Domov > Poslovne finance > Finančne naložbe

Želite, da vam za izbrano dobo razpoložljiva sredstva prinašajo primerno donosnost ob izbrani stopnji varnosti naložbe? In predvsem to, da so podjetju oplemenitena presežna sredstva dosegljiva takrat, ko jih potrebujete? V naboru različnih oblik naložb bomo vaši poslovni priložnosti našli najprimernejšo.

Lombardni kredit je kredit na osnovi zastave prvovrstnih vrednostnih papirjev ali nenamensko vezanih depozitov in deviznih certifikatov Abanke. Zastavite lahko tudi vrednostne papirje ali nenamenske depozite, ki so last fizične osebe.

Spletni Pregled poslovnega sodelovanja vam kadar koli omogoča celovit in enostaven pregled poslovnega sodelovanja vašega podjetja z Abanko.