Hitri kredit

 EUR
Izračunaj

Dodatni podatki

nenamenski (gotovinski)

komitent *

zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav

EOM in skupni znesek, ki ga plača kreditojemalec sta izračunana na podlagi Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK) in se lahko spremenita, če se spremenijo podatki uporabljeni za njun izračun. V izračunu EOM in skupnega zneska, ki ga plača kreditojemalec niso zajeti stroški, ki bi nastali zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

Izračun je informativen in upošteva pogoje, veljavne na dan priprave izračuna in ni zavezujoč.

* Komitent prejema plačo ali pokojnino na račun pri Abanki najmanj zadnjih 6 mesecev.

Opozorilo:

Banka si pridržuje pravico, da stranki, ki ne izpolnjuje pogojev za pridobitev, zavrne odobritev kredita.