S spletno banko Abanet lahko preprosto in učinkovito finančno poslujete od doma 24 ur na dan, vse dni v letu. Tudi v izbranih spletnih trgovinah! Do spletne banke Abanet lahko dostopate prek spletnega naslova https://epoti.abanka.si/abanet.

Prednosti

Značilnosti

 • spletna banka Abanet je namenjena fizičnim osebam in zasebnikom (slednjim ne nudi popolne podpore poslovanju, zato jim priporočamo tudi elektronsko banko Abacom)
 • nudi celovit pregled osebnih financ, saj so dostopni vsi potrebni podatki o: lastnih in pooblaščenih osebnih računih ter poslovnih računih zasebnikov, limitu, plačilih, prenosih sredstev, porabi s plačilnimi karticami, kreditih, varčevanjih (vključno z varčevalnim računom in storitvijo Abacent) in naložbah v vrednostne papirje, podsklade Triglav Skladi in AIII vzajemni pokojninski sklad Abanke
 • možnost prijave nove storitve, z izjemo osebnih in poslovnih računov neposredno v spletni banki Abanet
 • možnost uporabe s kvalificiranimi digitalnimi potrdili vseh javnih overiteljev (na primer POŠTA®CA, SIGEN CA ali HALCOM CA), ki nudijo tudi niz prednosti
 • kvalificirano digitalno potrdilo POŠTA®CA lahko naročite v poslovalnici Abanke ob podpisu pristopne izjave za uporabo spletne banke Abanet
 • možnost vnosa domačih plačilnih nalogov za 360 dni vnaprej in možnost vnosa čezmejnih SEPA plačil (z UPN nalogom do zneska 50.000 EUR)
 • možnost vnosa nakazil v tretje države, čezmejnih plačil in čezmejnih SEPA plačil (nad zneskom 50.000 EUR) z naročilom plačila v tujino
 • spremljava izvedbe direktnih obremenitev SEPA (ki nadomeščajo trajne naloge) na računu, z možnostjo ugovora na še neizvršeno ali zahteve za povračilo na že izvršeno direktno obremenitev SEPA
 • možnost uporabe spletne banke Abanet brez digitalnega potrdila z omejenimi funkcionalnostmi
 • možnost izvoza podatkov v Excelovo ali tekstovno datoteko
 • spletna banka Abanet deluje na osebnih računalnikih PC v okoljih Windows s spletnimi brskalniki Microsoft Internet Explorer in Firefox
 • na voljo so pogosta vprašanja, zbrana na podlagi izkušenj Abančne pomoči uporabnikom e-bančništva
 • za uporabo spletne banke Abanet se lahko dogovorite v vseh poslovalnicah Abanke

Pomoč uporabnikom

Abanka zagotavlja učinkovito in prijazno pomoč uporabnikom Abančnih e-poti. Poiščite nas na naslednjih telefonskih številkah.

Nameščanje podpisne komponente

Za oddajo naročil prek spletne banke Abanet, potrebujete na svojem osebnem računalniku nameščeno podpisno komponento, ki omogoča izvedbo varnega digitalnega podpisa s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Postopek nameščanja lahko izvedete v okviru spletne banke Abanet ali z ročnim postopkom. V obeh primerih morate imeti na svojem računalniku pooblastilo sistemskega administratorja.

Priporočamo