Stanovanjski kredit s fiksno obrestno mero

Posebna ponudba za stranke Abanke

Si želite, da bi bil mesečni znesek za odplačilo kredita enak za celotno obdobje odplačevanja kredita? Preverite posebno ponudbo stanovanjskih kreditov s fiksno obrestno mero, ki smo jo pripravili v Abanki. 

O Stanovanjskem kreditu s fiksno obrestno mero

 • Namen

  Za nakup zemljišča, hiše ali stanovanja, prenovo nepremičnine, plačilo prispevkov pri gradnji, izplačilo dedičev, solastnikov, zakonskih partnerjev, poplačilo obstoječih manj ugodnih stanovanjskih kreditov, itd.

 • Zavarovanje

  S plačilom zavarovalne premije ali z zastavo nepremičnine

 • Za koga?

  Za stranke Abanke* 

Zakaj najeti Stanovanjski kredit s fiksno obrestno mero?

 • Mesečna obveznost za celotno dobo odplačevanja kredita ostane nespremenjena.
 • Z izbiro fiksne obrestne mere se izognete obrestnemu tveganju, to pomeni tveganju, da bi se obrestna mera v obdobju odplačevanja kredita spreminjala.
 • Pri odplačilu lahko sodeluje soplačnik brez dodatnih stroškov, pri kreditu zavarovanem s hipoteko.

Več o kreditu

 • Možnost sklenitve zavarovanja za primer izgube zaposlitve.
 • Možnost sklenitve življenjskega zavarovanja kreditojemalca pri stanovanjskem kreditu z odplačilno dobo nad 5 let.
 • Doba vračila kredita je do 15 let.

 

Cene in obrestne mere

Izračun je informativen in upošteva pogoje za stranke Abanke*, ki kredit zavaruje prek zavarovalnice oz. z zastavo nepremičnine.

Obdobje Fiksna nominalna obrestna mera
nad 1 do vključno 10 let 2,70 %
nad 10 do vključno 15 let 2,95 %

 

Izračun je informativen in upošteva pogoje za stranko Abanke, ki kredit zavaruje prek zavarovalnice oz. z zastavo nepremičnine.

  Fiksna obrestna mera – Zavarovanje pri zavarovalnici Fiksna obrestna mera –  Zavarovanje pri zavarovalnici
Skupni znesek kredita: 15.000 EUR 30.000 EUR
Doba odplačila: 10 let 15 let
Kreditna obrestna mera: 2,70 % 2,95 %
Mesečna anuiteta: 142,78 EUR 206,46 EUR
Stroški odobritve: 240,00 EUR 350,00 EUR
Strošek zavarovanja: 291,27  EUR 720,96  EUR
EOM*: 3,51  % 3,53  %
Skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec*: 17.662,91 EUR 38.229,60 EUR

 

* EOM in skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec sta izračunana na podlagi Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK) na dan 31.12.2016 in se lahko spremenita, če se spremenijo podatki, uporabljeni za njun izračun. V izračunu EOM niso zajeti stroški, ki bi nastali zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in stroški ustanovitve morebitne hipoteke

 

Posebna ponudba velja za kreditojemalce, komitente Abanke*, ki poleg tega uporabljajo še najmanj dve iz nabora naslednjih storitev:

 • Kartično poslovanje: uporaba obročne kartice Visa Electron
 • Elektronsko bančništvo: spletno banko za komitente Abanke
 • Mobilno bančništvo: mobilno banko Abamobi
 • Varčevanja: rentno varčevanje ali namensko varčevanje ali depozit
 • Zavarovanja: življenjsko zavarovanje kreditojemalca

Kredit po omenjenih pogojih lahko najamejo tudi nekomitenti, če pred sklenitvijo kreditne pogodbe postanejo stranke Abanke in izberejo oz. pristopijo še k najmanj dvema zgoraj navedenima storitvama Abanke.

 

*Komitent Abanke je fizična oseba, ki: 

 • prejema plačo ali pokojnino ali druge redne mesečne prilive na račun pri Abanki,  oz. ob sklenitvi kreditne pogodbe v Abanki odpre račun za prejem plače oz. pokojnine oz. drugih rednih mesečnih prilivov, na podlagi katerih banka ugotavlja kreditno sposobnost; kot komitent se šteje tudi fizična oseba, ki ima aktiven transakcijski račun kot samostojni podjetnik – zasebnik oz. oseba, ki samostojno opravlja poklic ter ima odprt zgoraj navedeni osebni račun v Abanki oz. račun/a odpre ob podpisu kreditne pogodbe; pri stanovanjskih  kreditih pa je poleg tega še imetnik vsaj ene kartice z odloženim plačilom in ima odprt varčevalni račun oz. postane imetnik  kartice in odpre varčevalni račun ob sklenitvi kreditne pogodbe.

 

Ponudba velja od 01. 12. 2016 do  vključno 28. 02. 2017 oz. do porabe kvote oz. do preklica.

 

Opozorilo:
Pridržujemo si pravico, da stranki, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev, zavrnemo odobritev kredita.

Več Manj

Kako najeti Stanovanjski kredit?

Dodatne storitve in možnosti za kreditojemalce.

 • Poplačilo kredita prevzamemo mi

  S sklenitvijo življenjskega zavarovanja vašim najbližjim ne bo potrebno plačevati vašega kredita v primeru vaše smrti.

 • Če ostanete brez službe?

  Z dodatnim zavarovanjem si lahko zagotovite kritje 6 ali 12 anuitet kredita v primeru izgube zaposlitve.

 • Popolno zavarovanje vašega novega doma

  Paketno zavarovanje doma s kakovostnimi zavarovalnimi kritji za skoraj vse nevarnosti lahko sklenete v naših poslovalnicah.