Domov > Poslovne finance > Financiranje poslovanja

Rešitev za občasni primanjkljaj likvidnih sredstev omogočajo limit, revolving kredit, navadni kratkoročni kredit in lombardni kredit. Dolgoročne vire pa pridobite s pomočjo dolgoročnih kreditov. Če potrebujete sredstva v tuji valuti so tu kratkoročni in dolgoročni devizni krediti.

Izberite pravo obliko financiranja poslovanja

financiranje

namen

doba vračila

  življenjska situacija

Limit na transakcijskem računu

financiranje občasnega primanjkljaja likvidnih sredstev

do 1 leta

Kratkoročni kredit

pridobitev likvidnih sredstev

do 1 leta

Dolgoročni kredit

nakup poslovnih prostorov ali opreme

do 7 let

Revolving kredit

občasno koriščenje likvidnih sredstev

do 1 leta

Okvir za akreditiv

kritje akreditiva

do 1 leta

Lombardni kredit

premostitev

do 1 leta

Viri institucij

v skladu z razpisi

v skladu z razpisi

Devizni kredit

plačilo v tujino

kratkoročni
do 1 leta,
dolgoročni
do 7 let

Odkupi

pridobitev likvidnih sredstev

ročnost terjatev
do 1 leta

Faktoring

pridobitev likvidnih sredstev

nezapadle terjatve

Spletni Pregled poslovnega sodelovanja vam kadar koli omogoča celovit in enostaven pregled poslovnega sodelovanja vašega podjetja z Abanko.

V Abanki uredimo vse potrebno pri izdaji vrednostnih papirjev, tako v primeru nejavne kot v primeru javne ponudbe.