Zaposlitev v Abanki

Domov > O Abanki > Zaposlitev > Prosta delovna mesta

K sodelovanju vabimo

STROKOVNEGA SODELAVCA (m/ž) v Službi za naložbe v posebni obravnavi

Glavne naloge bodo predvsem:

 • analiza poslovnih izkazov gospodarskih družb,
 • izdelava in ocena načrtov finančnih in poslovnih prestrukturiranj,
 • ocenjevanje poslovnih načrtov,
 • vodenje skupin za obravnavo večjih problematičnih naložb in sodelovanje v skupinah za obravnavo večjih naložb v posebni obravnavi,
 • priprava ali sodelovanje pri pripravi informacij o reševanju naložb v posebni obravnavi, oceni sanacijskih programov ter programov prestrukturiranja.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:

 • najmanj VII. stopnja izobrazbe, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • 5 let delovnih izkušenj, zaželeno na področju bančništva in prestrukturiranj podjetij,
 • poznavanje zakonodaje s področja gospodarskih družb in insolvenčnega prava,
 • aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
 • visoka motiviranost, delovni elan in fleksibilnost,
 • organizacijske sposobnosti za sodelovanje v delovnih skupinah znotraj in zunaj banke,
 • komunikativnost in usmerjenost v timsko delo,
 • samostojnost in samoiniciativnost pri delu.

Prednosti bodo imeli kandidati, ki imajo:

 • izkušnje s področja analiziranja poslovnih izkazov gospodarskih družb, priprave načrtov finančnih in poslovnih prestrukturiranj ter ocenjevanja poslovnih načrtov podjetij,
 • izkušnje s področja bančnega poslovanja in s področja poslovanja s pravnimi osebami,
 • znanje in izkušnje s področja branja bilanc podjetja.

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom.

SODELAVCA ZA PODJETNIŠKE FINANCE (m/ž) v Sektorju investicijskega bančništva v Oddelku podjetniških financ in analiz

Glavne naloge bodo predvsem:

 • priprava in izvajanje postopkov izdaje vrednostnih papirjev,
 • sodelovanje pri nakupih in prodajah deležev v podjetjih in pri prevzemih ter pripojitvah (M&A),
 • sodelovanje pri pridobivanju finančnih sredstev na trgu kapitala doma in v tujini,
 • sodelovanje pri razvoju novih storitev in prodaja storitev s področja investicijskega bančništva.

Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:

 • najmanj VII. stopnja izobrazbe, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
 • 4 leta delovnih izkušenj, zaželeno s področja M&A,
 • aktivno znanje vsaj enega tujega jezika, zaželeno angleščine,
 • dobro poznavanje programskih orodij MS Office v okolju Windows.

Prednosti pri izbiri bodo imeli kandidati:

 • s poznavanjem domačega in tujih kapitalskih trgov ter ustreznih informacijskih sistemov (Bloomberg),
 • s poznavanjem računovodskih bilanc,
 • z izkušnjami na področju korporativnih financ,
 • z izkušnjami z M&A postopki,
 • s poznavanjem relevantne zakonodaje (ZPre, ZTFI, ZGD). 

Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s 6-mesečnim poskusnim delom.

Lokacija opravljanja dela je v Ljubljani.

Vaše pisne ponudbe s predstavitvijo in kratkim življenjepisom ter dokazili o izpolnjevanju pogojev pričakujemo na naslovu:  Abanka Vipa d.d., Služba za kadre in organizacijo, Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana oziroma na e-naslovu: Kadrovska.sluzba@abanka.si. V polje zadeva vpišite naziv delovnega mesta, na katero se prijavljate: "strokovni sodelavec SNPO" oz. "sodelavec za podjetniške finance".

O izbiri vas bomo obvestili po elektronski pošti v osmih dneh po podpisu pogodbe o zaposlitvi z izbranima kandidatoma.

Veseli nas, da iščete informacije o prostih delovnih mestih v Abanki. Na tej strani so osnovni podatki o objavljenih potrebah po delu v banki, na katere se lahko tudi takoj prijavite.