke.

* Komitent Abanke je fizična oseba, ki:

 • prejema plačo ali pokojnino ali druge redne mesečne prilive na račun pri Abanki,  oz. ob sklenitvi kreditne pogodbe v Abanki odpre račun za prejem plače oz. pokojnine oz. drugih rednih mesečnih prilivov, na podlagi katerih banka ugotavlja kreditno sposobnost;
 • kot komitent /stranka se šteje tudi fizična oseba, ki ima aktiven transakcijski račun kot samostojni podjetnik – zasebnik oz. oseba, ki samostojno opravlja poklic ter ima odprt zgoraj navedeni osebni račun v Abanki oz. račun/a odpre ob podpisu kreditne pogodbe;
 • pri stanovanjskih  kreditih pa je poleg tega še imetnik vsaj ene kartice z odloženim plačilom in ima odprt varčevalni račun oz. postane imetnik  kartice in odpre varčevalni račun ob sklenitvi kreditne pogodbe;
   

Ročnost in obrestna mera

Ročnost kredita nad 1 do vključno 15 let.

Obrestna mera

Ročnost Fiksna obrestna mera za stanovanjske kredite
nad 1 do vključno 10 let 2,50 %
nad 10 do vključno 15 let 2,90 %

 

Stroški kreditiranja: stroški za obdelavo vloge in odobritev kredita – enaki kot v redni ponudbi.

Zavarovanje: pri Zavarovalnici Triglav ali z zastavo bremen proste stanovanjske nepremičnine na območju Republike Slovenije. 

 

Informativni izračun vas bo prepričal

Izračun za kredit upošteva pogoje za stranko Abanke, ki kredit zavaruje pri zavarovalnici oz. z zastavo bremen proste stanovanjske nepremičnine na območju Republike Slovenije.

  Fiksna obrestna mera Fiksna obrestna mera
     
  Zavarovanje pri zavarovalnici Zavarovanje z zastavo nepremičnine
Skupni znesek kredita 30.000 EUR 50.000 EUR
Doba odplačila 10 let 15 let
Kreditna obrestna mera 2,50 % 2,90 %
Mesečna anuiteta 282,81 EUR 342,90 EUR
Stroški odobritve 350,00 EUR 450,00 EUR
Stroški zavarovanja 576,93 EUR dejanski stroški notarja,
sodnih taks in
morebitne cenitve
EOM**: 3,20 % 3,07 %
Skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec.** 34.860,71 EUR 62.161,97 EUR

** EOM in skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec, sta izračunana na podlagi Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK) na dan 31. 01. 2017 in se lahko spremenita, če se spremenijo podatki, uporabljeni za njun izračun. V izračunu EOM niso zajeti stroški, ki bi nastali zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, in stroški ustanovitve morebitne hipoteke.


Ponudba velja od 01. 01. 2017 do  preklica.

Opozorilo:

Pridržujemo si pravico, da stranki, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev kredita, zavrnemo njegovo odobritev.

 

Dodatne storitve in možnosti za kreditojemalce.

 • Poplačilo kredita prevzamemo mi

  S sklenitvijo življenjskega zavarovanja vašim najbližjim ne bo potrebno plačevati vašega kredita v primeru vaše smrti.

 • Če ostanete brez službe?

  Z dodatnim zavarovanjem si lahko zagotovite kritje 6 ali 12 anuitet kredita v primeru izgube zaposlitve.

 • Popolno zavarovanje vašega novega doma

  Paketno zavarovanje doma s kakovostnimi zavarovalnimi kritji za skoraj vse nevarnosti lahko sklenete v naših poslovalnicah.